ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De maansknopen

Wat zijn de maansknopen?

De maansknopen zijn geen planeten, zelfs geen materiële objecten! Het zijn simpelweg twee 'fictieve' punten in de ruimte waar de baan van de Maan het vlak van de baan van de Aarde doorkruist. Maar, ze zijn een belangrijk deel van de interpretatie van jouw horoscoop omdat ze een 'richting' in jouw leven tonen. De Noordelijke Maansknoop toont eenvoudigweg de verder te ontwikkelen eigenschappen, niet vanuit je ego, maar vanuit jouw essentie. Dit is analoog met de 'krachten', die ervoor zorgen dat organismen zich ontwikkelen in een bepaalde richting, en niet in andere.
 
Alles in de wereld van Moeder Natuur moet automatisch aan deze krachten beantwoorden, maar de mens heeft de keuze om niet aan zijn zogenaamde 'innerlijke roeping' te voldoen en tot de persoon uit te groeien die hij in wezen niet is. Meestal gebeurt dit laatste door - vanaf de jeugdjaren - anderen te kopiëren, of aan hun wensen en verlangens te voldoen. Bijvoorbeeld: "jongens wenen toch niet en richten zich op een carrière" - en: "meisjes moeten een goede man vinden die voor hen zorgt, moeder worden, en de kindjes zorgzaam opvoeden".
 
Dit is dan ook dé reden waarom Astrologie in het algemeen als onwetenschappelijk wordt bestempeld en zogezegd geen bewijs kan leveren dat er een zinvol verband bestaat tussen de stand van hemellichamen en de geaardheid van mensen. Anders gezegd: wegens opvoeding en de omgeving waarin een kind tegenwoordig wordt grootgebracht ontspoort men in 99,99% van alle gevallen van de Ware Essentie. De leerstellingen van de Maansknoppen maken je daarvan attent. Dus: zelfs indien één van jouw vele persoonlijkheden deze tekst leest, is het aangeraden om er een ikje, die dichtbij jouw essentie aanleunt, erbij te betrekken. Zeg dus niet al te snel "Nee, dat past niet bij bij", gewoonweg omdat een oneigene 'ik' het afkeurt en het noch lezen, noch aanvaarden wil.
 
Het tegenovergestelde punt van de Noordelijke Maansknoop, zijnde: de Zuidelijke Maansknoop, toont de plaats aan waar je je comfortabel voelt. Té comfortabel. Als je daar blijft, dan belandt je in een sleur. Of erger: jouw leven kan stagneren - en, stilstand betekent meestal achteruitgang. Dat effect wordt nog verhoogd wanneer er planeten een conjunctie maken naar de Zuidelijke Maansknoop (in het rood aangetekend met een cirkeltje en rechts bovenaan een schuine streep).
 
Conjunctie, dat letterlijk 'samenvoeging betekent', treedt op als een planeet of de maan, gezien vanuit de Aarde, voor- of achterlangs de zon trekt. Als twee planeten vlak bij elkaar aan de hemel (lijken te) staan, zijn ze met elkaar in conjunctie. Een planeet kan ook in conjunctie zijn met de maan.
 
Als de planeet tussen de Aarde en de Zon doorschuift, heeft men het over benedenconjunctie, als de planeet achter de zon staat spreekt men over bovenconjunctie. Alleen de planeten Mercurius en Venus kunnen in benedenconjunctie staan, de banen van de overige planeten liggen buiten die van de aarde en ze kunnen dus nooit tussen de Aarde en de Zon in komen te staan.
 
Het omgekeerde van conjunctie is oppositie, de planeet staat dan recht tegenover de Zon. De Maan in oppositie is vol. Indien de Maan conjunct staat met de Zon is het nieuwe maan.
 
Stel de Zuidelijke Maansknoop voor als jouw wortels en de Noordelijke Maansknoop als jouw takken en bladeren. Je moet groeien in de richting van de bladeren. Als je teveel tijd spendeert aan jouw wortels, dan krijg je wortelrot. Zo luidt een Engelse uitdrukking: ‘Don’t work with the roots, but with the fruits’. Groei dus naar het licht toe, en tracht van de wortels met al hun ondergrondse vertakkingen af te blijven.
 
Belangrijk punt: Wanneer je uiteindelijk jouw Noordelijke Maansknoop uitdrukt, dan komen de positieve eigenschappen van de Zuidelijke Maansknoop door te schemeren. We hebben de neiging om ons vast te klampen aan onze Zuidelijke Maansknoop, maar als we dat doen zijn we zelden gelukkig met het resultaat. Ironisch genoeg is het zo dat we pas krijgen wat we willen van de Zuidelijke Maansknoop als we ons concentreren op de Noordelijke Maansknoop.

 

Pagina 1 van 212
Volgende pagina >
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht