ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De Innerlijke Mens: Een introductie

Over godsdiensten

Er bestaan vele godsdiensten in deze wereld, zowel hoofdgodsdiensten als plaatselijke geloven en bijgeloven. Elke stam in Afrika, bijvoorbeeld, aanbidt zijn eigen goden en geesten. Het is hun manier om zich met de natuur waarin ze leven te 'verbinden', en hun geloof is meestal een overdracht van vader op zoon en dochter - een lijn, vertrekkende vanuit het 'hier-en-nu' gaande naar een ver, ver verleden, en allemaal monden ze uit bij de 'eerste mens', bij de symbolische Adam en Eva.

Die eerste mens had een 'schepper', en die schepper heeft tot op heden vele namen verkregen. Geloof jij in het mogelijke bestaan van een schepper? Of ben je een aanhanger van het darwinisme? Ik weet het niet. Jij wel natuurlijk. Wat jouw antwoord ook mag zijn, met het woordje 'religare' aan te halen, willen we er geen enkele godsdienst bij betrekken, integendeel!

We hebben het niet over die verschillende vormen van 'religare'. Waarom niet? Wel, omdat al die vormen van 'religare' juist die dingen zijn die wij niet promoten. Sterker zelfs: die vormen van 'religare' zijn juist de tegendelen van hetgeen waar wij op duiden. In wezen 'verbinden' ze niet, integendeel: godsdiensten creëren grotere kloven, of het 'verbinden' is uitgegroeid tot 'aan banden leggen' en tot een 'zichzelf verrijken'. Waarom zou de godheid van de ene stam, of godsdienst 'beter zijn' dan die van een andere? Het is juist door jezelf bij zo'n groep aan te sluiten, dat je jezelf distantieert van 'de waarheid' én van 'de werkelijkheid'. Je doet aan separatisme.

Een godsdienst aanhangen creëert kloven. Wijde kloven kunnen met-ter-tijd moeilijker overbrugd worden. Door jezelf af te zonderen en voor een groep, sekte of godsdienst te kiezen, zonder je jezelf af van de anderen. Je schept een breuk. Want, jouw 'groep' weet het toch beter, nietwaar? De godsdienst die jij belijdt is toch anders en beter dan al die anderen godsdiensten - want, als één van die anderen beter was en als zij het beter wisten, dan zou je die godsdienst vervoegen, nietwaar?

Waarom zou je 'hier' blijven als het 'daar' beter, veel anders, of waarachtiger is? Laat dit even in jezelf bezinken en besef, dat wij allemaal door onze omgeving waarin we zijn geboren, werden geconditioneerd. Zowel jij als ikzelf.

Als je in West-Europa bent geboren, werden je bepaalde mogelijkheden én limieten aangereikt, als je in het midden van het Amazonegebied zou zijn geboren geweest, of in Afrika, of in Egypte, of in Japan of China, of in Oost-Europa, dan zou je met andere 'mogelijkheden' geconfronteerd zijn geweest. Elke 'mogelijkheid' heeft zijn beperkingen, en daar kunnen we hier nu niet over hebben, als je maar beseft dat elk zaadje, waar dan ook ergens geplant, afhankelijk is van zijn onmiddellijke omgeving.

Pagina 2 van 512345
Volgende pagina >
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht