ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Afwijzing van aansprakelijkheid - Algemene disclaimer

DIMschool vzw besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan DIMschool vzw niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer DIMschool vzw verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal DIMschool vzw onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

Deze website van DIMschool vzw is alleen gemaakt met het oog op uitwisseling van informatie en het delen van ervaringen. De informatie op deze site is dus GEEN medisch of therapeutisch advies. Geen enkele informatie mag en kan niet worden gebruikt als diagnose of behandeling van lichamelijke en/of psychische klachten of ziekte. Deze site is geen aanvulling, laat staan vervanging, van een gekwalificeerd arts of therapeut. Bij lichamelijke en/of psychische klachten of ziekte zult u zich moeten wenden tot een gekwalificeerd arts of therapeut.

Niemand is bovendien gerechtigd een ander persoon ook maar een deel van reguliere therapie te ontraden op basis van enig deel van informatie op deze site. De informatie kan ondanks alle zorgvuldigheid fouten bevatten, en vormt, gezien de vele mitsen en maren één geheel. Het is daarom zeer incorrect zieke mensen slechts een uit hun verband gehaald deel van informatie op deze site te tonen. Bijvoorbeeld: voor aanvullende behandeling van kanker met voeding en supplementen moet men nimmer zelf dokteren, of op paranormale wijze delen van voedingstherapie die wel of niet bij uw zogenaamde bio-systeem aansluiten laten bepalen.

Voor alle duidelijkheid, nogmaals: te allen tijde wordt men aangeraden contact te zoeken met een terzake deskundig arts, die vertrouwd is met de medische literatuur over voeding, kanker, en andere aandoeningen, en de daarin vermeldde doseringsgrenzen en contra-indicaties, en die voldoende kennis heeft van de nieuwe literatuur over reguliere behandelingen.

De site-informatie hebben we ontleend aan bronnen zoals officiële voorlichtingsfolders, internetsites, boeken, eigen ervaringen van patiënten, patiëntenverenigingen uit binnen- en buitenland enzovoorts. Deze site-informatie is 'van patiënten voor patiënten', dus geschreven door leken en niet door artsen of medische deskundigen Het kan dus altijd voorkomen dat er fouten of onvolkomenheden in de teksten zijn geslopen. We hopen dat u ons daar op wilt wijzen, zodat we samen deze site zo compleet en correct mogelijk kunnen maken. Op alle informatie van deze site is de disclaimer van toepassing zoals hierboven beschreven.

Commentaar


Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Hoe goed vind je dit artikel?
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht