Kort en krachtig over de Heilige Geest

School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens Shop > Religie

In ‘Kort en krachtig over de Heilige Geest’ geeft Ron van der Spoel in twaalf kernpunten weer wie de Heilige Geest is en wat Hij doet. Dit boek is ontstaan vanuit een persoonlijke zoektocht. De auteur heeft met vallen en opstaan ontdekt hoe ook zijn leven echt door Gods Geest geleid kan worden. Wie gelooft in Jezus ontvangt de Heilige Geest in zijn of haar leven. Het is de Geest die ons de liefde van Jezus leert kennen, het is de Geest die ons leert om Jezus te volgen. Maar, hoe werkt de Geest dan in mij? Hoe merk ik de Geest? Hoe gehoorzaam ik zijn leiding? Daarop geeft Ron van der Spoel in dit boek antwoord. De auteur schrijft bondig en helder, waardoor het boek ook voor minder ervaren lezers erg toegankelijk is.

- Dominee Ron van der Spoel is predikant in Zuid-Limburg (Berg en Terblijt) en werkt daar namens het Leger des Heils als pionier. Daarnaast is hij verbonden aan Open Doors Vlaanderen. Eerder verscheen van hem: 'Kort en krachtig over gebed'.

Meer info? Klik hier.

Nota: slechts 1 exemplaar in voorraad.

Conditie: zo goed als nieuw.

Winkelprijs: 11,99 €

Belangrijke nota: vanwege de veelvuldige wijzigingen, is het soms onmogelijk om de juiste verzendingskosten te berekenen. In elk geval mag je weten dat - indien je teveel betaalde - het op jouw bankrekening zal worden teruggestort, beloofd.


Hoe goed vind je dit product?