Irak in lichterlaaie

School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens Shop > Romans

De auteur zet haarfijn uiteen wat de bezetters verkeerd hebben gedaan. Hoe ongeschreven wetten over de omgang met de lokale bevolking met voeten werden getreden en hoe dat ertoe bijdroeg dat complete bevolkingsgroepen ten strijde trokken tegen de bezetters terwijl ze aanvankelijk bereid waren met de Amerikanen samen te werken. Uit allerlei voorvallen blijkt dat de bezetters zich niet hadden voorbereid op omgang met de Irakezen. Hoe ze vooraf de verkeerde contacten legden, hoe ondoordacht het was het leger en de Baathpartij te ontbinden, en hoe het ontbreken van legale kaders de heropbouw in de weg stond. Alleen wanneer de Amerikanen begrip tonen voor de Iraakse principes van rechtvaardigheid zal het ideaal van een beter, democratisch Irak in het verschiet komen.

Toch ziet de auteur een toekomst voor Irak, ondanks de eindeloze stroom van aanslagen. De Amerikanen zullen moeten blijven om tot een nieuw evenwicht te komen: dat is geen eenvoudige oplossing, maar er zijn positieve ontwikkelingen. Een Koerdische leider zegt: 'Wij Koerden zijn ook soennieten, dus we zullen ervoor waken dat de soennieten niet aan de zijlijn komen te staan.' Wanneer de verhoudingen tussen de bevolkingsgroepen en de Amerikanen beter worden - de VN heeft daarin een belangrijke taak - dan kan er een nieuwe orde groeien. Voorwaarde is wel dat de soennieten een rol kunne spelen in de opbouw van het land.

Zaki Chehab, politiek redacteur van Al Hayat, schrijft al meer dan vijfentwintig jaar over het Midden-Oosten voor onder meer The Guardian en verzorgde bijdragen voor CNN, Channel 4 en de BBC. In dit boek brengt hij zijn kennis van Irak op een buitengewoon inzichtelijke manier samen.

Meer info? Klik hier.

Nota: slechts 1 exemplaar in voorraad.

Conditie: zo goed als nieuw.

Winkelprijs: 19,90 €

Belangrijke nota: vanwege de veelvuldige wijzigingen, is het soms onmogelijk om de juiste verzendingskosten te berekenen. In elk geval mag je weten dat - indien je teveel betaalde - het op jouw bankrekening zal worden teruggestort, beloofd.


Hoe goed vind je dit product?