De verborgen dimensie

School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens Shop > Spiritualiteit

De Zwitserse psychiater en grondlegger van de analytische psychologie C.G. Jung heeft zich intensief beziggehouden met de verborgen dimensies in de relatie tussen psychologie en natuurwetenschap. Hij veroorzaakte hiermee een revolutie, die de hele wetenschappelijke wereld voor grote vragen stelde. Zijn theorieën hebben belangrijke consequenties voor ons mensbeeld, ons godsbeeld en ons wereldbeeld.

Ook de beroemde fysicus Wolfgang Pauli is zijn leven lang gefascineerd geweest door de diepere geestelijke betekenis van de materiële natuur. Naar zijn inzicht werd daaraan onvoldoende aandacht in de natuurwetenschap gegeven. Het contact met Jung was voor Pauli van grote betekenis.

In de eerste twee hoofdstukken van dit boek wordt het leven van Jung en Pauli en hun ontwikkelingsgang geschetst. Hoofdstuk 3 biedt een vergelijking van het hedendaags wetenschappelijk onderzoek met de Middeleeuwse alchemie. Tenslotte komen  in hoofdstuk 4 elementaire vragen aan de orde inzake goed en kwaad, de dubbele natuur van God en mens, en de zelfkennis van de enkeling.

Meer info? Klik hier.  

Nota: slechts 1 exemplaar in voorraad.

Conditie: tweedehands, maar in een zeer goede, leesbare staat.

Winkelprijs: 20,99 €

Belangrijke nota: vanwege de veelvuldige wijzigingen, is het soms onmogelijk om de juiste verzendingskosten te berekenen. In elk geval mag je weten dat - indien je teveel betaalde - het op jouw bankrekening zal worden teruggestort, beloofd.


Hoe goed vind je dit product?