De geheime leer van H. P. Blavatsky

School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens Shop > Religie

Al ruim 100 jaar is dit boek de meest uitgebreide bron van informatie over esoterische wijsheid.

In deel 1 wordt het ontstaan van het zonnestelsel besproken waarbij wordt toegelicht dat deze niet op toeval berust maar op evolutie vanuit meer etherische gebieden die in cyclussen verloopt. De oeroude gedachte wordt naar voren gebracht dat werelden verschijnen, verdwijnen en zich weer opnieuw belichamen in de grenzeloze ruimte.

In deel 2 wordt het ontstaan van de mens besproken. Er wordt aangegeven dat de mens niet door middel van een willekeurige stoffelijke evolutie is ontstaan maar door evolutie van binnenuit, vanuit zijn hogere spirituele delen, en daarbij ‘afstamt’ van de goden.

In beide delen worden wetenschappelijke theorieën belicht en vergeleken met de opvattingen van de oude wijsheid. De oeroude symboliek van de wereldreligies en van mythen wordt verklaard, en er wordt aangetoond dat die uit één gemeenschappelijke bron voortkomen. Het boek bevat ruim 3.000 bronverwijzingen die zorgvuldig zijn nagezocht en een diepere studie mogelijk maken.

Nota: slechts 1 exemplaar in voorraad.

Conditie: zo goed als nieuw! Maar daterend uit 1968 is de buitenkant bladzijden een klein beetje vergeeld, doch de inhoud is nog immer even interessant! Het boek weegt wel 1,5 kg... :-)

Winkelprijs: 55 €

Belangrijke nota: vanwege de veelvuldige wijzigingen, is het soms onmogelijk om de juiste verzendingskosten te berekenen. In elk geval mag je weten dat - indien je teveel betaalde - het op jouw bankrekening zal worden teruggestort, beloofd.


Hoe goed vind je dit product?