Sociale intelligentie

School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens Shop > Psychologie

'Emotionele intelligentie' was niet alleen een enorme bestseller, maar bovenal een revolutionair boek waarin Daniel Goleman herdefinieerde wat het betekent om intelligent te zijn. Nu komt hij opnieuw met een baanbrekend boek: Sociale intelligentie. Het sleutelidee: het heeft geen zin om in je eentje slim te zijn. Het is minstens zo belangrijk hoe je je ten opzichte van anderen gedraagt, niet alleen in je werk maar ook in je eigen leven. In hoofdstukken als ‘Aanleg en opvoeding’ en ‘Liefde en haar variaties’ beschrijft Goleman hoe de mens zich in haar of zijn omgeving staande kan houden. En soms is dat eenvoudiger dan je denkt: het maakt werkelijk verschil of je je antwoordapparaat op een zakelijke of een vriendelijke toon inspreekt. Deze anekdotes worden verklaard aan de hand van onderzoek en theorie over het menselijk brein: zowel op psychologisch als neurologisch niveau en met oog voor cultuurverschillen. Sociale intelligentie is een belangrijk boek: het laat ons zien hoe we beter in onze omgeving kunnen functioneren. Want uiteindelijk komt het volgens Goleman neer op een eenvoudige maar radicale keuze: we moeten van elkaar houden anders gaan we ten onder.
Wat zegt de pers?

‘Goleman is een expert op het gebied van de sociale neurologie en hij slaagt erin om zonder jargon en met goede anekdotes de lezer wijzer te maken over dit nieuwe terrein. Bovendien laat hij overtuigend zien wat deze onderwerpen met ons dagelijks leven te maken hebben.’ - Scientific American

Nota: slechts 1 exemplaar in voorraad.

Conditie: zo goed als nieuw, maar achterzijde kaft is beschadigd.

Winkelprijs: 24,99 €

Belangrijke nota: vanwege de veelvuldige wijzigingen, is het soms onmogelijk om de juiste verzendingskosten te berekenen. In elk geval mag je weten dat - indien je teveel betaalde - het op jouw bankrekening zal worden teruggestort, beloofd.


Hoe goed vind je dit product?