Ziekte als symbool

School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens Shop > Lichaam

Ruediger Dahlke zet zich in voor een nieuw, constructief begrip van ziekte. De verschillende ziekten hebben een symbolische betekenis, die op onopgeloste psychiatrische conflicten wijst. Als een gebeurtenis die zin heeft kan de ziekte begrepen en dan ook overwonnen worden. De patiënt doet daarbij een stap voowaarts op de weg naar rijpheid, bevrijding en echte genezing.

Het komt er dus op aan dat de boodschap van de ziekte, haar betekenis, te ontcijfferen en de benodigde ontwikkelingsstappen in de praktijk van alledag te realiseren (behandeling). Als vervulling van dit proces van inzicht en groei valt ons een nieuwe, innerlijke kwaliteit, een rijpere persoonlijkheid ten deel.

Dit praktijkgerichte handboek bevat een opsomming van alle veelvoorkomende ziektebeelden en hun symboliek. In het eerste deel van het alfabetisch opgebouwde boek worden de lichaamsregionen en de organen in hun symbolische betekenis bij de gezonde mens geïntroduceerd. Het tweede deel bevat het register van de ziektesymptomen, die in samenhang met de orgaansymboliek worden geïnterpreteerd. Uit de betekenissamenhang van een symptoom worden tot slot innerlijke en uiterlijke wegen gewezen, hoe men van de ziekte af kan komen.

Wat jouw beste vrienden of familieleden je niet durven te zeggen zal het lichaam je zeggen. Je lichaam zegt in een bepaalde ziekte wat jou ziel eigenlijk wilt. Een conflict van de ziel wordt door de symptomen van de ziekte in het lichaam geopenbaard. Maar wij leven in een tijd waar de medische wetenschap de taal van de symbolen heeft doen vergeten. Als iemand bijvoorbeeld last heeft van zijn hart betekent dat volgens de symboliek dat hij niet doet wat zijn hart wilt. Hij heeft bijvoorbeeld een saai kantoor baan en wilt graag een eigen zaak beginnen maar durft het risico niet te nemen. Dan volgt hij dus niet zijn hart en krijgt dan een hartaanval. De medische wetenschap behandelt dan zijn hart, maar niet het probleem waar het om draait. Namelijk een andere baan. Ik veroordeel de medische wetenschap helemaal niet. De medische wetenschap heeft ons goede diensten bewezen en doet dat nog steeds. Maar wij zijn vergeten de symboliek achter lichamelijke klachten te zoeken. Als de man uit het voorbeeld na de medische ingreep verder zou gaan met zijn saaie kantoorbaan dan zou het probleem niet zijn opgelost, met als gevolg weer een hartaanval. Hij moet dus zijn hart volgen. Hij moet de moed nemen om zijn ontslag te nemen en voor zichzelf gaan beginnen. Pas dan heeft hij zijn ziekte bij de wortel, saaie kantoorbaan, de oorzaak van de hartaanval, aangepakt. Dit boek gaat over die verleerde taal. Over de oorzaak, behandeling en wat het met je doet als je de ziekte hebt overwonnen.

Nota: slechts 1 exemplaar in voorraad.

Conditie: zo goed als nieuw.

Winkelprijs: 31,99 €

Belangrijke nota: vanwege de veelvuldige wijzigingen, is het soms onmogelijk om de juiste verzendingskosten te berekenen. In elk geval mag je weten dat - indien je teveel betaalde - het op jouw bankrekening zal worden teruggestort, beloofd.


Hoe goed vind je dit product?