Snaartheorie

School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens Shop > Weetjes allerlei

De moderne natuurkunde rust op twee stevige pijlers: de relativiteitstheorie van Albert Einstein en de kwantummechanica. Lange tijd lukte het niet om deze theorieën met elkaar te rijmen. Hierin kwam verandering toen de snaartheorie ten tonele verscheen.

Het basisidee van de snaartheorie is simpel. Neem aan dat de elementaire deeltjes waaruit alles in ons heelal is opgebouwd geen puntvormige deeltjes zijn, maar minuscuul kleine trillende snaartjes. Deze aanname maakt het mogelijk om de relativiteitstheorie en de kwantummechanica tot een verbazend elegant geheel te verenigen. Bovendien kunnen zo aloude vraagstukken uit de wiskunde en de sterrenkunde worden opgelost. Maar de snaartheorie heeft nog meer onverwachte effecten: nieuwe dimensies en mysterieuze deeltjes, de zogenoemde tachyonen, doen hun intrede. Het leren omgaan met deze verbazingwekkende eigenschappen heeft grote gevolgen gehad voor ons begrip van de natuur.

Uit de inhoud:

- Een begrijpelijke uitleg van de kwantummechanica en de relativiteitstheorie.
- Waarom snaren in plaats van puntdeeltjes?
- De wonderbaarlijke rol van symmetrie in de natuur.
- Denken in meer dan drie dimensies.
- De weddenschap van Stephen Hawking.

Meer info? Klik hier.

Nota: slechts 1 exemplaar in voorraad.

Conditie: zo goed als nieuw.

Winkelprijs: 42,50 €

Belangrijke nota: vanwege de veelvuldige wijzigingen, is het soms onmogelijk om de juiste verzendingskosten te berekenen. In elk geval mag je weten dat - indien je teveel betaalde - het op jouw bankrekening zal worden teruggestort, beloofd.


Hoe goed vind je dit product?