Eeuwigheid Hier en Nu

School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens Shop > Religie

Omdat het ‘mythische wereldbeeld’ van het Nieuwe Testament volgens hem verdwenen is, loopt de geschiedenis gewoon verder en kan de eschatologie eenvoudig terzijde gesteld worden.

Eschatologie gaat niet over de toekomst, maar de over de eindigheid van deze wereld

Wil je de eschatologische prediking van Jezus ontmythologiseren, moet je volgens Bultmann goed beseffen wat eschatologische prediking is. Zij gaat namelijk niet simpelweg over ‘de laatste dingen’ als gebeurtenissen die komen zullen, maar ze beziet de tegenwoordige tijd in het licht van de toekomst. Wie op die manier naar de tegenwoordige tijd kijkt, trekt daaruit de conclusie dat deze wereld nietig en eindig is. De eschatologie markeert dus de eindigheid van de wereld en brengt een mens zijn eigen eindigheid te binnen omdat hij bij de eindige wereld hoort.

Het gaat Bultmann om dit eindige leven. De toekomst straks is een volstrekt onbekende grootheid, die dan ook geen directe inhoud aan dit leven geeft en het eindige leven niet op voorhand alvast goed maakt. De eschatologie maakt juist duidelijk dát wij eindig zijn en daar kunnen wij niet aan ontsnappen. Bultmann stelt wel dat Jezus’ prediking ons opent voor de toekomst van God en dat die toekomst mensen vrijheid geeft om zichzelf te zijn, maar dat maakt geen einde aan de eindigheid. Gods toekomst krijgt juist een plek in de eindigheid door die eindigheid te openen voor de toekomst. In de loop van zijn betoog zal Bultmann dat verduidelijken.

Nota: slechts 1 exemplaar in voorraad.

Conditie: Kaft bovenaan ietwat beschadigd, maar inhoud is onberispelijk.

Winkelprijs: 17,95 €

Belangrijke nota: vanwege de veelvuldige wijzigingen, is het soms onmogelijk om de juiste verzendingskosten te berekenen. In elk geval mag je weten dat - indien je teveel betaalde - het op jouw bankrekening zal worden teruggestort, beloofd.


Hoe goed vind je dit product?