Vlaanderen - Wallonie Je t'aime moi non plus

School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens Shop > Maatschappij

n dit boek worden heikele thema's behandeld, zoals de financiële transfers, de regionalisering van de loononderhandelingen, de inefficiëntie en corruptie van het overheidsapparaat, de perverse ondernemingssubsidie, de aanpak van werklozen en de macht van de Parti Socialiste. De auteur was als Vlaming ook kabinetschef in Wallonië, en is dus bijzonder goed geplaatst om een visie te geven over de verhouding van Vlaanderen tot Wallonië en de toekomst van België.

In deze bestseller “Vlaanderen – Wallonië. Je t’aime moi non plus” pleit hij voor een andere kijk op het communautaire debat in België. Aernoudt vraagt om een betere samenwerking tussen de verschillende Belgische regio’s en stelt een herfederaliseren van enkele bevoegdheden voor. Hij berekent de grootte van de financiële transfers van Vlaanderen naar Wallonië op drie euro per dag per Vlaming.

“Vlaanderen – Wallonië. Je t’aime moi non plus” wordt beschouwd als een reactie op het Warandemanifest. Meer dan vijf duizend landgenoten schaarden zich achter dit Anti-Manifest waaronder diverse bekende namen zoals Roger Vanden Stock, Baudouin Velghe, Tony Mary, Maurice Lippens, Luc Cortebeeck, Christian Dumoulin en Helmut Lotti. Nadien zette hij zijn visie uiteen over Brussel in “Brussel, het kind van de rekening”. Daarin berekende hij – iconoclastisch zoals altijd – dat de transfers in feite niet gaan van Noord naar Zuid, maar van het centrum naar de periferie.

Nota: slechts 1 exemplaar in voorraad.

Conditie: zo goed als nieuw.

Winkelprijs: 17,95 €

Belangrijke nota: vanwege de veelvuldige wijzigingen, is het soms onmogelijk om de juiste verzendingskosten te berekenen. In elk geval mag je weten dat - indien je teveel betaalde - het op jouw bankrekening zal worden teruggestort, beloofd.


Hoe goed vind je dit product?