Privacy

School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens Shop > Maatschappij

Na de terroristische aanslagen van 11 september 2001 stelden Amerikaanse autoriteiten dat 'veiligheid boven privacy gaat'. Sindsdien won het idee terrein dat in principe iedereen verdacht is, ook in West-Europa.

De geavanceerde opsporingstechnologie was aanvankelijk bedoeld om zware criminaliteit te traceren. Inmiddels blijken cameratoezicht, biometrie, bodyscans, controle van internet en telefonie, datamining, door radiogolven gestuurde chips en andere vondsten effectief gereedschap om ons mee in de gaten te houden.

In hoog tempo werden maatregelen doorgedrukt die de overheid, het opsporingsapparaat en het bedrijfsleven inzicht geven in het denken, doen en laten van burgers. De vraag wat de risico's zijn als gegevens worden misbruikt, is allang niet hypothetisch meer.  Dankzij Kagie worden we ons hopelijk beter bewust van de risico's en ook van onder meer de schijnveiligheid die gecreëerd wordt door de vele camera's.

- Een aanrader voor wie zijn bedenkingen heeft over de privacy, of eigenlijk het gebrek aan privacy en de mogelijke consequenties daarvan zoals identiteitsfraude of aangemerkt worden als verdacht in criminele activiteiten.

De opeenvolging van invoeringen zoals vingerafdrukken in het paspoort, de legitimatieplicht, kentekenregistratie, het electronische patiëntendossier, steeds meer bewakingscamera's, de bankgegevens- en transacties van alle Europeanen die naar de USA worden gestuurd, et cetera.

Tot nu toe was een ieder onschuldig tot het tegendeel was bewezen, tegenwoordig wordt iedere burger als potentiële verdachte aangemerkt door alle gegevensbestanden te gebruiken als opsporingsmiddel. De burger wordt gesust onder het mom van "als je niets te verbergen hebt dan hoef je je geen zorgen te maken". Uit dit boek blijkt duidelijk dat we ons wel zorgen moeten maken over alles wat er over ons in gegevensbestanden bekend is.

Nota: slechts 1 exemplaar in voorraad.

Conditie: zo goed als nieuw.

Winkelprijs: 17,95 €

Belangrijke nota: vanwege de veelvuldige wijzigingen, is het soms onmogelijk om de juiste verzendingskosten te berekenen. In elk geval mag je weten dat - indien je teveel betaalde - het op jouw bankrekening zal worden teruggestort, beloofd.


Hoe goed vind je dit product?