De gouden hemel

School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens Shop > Romans

Ooit brachten de geheime taal en de gebruiken van jinshei vrouwen uit alle lagen van de bevolking bij elkaar. Het verbond gaf kracht aan iedere vrouw die de eed aflegde. Maar vierhonderd jaar na de hoogtijdagen van jin-shei is het leven in Syai veranderd. De vrouwen zijn weliswaar geschoold, en dus belezen en de gelijken van mannen - maar ze zijn hun rijkste bezit kwijt: hun geheime taal en de kracht om hun eigen lot te bepalen.

Amais, geboren in een land ver van dat van haar voorouders vandaan, kent als erfgename van de familiedagboeken de vrouwentaal - maar wanneer ze naar Syai gaat, wacht haar een heel andere wereld dan waar haar grootmoeder altijd over vertelde. Amais is vastbesloten de geheimen van jin-shei te doen herleven. Maar ze raakt verstrikt in een stormachtige gebeurtenis die alles wat ooit waardevol en dierbaar was dreigt te vernietigen - ook de laatste sporen van jin-shei...

Nota: slechts 1 exemplaar in voorraad.

Conditie: zo goed als nieuw.

Winkelprijs: 17,95 €

Belangrijke nota: vanwege de veelvuldige wijzigingen, is het soms onmogelijk om de juiste verzendingskosten te berekenen. In elk geval mag je weten dat - indien je teveel betaalde - het op jouw bankrekening zal worden teruggestort, beloofd.


Hoe goed vind je dit product?