Ring

School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens Shop > Thrillers en Spanning

Eerst sterft er één meisje, dan blijkt een vriend van haar ook te zijn omgekomen. De doodsoorzaak is in beide gevallen een hartaanval. Wanneer er nog twee dode tieners worden gevonden, komt journalist Kazuyuki Asakawa bij toeval achter het verband tussen de sterfgevallen. De jongeren zijn alle vier op precies hetzelfde tijdstip gestorven met een blik van doodsangst op hun gezicht. Zijn onderzoek leidt naar een vakantiepark waar de vier precies een week voor hun dood een videoband hebben bekeken. Ring verkreeg wereldfaam in 2002 toen de Amerikaan Gore Verbinski het verfilmde met in de hoofdrol Naomi Watts.

Blz. 33: Asakawa bleef de achtergrond van de vier slachtoffers onderzoeken wanneer hij ook maar een minuut vrij had, maar hij had zoveel werk te doen dat hij niet zo opschoot als hij gehoopt had. Voor hij het wist was er een week voorbij, was er een nieuwe maand begonnen, en de met regen doordrenkte vochtigheid van augustus en de zomerse warmte van september werden een vage herinnering, opzijgeschoven door de voortekenen van de naderende herfst. Een tijdlang gebeurde er niets. Sinds hij ermee begonnen was, had hij er een gewoonte van gemaakt elke kolom van de pagina's met plaatselijk nieuws te lezen, echter zonder dat hij ook maar iets aantrof wat er in de verte op leek. Of was het gewoon zo dat er iets verschrikkelijks dichterbij kwam, langzaam maar zeker, en dat Asakawa het niet kon zien? Maar hoe meer tijd er verstreek, des te vaker was hij geneigd te denken dat de vier sterfgevallen een toevallige samenloop van omstandigheden waren, dat ze niet met elkaar in verband stonden. Hij had Yoshino ook niet meer gezien. Waarschijnlijk was hij de hele zaak ook vergeten. Als het niet zo was, zou hij nu wel contact met Asakawa hebben gezocht.

Telkens als zijn belangstelling voor de zaak dreigde te tanen, haalde Asakawa vier kaartjes uit zijn zak, om er voor de zoveelste keer aan te worden herinnerd dat het geen toeval kon zijn. Op de kaartjes had hij de namen en adressen van de overledenen geschreven, en andere relevante informatie, en op de ruimte die open was gebleven, wilde hij hun activiteiten gedurende de maanden augustus en september noteren, hun afkomst, en alle andere feiten die zijn naspeuringen zouden opleveren.

Meer info? Klik hier.

Nota: slechts 1 exemplaar in voorraad.

Conditie: zo goed als nieuw.

Winkelprijs: 14,95 €

Belangrijke nota: vanwege de veelvuldige wijzigingen, is het soms onmogelijk om de juiste verzendingskosten te berekenen. In elk geval mag je weten dat - indien je teveel betaalde - het op jouw bankrekening zal worden teruggestort, beloofd.


Hoe goed vind je dit product?