De kolonie

School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens Shop > Romans

Ruim 100 jaar lang, vanaf 1866, verbanden de Hawaïaanse en Amerikaanse overheden bijna negenduizend mensen naar een afgelegen en ontoegankelijk schiereiland op het Hawaïaanse eiland Molokai, de grootste leprakolonie ter wereld. Ze veronderstelden dat dit de enige manier was om de ziekte onder controle te houden. De kolonie vertelt het dramatische verhaal van de bannelingen die op dit onherbergzame eiland streden om te overleven.

'De sobere, ingetogen manier waarop Tayman over de onmenselijke omstandigheden vertelt, is magistraal. Hij fluistert, jij huilt... Zijn verhaal sleurt de lezer voorbij de oppervlakkige, medische gruwelen van lepra naar de schrijnende menselijke tragedie daarachter.' - The New York Times

John Tayman heeft voor verschillende kranten en tijdschriften geschreven. Als redacteur werkte hij met een groot aantal auteurs, waaronder Jon Krakauer, John Updike, Stephen King, Bill Bryson, Stephen Jay Gould en Paul Theroux. Hij woont in Colorado en New York.

Recensie

In de periode 1866-1969 werden duizenden vrouwen, mannen en kinderen verbannen naar het afgelegen, welhaast ontoegankelijke schiereiland Molokai. De Hawaiaanse - en later Amerikaanse - overheid oordeelde dat zij leden aan lepra, een volgens hen ernstig besmettelijke ziekte die alleen door isolatie onder controle gehouden kon worden. De zo ontstane kolonie werd op uiterst wrede wijze geleid, omdat het uitgangspunt was dat de ziekte als misdrijf beschouwd diende te worden. De vestiging trok in de loop van de jaren een lange rij nieuwsgierigen en avonturiers, maar ook uiteenlopende hulpverleners en wetenschappers, waaronder de Belgische pater Damiaan de Veuster. De publicist John Tayman stelde over de unieke geschiedenis een gedetailleerd en intrigerend document samen op basis van uitgebreid bronnenmateriaal en getuigenissen. Door veel bannelingen in 'de put van de hel, de meest vervloekte plek op aarde' (Jack London) bij naam en toenaam te noemen, brengt hij hun verdrietige en schrijnende ervaringen confronterend dicht bij de lezer. Een terecht 'aangrijpend' en 'meeslepend' genoemd verhaal. 424 pagina's met bronnen, bibliografie, zwart-witfoto's en register.

Nota: slechts 1 exemplaar in voorraad.

Conditie: zo goed als nieuw.

Winkelprijs: 19,95 €

Belangrijke nota: vanwege de veelvuldige wijzigingen, is het soms onmogelijk om de juiste verzendingskosten te berekenen. In elk geval mag je weten dat - indien je teveel betaalde - het op jouw bankrekening zal worden teruggestort, beloofd.


Hoe goed vind je dit product?