Astrologie en sexualiteit

School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens Shop > Astrologie

Tot nu toe werd door astrologen aangenomen dat seksualiteit in de horoscoop grotendeels bepaald werd door de planeten Mars, Venus, Uranus en Pluto, en door het achtste huis, Is dit niet wat te beperkt? Is het niet zo dat de hele horoscoop uitdrukking geeft aan ons seksuele leven? En welke rol spelen de huizen hierbij? Is het niet verouderd onze seksuele gevoelens alleen te willen laten verklaren door het áchtste huis? Vervult het vijfde huis, dat van liefde en romantiek, niet evenzeer een functie? En doen we er wijs aan het vierde huis, dat onze emoties bepaalt, en het tweede huis, dat onze ethiek regeert, te negeren? Met andere woorden: is het niet tijd te beseffen, dat alle huizen een eigen, zij het onderling verweven functie bekleden in de ontwikkeling en uitingen van ons seksuele leven?

Vanuit dit standpunt begint Martin Schulman zijn duiding van de seksuele aspecten van de horoscoop, waarbij hij via nauwkeurige bestudering van de huizen, van de positieve en negatieve eigenschappen daarvan en van de planetaire energieën, tot steekhoudende, praktisch bruikbare verklaringen komt over de voorspelbaarheid en oorzaken van ons seksueel gedrag. Een helder geschreven, makkelijk te begrijpen boek. Bovendien is het een echte aanrader!

Nota: slechts 1 exemplaar in voorraad.

Conditie: de inhoud is zo goed als nieuw.

Winkelprijs: 17,99 €

Belangrijke nota: vanwege de veelvuldige wijzigingen, is het soms onmogelijk om de juiste verzendingskosten te berekenen. In elk geval mag je weten dat - indien je teveel betaalde - het op jouw bankrekening zal worden teruggestort, beloofd.


Hoe goed vind je dit product?