Sprekend heelal

School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens Shop > Astrologie

Iedereen kent het woord 'astrologie', maar slechts weinigen weten wat dit woord inhoudt. De belangstelling voor de astrologie neemt in alle landen toe, maar wie zich er toe aangetrokken gevoelt, ontmoet niet veel anders dan waarzegrubriekjes, die op bijgeloof speculeren, of een moeilijk studieboek.
'Sprekend Heelal' is door zijn opzet en inhoud een uniek boek. De schrijver, die over een veelzijdige kennis van geesteswetenschappen beschikt en over bronnen welke niet alle gemakkelijk toegankelijk zijn, licht in dit werk het ware wezen van de astrologie toe.

Astrologie blijkt een oude wijsheidsleer te zijn, die gedurende eeuwen vele weerstanden heeft getrotseerd en nu weer tot vernieuwd leven is geroepen. Deze wijsheid kan toegepast worden als 'horoscopie'. Uit in dit boek opgenomen voorbeelden van bekende personen blijkt, dat hierdoor diepgaande inzichten verkregen zijn over het karakter en de levensloop van de mens, en hoe deze met elkaar verband houden. Wie weten wil op welke steeds geldende beginselen de astrologie stoelt, hoe haar werkwijze is en welke haar verhouding tot godsdienst en wetenschap, kan worden ingelicht door dit werk van een bij uitstek deskundig schrijver.

Het is geen leerboek om de horoscopie te beoefenen, maar een waardevol leesboek waarin nieuwe gedachten te vinden zijn. De lezer wordt de gelegenheid geboden zich inzichten te verschaffen. Het is een kennis die door uitspraken van verschillende figuren zoals Thomas van Aquino en dr. C. G. Jung gerechtvaardigd werd en die trouwens zegt, dat zij het bewijs van haar juistheid zelf levert.

Nota: slechts 1 exemplaar in voorraad.

Conditie: zo goed als nieuw.

Winkelprijs: 29,99 € - Op Bol.com te koop voor € 47,50

Belangrijke nota: vanwege de veelvuldige wijzigingen, is het soms onmogelijk om de juiste verzendingskosten te berekenen. In elk geval mag je weten dat - indien je teveel betaalde - het op jouw bankrekening zal worden teruggestort, beloofd.


Hoe goed vind je dit product?