Hemelse harmonieën

School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens Shop > Astrologie

Volgens Martin Schulman is het de opdracht en de functie van de astroloog de mens in begrijpelijke taal uit te leggen, dat het voor hem mogelijk zo niet noodzakelijk is - mits hij werkelijk bewust leeft - in volkomen harmonie te verkeren met de wetten van de natuur. Wanneer wij de astrologie beoefenen in het licht van de kosmische kracht die zich via de seizoenen tot uitdrukking brengt, komen wij vanzelf terecht bij de bron van de verbondenheid van de mens met datgene wat hem laat groeien. De astrologie kan op deze wijze een vertrekpunt zijn naar de oorsprong van het bestaan. En op weg daarheen ervaren wij niet alleen ons natuurlijke veranderingsritme, onze cyclische activiteit, maar brengen wij tevens de kwaliteit van ons wezen aan het licht.

M.a.w.: de astrologie ontpopt zich bij serieuze beoefening als een instrument vol verfijningen waarmee wij onze diepste niveaus kunnen peilen en in kaart brengen, om aldoende onze eigen wijze van groei te vinden en met ons ware ik in contact te komen.

Voor wij echter zo ver zijn, dienen wij de aparte taal, die astrologie van oudsher is, grondig te beheersen. Om dit mogelijk te maken, behandelt Schulman, onder andere, de betekenis van de planeten, de mystieke cyclus van de tekens, de decanaten, huizen, hemisferen en kwadranten, het duiden van de elementen, de seizoenen en hun kwaliteiten, en de vrouwelijke en mannelijke kwaliteit. Vele schema’s, tabellen en tekeningen vergemakkelijken niet alleen het leren herkennen van de structuur van de astrologie, maar vooral ook van het groeiproces dat zij symboliseert. En zo vinden wij door inzicht in onze horoscoop uiteindelijk datgene waarnaar wij ons hele leven lang op zoek (zullen) zijn: ons ware zelf.

Nota: slechts 2 exemplaren in voorraad.

Conditie: zo goed als nieuw.

Winkelprijs: 24,99 €

Belangrijke nota: vanwege de veelvuldige wijzigingen, is het soms onmogelijk om de juiste verzendingskosten te berekenen. In elk geval mag je weten dat - indien je teveel betaalde - het op jouw bankrekening zal worden teruggestort, beloofd.


Hoe goed vind je dit product?