De filosofie van het scheppingsverhaal

School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens Shop > Religie

Het scheppingsverhaal in filosofisch perspectief. Over de rol van de mens als partner van God in de wereld. In dit boek legt Peter van 't Riet het eerste hoofdstuk van Genesis uit en vat de tekst op als een betoog over de vraag hoe wij ons als mens tot de wereld verhouden. Hij stelt hierbij diverse zaken aan de orde: zoals de acceptatie van de werkelijkheid als voorwaarde voor wereldverbetering; de empirische houding tegenover de schepping; de economische omgang met de natuur; de mens als lichamelijk en geestelijk wezen; de verhouding tot God en de relatie tussen de seksen; de maakmaarheid van de samenleving. Veel gezichtspunten worden belicht door de tekst van het scheppingsverhaal te vergelijken met de scheppingsmythen van de Babyloniërs en de filosofie van de oude Grieken, maar ook met de commentaren van de rabbijnen.

Daarbij komen allerlei zaken aan de orde, zoals:

- de acceptatie van het leven als voorwaarde voor wereldverbetering;
- de empirische houding tegenover de werkelijkheid in tegenstelling tot de ideologische;
- de economische omgang met de natuur;
- de mens als lichamelijk en geestelijk wezen;
- de verhouding van de mens tot het goddelijke;
- de relatie tussen de seksen;
- de maakbaarheid van de samenleving en
- de betekenis van de zevende dag, waarop wordt afgezien van productieve arbeid.

Meer info? Klik hier.  

Nota: slechts 1 exemplaar in voorraad.

Conditie: zo goed als nieuw.

Winkelprijs: 27,99 €

Op Bol.com: € 43,40

Belangrijke nota: vanwege de veelvuldige wijzigingen, is het soms onmogelijk om de juiste verzendingskosten te berekenen. In elk geval mag je weten dat - indien je teveel betaalde - het op jouw bankrekening zal worden teruggestort, beloofd.


Hoe goed vind je dit product?