Soefisme: De religie van het hart

School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens Shop > Religie

'Het is niet zo dat geluk een attribuut is van de ziel; de ziel zelf is geluk. Tegenwoordig verwarren wij vaak geluk met genot; maar genot is slechts een illusie. Er is een hindoe gezegde: De mens zoekt naar genot en vindt pijn.' - Hazrat Inyat Khan -

De soefi verlangt naar het directe contact met de Ene en het is zijn verlangen om instrument te zijn van de Ene. De soefi voelt zich dan ook aangetrokken tot actieve meditatievormen zoals muziek, dans, en poëzie. Het soefisme wordt ook wel 'de traditie van het hart' genoemd. Het is de verfijnde trilling van een vrij hart, de warme hartskwaliteit, schoonheid en de liefde voor het leven die de soefi centraal stelt.

Dr. H.J. Witteveen heeft een aantal belangrijke hoofdstukken geselecteerd uit het werk van de soefi-mysticus Hazrat Inayat Khan, de grondlegger van het universele soefisme. De belangrijkste elementen uit het soefisme staat in een toenemende belangstelling om zijn vredelievendheid en non-dogmatisme De samensteller, oud-minister van Financiën en oud-voorzitter van het IMF, dr. H.J. Witteveen, geeft vanwege zijn staat van dienst nieuwswaarde aan het verschijnen van dit boek, dat zeer goed aansluit bij de zoektocht van de hedendaagse mens naar innerlijke vrede.

Nota: slechts 1 exemplaar in voorraad.

Conditie: zo goed als nieuw.

Winkelprijs: 45 €

Belangrijke nota: vanwege de veelvuldige wijzigingen, is het soms onmogelijk om de juiste verzendingskosten te berekenen. In elk geval mag je weten dat - indien je teveel betaalde - het op jouw bankrekening zal worden teruggestort, beloofd.

 


Hoe goed vind je dit product?