ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: Enkele allegorieën om een beetje over na te denken

Allegorieën dragen in zichzelf een verborgen boodschap mee…
door Tsenne Kikke - dinsdag 7 december 2021 0:54

Deze website werd niet voor niets 'Spiritualia' genoemd; dit, met de bedoeling om mensen aan te trekken die sterk in het 'spirituele' geïnteresseerd zijn. :-)

Over parels gesproken...

De Bijbel, en vooral het Nieuwe Testament, zijn er boordevol mee gevuld. Via allegorieën, bedoel ik. Eenvoudige teksten - want, schreef ik in een vorige blog, zou Gurdjieff de parels (hij noemde ze 'beenderen') véél dieper hebben begraven, den deugniet.

Wat een allegorie betreft, lezen we op Wikipedia het volgende...: "Een allegorie in de literatuur is een gedicht of verhaal dat in zijn geheel symbool staat voor iets anders. Dit komt neer op een zeer uitgebreide metafoor die door het gehele werk heen wordt volgehouden, zonder dat het origineel (datgene wat eigenlijk bedoeld wordt) bij naam wordt genoemd, behalve als het een personificatie betreft. Dit kan over abstracte begrippen gaan, maar ook over de samenleving en de politiek." Zo staat er in Matteüs Hfst. 25, verzen 1-13 het volgende...

De domme en verstandige bruidsmeisjes

Dan zal het met het Rijk der hemelen zijn als met tien meisjes die met hun lampen uittrokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dom, de andere vijf verstandig. Want de domme namen wel hun lampen mee, maar geen olie; de verstandige echter namen met hun lampen tevens kruiken olie mee.

Toen nu de bruidegom op zich liet wachten, dommelden zij allen in en sliepen. Maar midden in de nacht klonk er geroep: “Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet!”

Meteen waren al de meisjes wakker en maakten hun lampen in orde. De domme zeiden tegen de verstandige: “Geef ons wat olie, want onze lampen gaan uit.”

Maar de verstandige antwoordden: “Neen, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en jullie samen. Ga liever naar de verkopers en haal wat voor jezelf.”

Maar terwijl zij onderweg waren om te gaan kopen kwam de bruidegom, en die klaar stonden, traden met hem binnen om bruiloft te vieren; en de deur ging op slot.

Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden: “Heer, heer, doe open!”

Maar hij antwoordde: “Voorwaar, Ik zeg u: Ik ken u niet. Wees dus waakzaam, want gij kent dag noch uur.”

Eclectici! Niets hieronder in 'Commentaar' schrijven, hé! Omdat jullie natuurlijk zouden moeten weten wat er met deze woorden 2000 jaar geleden werd bedoeld. Theoretisch, alleszins. Nu nog dagdagelijks toepassen. Om Jacobus Hfst 2 - vers 26 even aan te halen: "Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is het geloof dood zonder de daad." Maar, zoals jullie weten, slaagden zelfs Jezus' apostelen daar niet in...

- Het volgende allegorisch verhaaltje is misschien ietwat gemakkelijker te vertalen. Natuurlijk zal elke lezer het op zijn manier doen. Maar, hoe beter die vertaling, hoe beter de mogelijke toepassing ervan - want, daar komt het op neer. Tenzij je tevreden bent met dingen zoals sprookjes, mythen, sagen, legenden, et cetera te lezen, om gewoonweg jouw kostbare, geschonken tijd te verdrijven. :-)

Matteüs 25:14-30 - Het gebruik van de talenten

Het is er mee als met de man die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn dienaars bij zich riep om hun zijn bezit toe te vertrouwen. Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de andere twee, aan een derde een, ieder naar zijn bekwaamheid. Daarna vertrok hij.

Die de vijf talenten gekregen had, ging er terstond mee werken en verdiende er vijf bij. Zo verdiende ook degene die de twee gekregen had, er twee bij. Maar die dat ene had gekregen, ging een gat in de grond graven en het geld van zijn heer verbergen.

Een hele tijd later kwam de heer van die dienaars terug en hield afrekening met hen.

Die vijf talenten gekregen had, trad naar voren en bood nog vijf talenten aan met de woorden: "Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd; ziehier, vijf talenten heb ik erbij verdiend."

Zijn meester sprak tot hem: "Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer."

Nu trad die van de twee talenten naar voren en zei: "Heer, twee talenten hebt gij mij toevertrouwd; ziehier, twee talenten heb ik erbij verdiend."

Zijn meester sprak tot hem: "Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer."

Tenslotte trad ook die het ene talent had gekregen naar voren en zei: "Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt, die oogst waar gij niet gezaaid hebt en binnenhaalt waar gij niet hebt uitgestrooid. Daarom was ik bang en ben uw talent in de grond gaan verbergen. Hier hebt ge uw eigendom terug."

Maar zijn meester gaf hem ten antwoord: "Slechte en luie knecht, je wist dus dat ik oogst waar ik niet gezaaid heb en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid? Daarom had je mijn geld bij de bankiers moeten uitzetten, dan zou ik bij mijn komst mijn bezit met rente teruggekregen hebben. Neemt hem dus dat talent af en geef het aan wie de tien talenten heeft. Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden; maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden zelfs wat hij heeft. En werpt die onnutte knecht buiten in de duisternis; daar zal geween zijn en tandengeknars."

Een hint: Ook Gurdjieff gaf meermaals duidelijk te kennen dat men ook iets voor hém moest betekenen... En, beste Eclectici: jullie weten ondertussen eveneens zeer goed wat met 'geween en tandengeknars' in feite wordt bedoeld, nietwaar?

In elk geval: tot nog toe richtte ik me tot de beginneling die aan Zelfkennis doet - of, wenst te doen. Hieronder verkrijg je een idee van Gurdjieff's 'begraven hond', gericht aan de 'Gevorderden'. Tracht ervan te genieten! (Het is slechts één videoclip uit een reeks...)

Op zoek naar een specifief product, therapeut, organisatie, winkel of praktijk? Klik dan op deze link! (nog in opbouw)

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, de énige gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?
Klik hier en, alvast bedankt!

Overschrijven kan ook via: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB

- Ook kan je in onze webshop iets aankopen, waaronder:
Archetypen vragenlijst
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

Voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er...: Eclecticus!

En, dan heb je nog de vaste teksten...

DIMschool biedt 10 interessante privé-sessies aan waaruit jij kan kiezen!
Dossier Zelfkennis: Over de Handleiding Pendelen van A tot Z     
'Eclecticus': een korte introductie…
Meteorieten zijn hoogstwaarschijnlijk zo oud als onze planeet: eentje kopen?    
Prachtige geode amethist schedel van 4 kg 340 gram zoekt een warme thuis.
Wat is jouw Archetype ? En, ken je ook die van jouw partner?

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht