ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Coronanieuws: 8.000 minder doden en 30.000 minder opnames dankzij vaccinatie?

Van een nieuwe lockdown is er geen sprake.
door Tsenne Kikke - vrijdag 3 december 2021 19:18

Premier Alexander De Croo bedankte iedereen die zich liet vaccineren. Want daarmee hebben ze een daad van solidariteit gesteld. "Een daad die ervoor gezorgd heeft dat er de voorbije maanden 8.000 minder doden gevallen zijn en 30.000 minder mensen opgenomen werden in de ziekenhuizen. Dat is dankzij het feit dat 8 miljoen mensen zich hebben laten vaccineren." Hij zou het kunnen weten...

In elk geval blijven de cijfers onverbiddelijk stijgen. Tussen 25 november en 1 december waren er per dag gemiddeld 322 ziekenhuisopnames, zijnde: 2.254 in die korte periode.

In totaal liggen nu iets van 3.736 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 803 op de afdelingen intensieve zorg.

Tussen 22 en 28 november werden dagelijks gemiddeld 17.917 nieuwe besmettingen vastgesteld. In totaal 125.419, en dat is een stijging met 11 procent op weekbasis. "Maandag 22 november hebben we mogelijk de piek van de besmettingen voor deze vierde golf bereikt," dacht Van Gucht. "Toen werd met 25.574 besmettingen het hoogste aantal besmettingen sinds het begin van de pandemie vastgesteld." Sinds het begin van de pandemie zijn in België ruim 1,8 miljoen coronagevallen geregistreerd.

In diezelfde periode stierven per dag gemiddeld 42 mensen aan de gevolgen van covid-19, oftewel: 294, een toename van 12 procent. Daarmee komt het totaal aantal doden sinds het begin van de gezondheidscrisis in ons land op 27.072.

- Scholen en internaten van het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen en Brussel sloten hun deuren wegens een te hoog aantal besmettingscijfers en afwezigen. Eind vorige week waren het er slechts 69. Nu zijn het er 115, een stijging met 74 procent. Het gaat om 66 basisscholen, 46 secundaire scholen en 3 internaten. Alles samen zijn er ongeveer 4.000 leerlingen in Vlaanderen en Brussel bij betrokken.

Volledig afstandsonderwijs behoort tot de mogelijkheden. In het secundair onderwijs mag maximaal de helft van de lessen fysiek plaatsvinden, tot de examenperiode. De vraag die sowieso op ieders lippen rust is dan: hoe krijg je nu de examens georganiseerd. Extra stresserend voor de tieners die nu over hun boeken gebogen zitten. “Ik zit hier wel te studeren, maar heeft dat nog wel zin?”, klonk het.

- Uiteindelijk werd besloten om de kerstvakantie met een week te vervroegen, deze duurt nu van 20 december tot 10 januari. Er komt ook een verbod op buitenschoolse activiteiten en voor kinderen vanaf zes jaar wordt het verplicht in de klas een mondmasker te dragen.

- De werkdruk voor ziekenhuizen wordt alsmaar groter in deze vierde coronagolf en dat leidt soms tot moeilijke situaties voor de artsen. In het Universitair Ziekenhuis in Gent werd zelfs een coronapatiënt terug naar huis gestuurd, omdat er nog plaats vrijgehouden moest worden voor andere patiënten die mogelijk nog zieker waren.

- “Zware operatie? Drie weken wachten, a.u.b.”: ziekenhuizen bezwijken, en beterschap niet meteen in zicht. Onze ziekenhuizen liggen vol. De schaarse bedden, die hier en daar toch nog vrij zijn op de afdelingen intensieve zorg, worden aan een razendsnel tempo ingenomen. En de situatie wordt de komende twee weken nóg erger, daar is iedereen het over eens. “Deze vierde coronagolf voelt veel zwaarder aan dan de eerste”, zei algemeen directeur Yves Breysem van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt.

- Moraalfilosoof Loobuyck pleitte dan weer voor 'opkomstplicht vaccinatie'... Feit is: de ziekenhuizen worden momenteel overspoeld. Het aantal patiënten met covid-19 op intensieve zorg bereikte de 800+. Verwacht wordt dat binnen midden december zelfs de kaap van 1.000 coronapatiënten op ICU zou worden bereikt. Woensdag waarschuwde Margot Cloet van Zorgnet-Icuro dat er keuzes zullen moeten worden gemaakt over welke patiënten behandeld worden en welke niet meer.

Gevaccineerden daarbij voorrang geven op ongevaccineerden, is volgens Loobuyck een moeilijke kwestie. 'Het zijn niet de ongevaccineerden die de belangrijkste schuldigen zijn van deze crisis. De hoofdschuldige is de overheid, omdat die er niet in slaagt om de burgers en de werking van de ziekenhuizen te beschermen. De pandemie is intussen al twee jaar aan de gang, en toch blijven politici hun beleid in de eerste plaats afstemmen op de bezetting op intensieve zorgen. Pas als de ziekenhuizen daar vol dreigen te lopen, neemt ze strengere maatregelen. Dat is veel te laat.' Loobuyck vond dat de overheid de signalen in de eerstelijnshulp - de huisartsen - beter moet opvangen en op basis daarvan al maatregelen moet nemen.

In plaats van vaccinatieplicht - (de moraalfilosoof vindt de lichamelijke integriteit immers belangrijk) - pleitte hij voor een tussenoplossing. Net zoals bij de verkiezingen, zou men de Belgen kunnen verplichten om naar een vaccinatiecentrum te gaan. Als men daar het vaccin tegen covid-19 alsnog weigert, moet men een document ondertekenen waarin staat op de hoogte te zijn van de mogelijke gevolgen.

'Bijvoorbeeld dat ze niet in de zorg kunnen gaan werken. En ja, misschien ook dat ze in een noodsituatie als coronapatiënt geen voorrang zullen krijgen op mensen die wel gevaccineerd zijn. Als mensen niet in het vaccinatiecentrum komen opdagen, kan de overheid een boete opleggen', aldus Loobuyck. 'Het is ook denkbaar dat wie de vaccinatie weigert een verplichte solidariteitstaks krijgt opgelegd, waarbij die persoon dan een geldsom betaalt die rechtstreeks naar de zorgsector gaat.'

- Tienduizenden Belgen die 24 maanden of meer achterop zijn met het betalen van de bijdragen aan hun ziekenfonds krijgen vanaf 1 januari 2022 geen extra tegemoetkomingen of bijzondere diensten meer van dat fonds. Willen ze opnieuw aansluiten, dan moeten ze bovendien een wachttermijn van 24 maanden doorlopen vooraleer ze opnieuw van de voordelen kunnen genieten.

Deze schorsing van de rechten van achterstallige bijdragebetalers was aanvankelijk gepland op 1 januari 2021, maar door het uitbreken van de coronapandemie werd dat een jaar opgeschoven. Vanaf Nieuwjaar is er geen ontkomen meer aan. De regeling geldt voor alle Belgische ziekenfondsen.

- Nieuws uit Oostenrijk en Griekenland... De vaccinatieplicht is in overeenstemming met de Europese wetgeving, mits die echt noodzakelijk en proportioneel is. Een stelling die voer is voor discussie. Wat is proportioneel? Volgens sommigen is het vaccin de sleutel voor het rijk der vrijheid. Volgens anderen net het einde van die vrijheid. Zij vinden dat de maatregelen erger zijn dan het virus zelf.

In heel Europa wordt op dezelfde manier strijd gevoerd tussen believers en non-believers. De creativiteit van overheden om ‘egoïsten’ te overtuigen om zich te laten prikken zonder het verplichten, is ongezien. Tot nu toe zijn er slechts twee landen die overgaan tot de vaccinatieplicht: Griekenland en Oostenrijk. Maar hoe gaan ze het afdwingen? Mensen vastbinden en prikken? Weigeraars opsluiten?

Het gevolg is dat beide landen alweer creatief aan het werk gingen om hardleerse onderdanen te ‘overtuigen’. De oplossing is om de tegendraadsen te treffen in de portemonnee.

Wie in Griekenland na 16 januari niet minstens één prik heeft laten zetten, krijgt maandelijks een boete van 100 euro. Die wordt automatisch geïnd. Dat geld gaat naar de Griekse ziekenhuizen.

In Oostenrijk is het vaccin vanaf 1 februari verplicht. Iedereen die zich na 1 februari niet heeft laten vaccineren, zal opgeroepen worden door de lokale autoriteiten. Wie die oproep tweemaal negeert, krijgt een boete van 3.600 euro. Wie daarna nog niet gehoorzaamd, zal 7.200 euro moeten neertellen.

- Duitsland ... Mensen die niet zijn ingeënt worden aldaar voor een groot deel uit het openbare leven verbannen. Veel vrijetijdsbesteding is alleen nog toegankelijk voor mensen die zijn gevaccineerd - of, die recent zijn genezen. En zelfs dan is er op sommige plekken nog een negatieve testuitslag nodig.

De regel geldt voor horeca, theaters, bioscopen en niet-essentiële winkels, zoals kledingwinkels. Supermarkten blijven wel voor iedereen open.

"De vierde golf moet snel gebroken worden", zei bondskanselier Angela Merkel tijdens het aankondigen van de regels. Ze sprak zich eveneens uit voor een verplichte vaccinatie. Haar opvolger, Olaf Scholz, heeft al aangekondigd dat in de Bondsdag over een algemene vaccinatieplicht zal worden gestemd.

Het aantal coronabesmettingen in Duitsland stijgt de laatste weken snel. De ziekenhuiszorg komt daardoor steeds meer onder druk te staan. "De werkdruk in ziekenhuizen heeft zijn grenzen bereikt. Patiënten moesten worden overgebracht. Een daad van nationale solidariteit was noodzakelijk", zo legde Merkel de maatregelen uit.

- Wat de virusvariant Omikron betreft... Voorlopig bewijs lijkt wel uit te wijzen dat er een verhoogd risico op herinfectie bestaat. Dit betekent dat mensen die eerder COVID-19 hebben gehad, gemakkelijker opnieuw kunnen worden geïnfecteerd met deze nieuwe coronavariant in vergelijking met andere zorgwekkende varianten. Van Gucht vindt dat de verspreiding van de omikronvariant in België nog goed onder controle is. Hij bevestigde dat er in België momenteel vier gevallen zijn, op te delen in twee clusters van twee personen. "Na omikron komt er weer een nieuwe variant," waarschuwde hij. "Blijf daarom de coronamaatregelen volgen: houdt afstand, draag een mondmasker en volg de regels van de overheid."

- De coronapandemie en de daaropvolgende maatregelen hadden een invloed op de hiv-testactiviteiten, seksueel gedrag en migratiedynamieken, stelde Sciensano. Er werden 727 nieuwe HIV-diagnoses vastgesteld. Dat zijn er 21 procent minder dan in 2019. Sciensano vermoedt dat HIV minder overgedragen werd door de beperkingen op fysieke en sociale contacten waardoor er waarschijnlijk minder seksuele interacties waren.

- Hermien (41 jaar) en Imani (14,5 jaar), twee nijlpaarden uit de Antwerpse ZOO, zijn besmet met het coronavirus. Beide dieren vertonen, buiten een lopende neus, geen andere symptomen en maken het goed. Ze zitten in isolatie en de verzorgers nemen nog striktere veiligheidsmaatregelen.

- Het griepseizoen is van start gegaan, maar niemand weet wat het ons brengen gaat. Griepwetenschappers tasten na twee coronajaren waarin de griepvirussen geen schijn van kans maakten, volledig in het duister.

Nu moet worden opgemerkt dat griepseizoenen altijd wel enigszins onvoorspelbaar zijn. Maar waar onderzoekers zich in eerdere jaren nog enigszins konden laten leiden door wat ze in voorgaande seizoenen hadden gezien, zit dat er dit jaar niet in. “Eigenlijk is het al twee jaar geleden dat we een griepseizoen hebben gehad,” stelde grieponderzoeker Robert de Vries. Het is natuurlijk te herleiden naar de coronamaatregelen die in het griepseizoen van 2020/2021 breed omarmd werden. Lockdowns, de mondkapjesplicht, het verwoede handen wassen en het niesen in de ellenboog: met al die maatregelen zaten we niet alleen het coronavirus dwars; ook het griepvirus werd er flink door gehinderd. Zelfs zodanig dat het aantal griepinfecties in Europa tijdens het (eigenlijk dus niet bestaande) griepseizoen van 2020/2021 maar liefst meer dan 99 procent lager uitviel dan in eerdere jaren. “Er waren her en der wel wat uitbraakjes, maar van een griepseizoen was geen sprake.”

Wat dit griepseizoen gaat brengen, blijft koffiedik kijken. En het kan uiteindelijk dus ook allemaal meevallen. Zeker als we de komende maanden en masse thuiswerken, mondkapjes dragen en grote samenkomsten vermijden. Dan lijkt een tweede grieploos griepseizoen niet ondenkbaar. Het is een aanlokkelijk scenario, maar het maakt het leven van grieponderzoekers er niet direct eenvoudiger op. “We weten nu niet wat er gaat komen. En of er iets komen gaat. Maar als er dit jaar weer niets komt, wordt het nóg lastiger om te voorspellen wat het griepseizoen van 2022 gaat brengen.” Eén ding staat daarbij wel vast. “De griep gaat een keer terugkomen.”

Op zoek naar een specifief product, therapeut, organisatie, winkel of praktijk? Klik dan op deze link! (nog in opbouw)

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, de énige gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?
Klik hier en, alvast bedankt!

Overschrijven kan ook via: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB

- Ook kan je in onze webshop iets aankopen, waaronder:
Archetypen vragenlijst
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

Voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er...: Eclecticus!

En, dan heb je nog de vaste teksten...

DIMschool biedt 10 interessante privé-sessies aan waaruit jij kan kiezen!
Dossier Zelfkennis: Over de Handleiding Pendelen van A tot Z     
'Eclecticus': een korte introductie…
Meteorieten zijn hoogstwaarschijnlijk zo oud als onze planeet: eentje kopen?    
Prachtige geode amethist schedel van 4 kg 340 gram zoekt een warme thuis.
Wat is jouw Archetype ? En, ken je ook die van jouw partner?

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht