ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Rechtzetting misstanden in Congo onder het bewind van Leopold II

De figuur van Leopold II is plots controversieel geworden…
door Tsenne Kikke - woensdag 10 juni 2020 20:47

Vandaag lazen we dat KU Leuven besliste om het standbeeld van koning Leopold II weg te halen. De buste van de voormalige vorst stond in de universiteitsbibliotheek en had geen functie behalve de persoon te eren, schreef rector Luc Sels. "Leopold II is niet het soort persoonlijkheid dat we als KU Leuven-gemeenschap een dergelijke plaats willen toekennen. Ze dient niet om geschiedkundige feiten te duiden of te illustreren. "

De Leuvense universiteit volgde daarmee het voorbeeld van de universiteit van Bergen. Een standbeeld van Leopold II werd daar dinsdag verwijderd en belandde in de universitaire collectie. Gisteren werd ook al het standbeeld van Leopold II in Ekeren van zijn sokkel voor een restauratie weggehaald. Het beeld werd recent met verf beklad en in vuur gestoken. Ook het beeld op de Troonplaats in Brussel werd beklad.

De vraag om beelden van en verwijzingen naar Leopold II te verwijderen, of van duiding te voorzien, klinkt luider sinds de protesten rond 'Black Lives Matter' weer opflakkerden. Zo gaat er in België momenteel een petitie rond, waarin wordt opgeroepen om alle standbeelden van Leopold II uit het straatbeeld van Brussel te verwijderen. Ook veranderde Kortrijk de naam van de Leopold II-laan. Maar waarom is de figuur van Leopold II zo controversieel?...

Tot halverwege de 18e eeuw bleef Congo relatief gevrijwaard van Europees kolonialisme. Hevig plaatselijk verzet gecombineerd met de oerwouden, moerassen en ziektes als malaria en de slaapziekte zorgden ervoor dat Europeanen zich zelden in de Congolese binnenlanden waagden. Dit veranderde in de tweede helft van de 19e eeuw met de Scramble for Africa, waarbij heel Afrika werd verdeeld onder de Europese grootmachten.

Kongo-Vrijstaat

Koning Leopold II van België (1835-1909) kreeg Congo bij de Koloniale Conferentie van Berlijn in 1884, waarbij Afrika werd verdeeld onder de grootmachten, als kroonbezit toegewezen. Vanaf 1876 was hij zich steeds meer in Centraal-Afrika gaan interesseren en had in 1879 een verkenningstocht door Henry Morton Stanley gesponsord. Hij voerde een lange campagne om het gebied onder zijn bewind te krijgen en werd hiervoor bij de conferentie beloond. De Kongo-Vrijstaat werd hierbij geen Belgische kolonie, maar een soort privébezit van koning Leopold. Hij moest wel beloven dat hij de andere Europese landen toegang zou geven tot de rijkdommen van Congo en dat hij de bevolking goed zou behandelen.

Bloedrubber

In de praktijk kwam van de goede behandeling van de bevolking weinig terecht. Het duurde een tijdje voordat Leopold doorhad hoe hij het meeste geld aan zijn Afrikaanse gebieden kon verdienen. De rubberboom van de laatste decennia van de 19e eeuw zorgde er echter voor dat de prijzen van rubber enorm omhoog gingen. Congo bleek een goed klimaat te hebben voor de rubberranken, waarna Leopold de gehele bevolking mobiliseerde om rubber te oogsten. Elk dorp kreeg een rubberquotum opgelegd, dat koste wat kost gehaald moest worden. Het vervullen van het quotum werd door het 'Force Publique', het koloniale leger, gecontroleerd, en het niet aanleveren van genoeg rubber kon met de dood bestraft worden. Het geoogste rubber kreeg later de naam bloedrubber, omdat veel mensen omkwamen bij het vervullen van de quota.

Als de soldaten iemand executeerden, omdat hij niet aan het rubberquotum kon voldoen, moesten zij een afgehakte hand aanleveren bij hun commandant. Dit was om te bewijzen dat zij geen dure kogels hadden verspild. De afgehakte handen werden in de jaren ’90 van de 19e en het eerste decennium van de 20ste eeuw een soort valuta om het rubberquotum af te kopen. Dorpen vielen andere dorpen aan omdat zij nooit aan het quotum konden voldoen en afgehakte handen nodig hadden. Hoewel de handen in eerste instantie het bewijs waren van de dood van een rubberoogster werden later ook handen afgehakt van levende mensen.

Internationale verontwaardiging en Belgische overname

De misstanden in de Kongo-Vrijstaat begonnen in het begin van de 20ste eeuw bekend te worden en schrijvers als Joseph Konrad, Mark Twain en Arthur Conan Doyle keerden zich tegen Leopolds bewind. Uiteindelijk werd Congo op 18 oktober 1908 een kolonie van de Belgische staat, waarna de rubberquota werden afgeschaft en de leefomstandigheden verbeterden. Schattingen over het totale dodental onder Leopolds bewind lopen nogal uiteen, maar duidelijk is dat miljoenen Congolezen stierven aan het geweld, ondervoeding en uitputting.

Na de onafhankelijkheid in 1960 bleef Congo geteisterd worden door conflicten en opstanden. Het is dan ook nog steeds een gevoelig onderwerp in België. Daarom wordt er bijvoorbeeld veel geprotesteerd tegen zijn standbeelden, volgens de ondertekenaars van de petitie symboliseren de standbeelden de verering van geweld tegen donkere mensen.

Bronnen: De Standaard & IsGeschiedenis

Een uittreksel uit 'De Vrijheren van het Woud' (1958)

Op initiatief van Leopold III (1901-1983) werd in 1956 het project opgezet om deze film te maken over de fauna en flora van Congo en de pygmeeën van equatoriaal Afrika.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 15-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we in december 2019 zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

En.., voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er Eclecticus.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht