ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Het coronavirus is ook in België aan een opmars bezig

Wat zijn de recentste richtlijnen?
door Tsenne Kikke - vrijdag 13 maart 2020 17:15

"Het is een zekerheid dat er de komende decennia nog nieuwe virussen zullen opduiken," beweerde viroloog Johan Neyts (KU Leuven)

Hij maakte een opsomming.... "In 1976 werd het ebolavirus ontdekt. In 1983 volgde hiv. Nadien kwamen onder meer nipah, hendra, SARS-CoV, MERS-CoV, zika, chikungunya … " Het zijn allemaal zogenoemde zoönosen; infectieziektes, die de sprong van dier naar mens maakten. "Om de zoveel tijd is het zover. Het is een zekerheid dat er de komende decennia nog nieuwe virussen zullen opduiken."

Technologie laat toe om sneller te reageren als een nieuwe dreiging de kop opsteekt. Maar het blijft wel reageren, en dus achter de feiten aanhollen. Om proactief te kunnen handelen, hebben we meer informatie nodig over wat er mogelijk op ons afkomt.

Om daar zicht op te krijgen, schuimen wetenschappers markten af waar wilde dieren worden verhandeld, en kammen ze de wildernis uit. Ze nemen bloedmonsters van wilde dieren zoals vleermuizen, knaagdieren en primaten, om te kijken welke virussen ze met zich meedragen. Zo hebben Kevin Ariën (Instituut voor Tropische Geneeskunde) en zijn collega’s net ruim veertigduizend bloedmonsters van wilde dieren verzameld in onder meer Congo, Kameroen en Tanzania. Ze willen nu onderzoeken welke virussen de dieren met zich meedragen.

Als reactie op de uitbraak van het vogelgriepvirus H5N1 richtte het US Agency for International Development (USAID) het PREDICT-programma op. Wetenschappers verzamelden meer dan 140.000 monsters in ruim twintig landen in Azië en Afrika. Dat leverde meer dan negenhonderd nieuwe virussen op, waaronder een nieuwe variant van het ebolavirus.

Het Global Virome Project heeft de ambitie een databank aan te leggen van alle in de natuur voorkomende virussen. Op dit moment zijn er ruim 260 virussen bekend die in staat zijn mensen te infecteren. De wetenschappers schatten dat er wereldwijd meer dan 1,2 miljoen nog onbekende virussen circuleren in vogels en zoogdieren, waarvan er meer dan vijfhonderdduizend in staat zijn de sprong van dier naar mens te maken.

"We zien slechts het topje van de ijsberg," zei Jonathan Epstein, betrokken bij het PREDICT-programma en de EcoHealth Alliance, een non-profitorganisatie die het risico op nieuwe ziektes tracht in kaart te brengen en te beperken. "We proberen in te schatten welke virussen een groter risico stellen om mensen te infecteren. Daarvoor kijken we naar hun verwantschap met virussen die dat eerder hebben gedaan of naar hun vermogen om verschillende diersoorten te besmetten."

"Er bestaan veel meer virussen dan dat we er kennen. Maar het aantal manieren waarop ze naar de mens kunnen overspringen zijn beperkt," zei Epstein. "Daarom gaan onze mensen ook het terrein op. Ze praten met de lokale bevolking over de risico’s van bushmeat en ze leren hun hoe ze kunnen voorkomen dat knaagdieren of vleermuizen hun voedsel besmet. Zo stoppen we alle virussen, en hoeven we de volgende ‘ziekte X’ niet precies te kennen."

Tot op zekere hoogte is het mogelijk om al op voorhand virusremmers te ontwikkelen. "Het ebolavirus behoort bijvoorbeeld tot de filovirussen," zei Ariën. "We weten dat er nog andere filovirussen circuleren in vleermuizen. Er is een reëel risico dat die ooit ook de sprong naar de mens maken. Daarom zouden we kunnen zoeken naar middelen die tegen die hele virusfamilie werken."

Dat hadden we ook tegen de coronavirussen moeten doen, vond Neyts. "We kenden al zes coronavirussen, waaronder twee kwalijke: SARS en MERS. Als we al hadden geïnvesteerd in een virusremmer tegen die bekende varianten, dan had die wellicht ook tegen het nieuwe virus gewerkt. Dan hadden we in de eerste weken na de uitbraak in Wuhan die paar honderd patiënten kunnen behandelen en de uitbraak in de kiem smoren."

Anders dan zijn voorgangers lijkt het nieuwe coronavirus niet te zullen uitdoven. Neyts hoopt dat het virus eindelijk iets in beweging kan zetten. "Zelfs kleine landen als België en Nederland geven miljarden uit aan defensie. Terwijl je virusremmers kan ontwikkelen voor een paar honderd miljoen euro per virusfamilie. Het wordt tijd dat we beseffen dat we voor onze veiligheid niet alleen moeten investeren in tanks en F35’s, maar ook in virusremmers."

Wat zijn de recentste richtlijnen?

België telt 1.900 intensivecarebedden en alle ziekenhuizen bereiden zich voor op de opvang van coronapatiënten.

“Qua aantal bedden op intensieve zorg, zitten we in de Europese top 5," zei Geert Meyfroidt, voorzitter Belgische Vereniging Intensieve Geneeskunde.

Maar hij vreest echter dat de ziekenhuizen al vanaf maandag grote hoeveelheden patiënten gaan moeten opnemen, waarna ze noodplannen in werking moeten stellen waarbij niet dringende operaties worden uitgesteld. “Het aantal coronabesmettingen neemt exponentieel toe.”

Volgens infectioloog Steven Callens van het UZ Gent kunnen tot één miljoen mensen op hetzelfde moment ziek worden. “We zijn altijd voorbereid op een mild griepseizoen (dan wordt 5 procent van de bevolking getroffen of 550.000 op 11 miljoen inwoners). Heel snel kunnen we schakelen naar een ernstig griepseizoen (waarbij 10 procent van de bevolking ziek wordt). Maar tegen het coronavirus is niemand bestand. Kunnen we de piek van de epidemie niet afvlakken, dan kan je - op basis van wat we in Italië zagen - verwachten dat driekwart van de bevolking ziek wordt. In dat geval is het mogelijk dat België op één dag te maken krijgt met een miljoen coronapatiënten. We weten dat 20 procent van de mensen met symptomen in het ziekenhuis belandt, en 5 procent op intensieve zorgen. Dat zou willen zeggen dat we 50.000 bedden nodig hebben op intensieve. Dat kunnen we nooit aan. Hopelijk slagen we er met zijn allen in om de piek te halveren tot een half miljoen zieken, en liefst nog te decimeren.”

Het coronavirus SARS-CoV-2 dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt stak nooit eerder de kop op. Dat betekent dat 100 procent van de bevolking er geen immuniteit tegen heeft. Bovendien steekt een besmette patiënt gemiddeld 2 à 3 mensen aan, terwijl dat bij een gewone griep maar 1,3 is. En wetenschappers schatten dat de besmettelijke periode gemiddeld zeven dagen duurt. Dat ligt in lijn met de besmettelijke periode bij griep, die vijf tot zeven dagen aanhoudt. Hoe moeten we daarmee omgaan?

Hoe loop je een besmetting op?

Je loopt een besmetting in de meeste gevallen op door rechtstreeks contact met een geïnfecteerde patiënt. Wanneer die hoest en niest, kunnen grote druppels beladen met viruspartikels in je neus, mond en slijmvliezen belanden. Je kan ook een infectie oplopen wanneer je een besmet persoon de hand schudt of wanneer je voorwerpen aanraakt waarop druppeltjes met het virus zijn beland.
 
Hoe beperk je je risico?

De beste manier om een besmetting te voorkomen is door met zijn allen de gekende preventiemaatregelen in acht te nemen. Je kan er daarbij het best van uitgaan dat iedereen potentieel besmet is.  Want niet iedereen die besmet is wordt ziek, maar al wie besmet is kan wel het virus doorgeven.
 
Heeft een masker dragen zin?

Voor wie niet besmet is, heeft het dragen van een gewoon masker weinig zin. Alleen specifieke hoogfiltratiemaskers – type FFP2 of FFP3 – filteren de lucht die je inademt en beschermen de dragers. Maar door een internationaal tekort aan deze maskers worden ze voorbehouden voor artsen en verzorgend personeel.

Wie besmet is moet wel een masker dragen om zijn omgeving te beschermen. Belangrijk daarbij is dat er geen uitblaasventiel op zit, want dan blaas je het virus net uit.

Wie loopt het grootste risico ernstig ziek te worden?

Zoals zo vaak bij infectieziekten bepaalt de mate waarin je immuunsysteem reageert op de besmetting hoe ziek je wordt. Belangrijk om daarbij in het achterhoofd te houden, is dat in meer dan 80 procent van de infecties de gevolgen beperkt blijven tot milde symptomen.

Ouderen en in het bijzonder tachtigplussers behoren tot de risicogroepen waarbij de ziekte ernstiger verloopt. Vanaf de leeftijd van 80 is het risico op overlijden het hoogst. Naast ouderen behoren ook patiënten die belast zijn met bepaalde andere ziektes tot de risicogroepen. Uit heel wat epidemiologische gegevens blijkt dat een derde van de patiënten cardiovasculaire problemen heeft, diabetes en/of een hoge bloeddruk.

In tegenstelling tot de gewone griep zijn er nog geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen een ernstiger verloop kennen. Maar omdat een zwangerschap gepaard gaat met een relatieve onderdrukking van het immuunsysteem, krijgen zwangere vrouwen wel de raad om extra waakzaam te zijn voor een besmetting en zich na contact met een bevestigde patiënt te laten testen.

Op basis van wat onderzoekers tot op heden weten, lijken kinderen geen echte risicogroep te vormen. Over patiënten waarbij de immuniteit gecompromitteerd is - zoals patiënten die chemotherapie krijgen, die hiv of aids hebben, of die een orgaan- of stamceltransplantatie kregen – zijn er op dit moment nog weinig gegevens beschikbaar. Zij worden geval per geval beoordeeld.

Wanneer moet je je laten testen?

De klachten waarmee je te maken krijgt als je besmet bent en ziek wordt, zijn in de meeste gevallen hoest of ademhalingsmoeilijkheden, koorts of een koortsig gevoel, en spierpijn. 45,5 procent van de in het UZ Gent geteste patiënten had een combinatie van deze drie symptomen. 81,8 procent had last van twee van de drie.

Door een tekort aan testmateriaal, kunnen ziekenhuizen niet iedereen testen. Wie geen symptomen vertoont, heeft geen enkele reden om zich te laten testen, ongeacht of er contact met een besmette persoon is geweest of niet. Wie koorts en klinische symptomen van een luchtweginfectie ontwikkelt (hoest en ademhalingsmoeilijkheden) maar in contact is geweest met een patiënt bij wie de ziekte werd vastgesteld, mag ervan uitgaan dat hij besmet is en hoeft zich niet te laten testen.

Op dit moment worden alleen ernstig zieke patiënten en zorgverleners getest.

Hoe verloopt de behandeling?

Er bestaat op dit moment nog geen vaccin om een besmetting te voorkomen. Er zijn ook nog geen bewezen of geregistreerde behandelingen om de ziekte te bestrijden.

Patiënten met milde symptomen krijgen alleen middelen die hun symptomen onderdrukken zoals hoestremmers bij prikkelhoest. Patiënten met ernstiger symptomen kunnen in het ziekenhuis terecht. Ze krijgen er de gepaste behandelingen, zoals zuurstoftherapie.

Nieuwe strenge coronamaatregelen

De federale regering kondigde gisterenavond de hierna vermelde drastische maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

- Cafés, restaurants en discotheken moeten tot en met 3 april -  het begin van de paasvakantie - onherroepelijk dicht voor het publiek. Een onverwachte zware klap voor de gehele horecasector en de uitgaanssector.

- Frietkoten waar mensen enkel afhalen, kunnen open blijven. Veel frietkoten hebben tegenwoordig ook tafeltjes en stoelen en het is volgens Open Vld-minister Maggie De Block niet de bedoeling dat mensen daar lang bij elkaar zitten. Afhalen kan dus wel.

- Ook thuisbezorging van maaltijden en drive-in zijn toegestaan.

- Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant.

- Alle winkels, die essentiële diensten leveren zoals voedingszaken, dierenvoedingswinkels en apotheken blijven open zoals gewoonlijk - ook in het weekend. Dit geldt dus ook voor buurtwinkels (superettes), slagers, traiteurs en bakkers. Ook de broodrondes mogen doorgaan. Er mag wel enkel aan de toog verkocht worden, dus bakkers met een verbruikerszaal moeten die sluiten. Ook chocolatiers, snoepwinkels en nachtwinkels mogen hun deuren openen.

- Markten mogen doorgaan, mits enkele aangepaste richtlijnen. Tijdens de weekdagen gaan markten gewoon door en wordt gevraagd de nodige plaats tussen de kramen te laten. Tijdens het weekend zullen er enkel kramen toegelaten worden met voedingsmiddelen.

- Krantenwinkels leveren niet-essentiële diensten en moeten in het weekend de deuren sluiten, meldde het Crisiscentrum.

“Vandaag de dag zijn er vele andere bronnen van nieuws, zoals radio, televisie en internet. Alle essentiële informatie blijft dus altijd beschikbaar voor het brede publiek”, luidde het. Uiteraard blijven de weekendkranten en magazines in supermarkten wel te koop. Supermarkten blijven tijdens het weekend immers wel open.

- Vanaf morgen sluiten alle postkantoren op zaterdag. Op weekdagen worden alle producten zoveel mogelijk uitgereikt. Voor de uitreiking van de pensioenen, aangetekende zendingen en pakjes zijn er wel verschillende aanpassingen voorzien. De postbode en de klant blijven op minstens één meter afstand van elkaar. De uitreiking gebeurt in de mate van het mogelijk zonder fysiek contact. Indien een handtekening vereist is, tekent de postbode zelf in aanwezigheid van de klant voor ontvangst.

- Naar de kapper gaan kan nog altijd, al moet dat nu wel op afspraak gebeuren. Zo wordt de één op één regel gerespecteerd.

- Over de eventuele openingstijden van fitnesscentra en sauna’s bestaat nog geen duidelijkheid. In de loop van de volgende uren zal er over deze maatregelen preciezer gecommuniceerd worden, meldde de FOD Volksgezondheid. Er zijn nog veel grijze zones waar nu nog geen duidelijkheid over is.

Culterele en sportieve activiteiten, dierentuinen en (pret)parken

- Alle recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische activiteiten worden afgelast, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn. Dat alles tot 3 april.

- Alle Belgische parken van Center Parcs en Sunparks sluiten vanaf 12 uur vanmiddag tot 3 april. De Nederlandse, Duitse en Franse parken van de groep zijn wel geopend, Belgische gasten die daar hebben geboekt, kunnen wel afreizen.

- De drie parken van Landal Greenparks in België, in Zuidendaal, Trois-Ponts en Froidchapelle, blijven open. “We voeren wel enkele aanpassingen door”, zei een woordvoerster. “Zo zijn het zwembad en het restaurant gesloten. We maken wel afhaling en bezorging mogelijk.”

- Roompot heeft ook al beslist om open te blijven. “In Bredene bestaat ons park uit individuele villa’s zonder centrumfaciliteiten”, zei woordvoerder Baptiste van Outryve. Ook de Roompot-parken in Nederland en Duitsland zijn open.

- Dierenpark Pairi Daiza in het Henegouwse Brugelette stelt vanwege de coronacrisis zijn seizoensopening uit van 21 maart tot 4 april, het begin van de paasvakantie.

- De Zoo in Antwerpen en dierenpark Planckendael in Mechelen denken voorlopig nog gewoon open te kunnen blijven. “We vragen bezoekers wel om een meter afstand te houden van elkaar en niet met cash geld te betalen”, zei woordvoerster Ilse Segers. Momenteel en “onder voorbehoud” gaat de woordvoerster er nog vanuit dat de parken zaterdag, als de nieuwe maatregelen van de regering van kracht worden, nog open zullen gaan. “We volgen de instructies op de voet.”

- De parken van Plopsa in België zijn vrijdag niet meer opengegaan. Het gaat om het waterpretpark in De Panne en Plopsa Indoor in Hasselt. Meteen na de aankondiging van de regering heeft Plopsa beslist om de parken niet meer te openen. De buitenparken gaan normaal in de paasvakantie open.

- Bellewaerde Aquapark sluit de deuren van 14 maart tot en met 3 april.

- Het Nederlandse pretpark de Efteling, vlakbij de Belgische grens, gaat dicht vanaf 14 maart tot 31 maart.  De hotels en resorts gaan dinsdag dicht. Het golfpark en theater zijn al gesloten en evenementen vanaf 100 mensen zijn afgelast.

- Technopolis sluit tijdelijk de deuren. “Van zodra we van de overheid groen licht krijgen, gaan we met veel plezier opnieuw open”, klonk het.

- Indoorskipiste Aspen in Antwerpen sluit vanaf vrijdagavond tot en met 2 april de deuren. Alle lessen tot en met 2 april worden geannuleerd. Abonnementsformules worden verlengd met de duur van de sluiting.

- Volkssterrenwachten MIRA en Uriana schorten activiteiten op. Het gaat om cursussen, werkgroepen, groeps- en schoolbezoeken, individuele bezoeken en planetariumvoorstellingen.

Openbaar vervoer

- De Lijn nam extra maatregelen. “We vragen aan de reizigers om achteraan op te stappen en zo veel mogelijk met sms- of e-tickets te betalen”, zei Karen Vandenplas, woordvoerster van De Lijn. “Vanaf zaterdag zal er geen cash meer toegelaten worden op bussen, trams en in De Lijn winkels.” Volgens de woordvoerster zullen controleurs ook meer focussen op het helpen van de mensen in deze tijden van verwarring.

- Ook de MIVB nam extra maatregelen. “Het hele leven is vertraagd en dat is overal merkbaar”, zei An van Hamme, woordvoerster van de MIVB. “Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, schorten we de ticketverkoop aan boord van onze voertuigen op.”

Huwelijk en begrafenissen

- Huwelijken uitstellen: wie in de komende periode wilde trouwen, zal het ja-woord nog even moeten uitstellen. Er worden geen trouwplechtigheden meer uitgevoerd. De plechtigheden in de gemeentehuizen, stadshuizen en de kerk zullen niet meer voltrokken worden en dat momenteel tot 3 april. Er wordt aangeraden om ook het trouwfeest dat voor familie en vrienden gepland stond ook uit te stellen.

- Begrafenissen in intieme kring mogen wel doorgaan.

Scholen, crèches en universiteiten

- Alle lessen op scholen worden vanaf maandag opgeschort en dat blijft zo tot het begin van de paasvakantie op 3 april.

- Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.

- De crèches blijven open.

- Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar er moeten alternatieven gezocht worden voor cursussen in aula’s en besloten ruimtes.

- Er komt pedagogische ondersteuning met onlinetools voor scholen. “Vandaag stellen we alles in het werk om de scholen te ondersteunen, zodat zij duidelijke afspraken kunnen maken met de ouders en hun personeel om deze maatregel in de praktijk te brengen vanaf maandag.” Dat stelde OVSG, de onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten.

Hamsteren is niet nodig

Er was gisteren opgeroepen om niet te hamsteren, maar dat had duidelijk een omgekeerd effect. De politie is vandaag in verschillende warenhuizen moeten tussenkomen. Om vechtende klanten te scheiden, zoals in de Colruyt van Anderlecht, of om parkeerterreinen af te sluiten, zoals in Aalst. Een uur na opening waren op veel plaatsen al geen toiletpapier, pasta, koffie, aardappelen en diepvriesgroenten meer te vinden. Ook in het Australische Sydney werd er om enkele rollen wc-papier dapper gevochten... :-)

En ook aldaar vlogen de rollen de deuren uit...

Sinds de krokusvakantie is de verkoop van droge voeding met 40% toegenomen. Gisteren was dat zelfs een verdubbeling, wat tot ongeziene taferelen in de supermarkten leidde.

Beroepsorganisatie Comeos riep vanmorgen de pers bij elkaar om nog eens duidelijk te stellen dat er van alles genoeg is en dat hamsteren absoluut niet nodig is. “We hebben enkel een logistiek probleem om de winkels te bevoorraden. In onze magazijnen ligt meer dan genoeg. Er is dus geen enkele reden om te hamsteren," probeerde Dominique Michel, ceo van de organisatie van supermarktfederatie Comeos, de gemoederen te bedaren.

"Het probleem is eenvoudig. Er zijn 7.000 supermarkten in België die via 30 grote verdeelcentra beleverd worden. De vrachtwagens en magazijniers kunnen gewoon niet volgen als de verkoop opeens dubbel zo hoog ligt als normaal. We kunnen het aantal ritten naar de supermarkt niet zomaar verdubbelen Maar er is absoluut geen tekort in de magazijnen of bij de leveranciers. Een paar dagen wachten en dan ligt alles weer in de winkelrekken. Dus je hoeft echt niet te hamsteren."

Bronnen: UZ Gent - Eos Wetenschap - en andere

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 15-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden. -

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht