ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Over SPECT - en, in hoeverre is de mens (veel) méér dan zijn brein?

Een hersen spect toont aan in hoeverre de hersenen ja dan neen optimaal functioneren.
door Tsenne Kikke - zaterdag 8 februari 2020 17:51

Weinigen zijn zich bewust van het daadwerkelijke feit dat ze in wezen hun hersenen zijn, waarvan het lichaam slechts een verlengde is; een verlengde, of noem het een 'voertuig', om die hersenen met prikkels te voeden en het in deze wereld te laten voortbewegen. Het is een simplistische beschrijving, maar veel eenvoudiger kon ik het niet weergeven teneinde mezelf ietwat verstaanbaar te maken.

Elke gedachte in dat brein, elke wens, verlangen, sensatie, of wat dan ook, noemt zich 'ik' - met als gevolg, dat elke mens over talrijke ikjes beschikt. Honderdtallen zelfs. Ook elke prikkel, die van buitenaf het lichaam bereikt, en die door de hersenen wordt vertaald, beïnvloedt de gemoedsgesteldheid van het gehele lichaam en roept tezelfdertijd een andere ikje op.

Voorbeelden daarvan zijn: boos worden, verliefd worden, nieuwsgierig worden, enthousiast worden, schrikken bij het zien van een griezelfilm, enzovoorts. En als prikkels uitblijven, kan het menselijk lichaam zich, bijvoorbeeld, 'vervelen'.

Een ander vreemd verschijnsel is, dat de ene 'ik' de anderen niet kent - of, niet wenst te kennen. Zo ben jij, beste lezer, op dit moment niet 'dezelfde ik' als die van enkele minuten geleden. De ik die nu, op dit ogenblik, het lichaam regeert, maaide de vorige ik weg, terwijl alle andere ikken op de achtergrond verblijven, wachtend om opgeroepen te worden, of om uit zichzelf op de voorgrond te treden. Twee of meerdere ikken, die op hetzelfde moment het lichaam regeren, is een rariteit. Maar goed ook!

Vergelijk het zo'n beetje met een CD, waarop een veerigtal liedjes staan van een 40-tal zangers - en stel, dat je ze allemaal tegelijkertijd aanhoort. Een mens zou van die kakafonie knettergek worden, nietwaar?

Zo beïnvloedt de inhoud van het brein eveneens de aangeboren 'essentie' van een persoon. Die inhoud is afhankelijk van de plaats van geboorte en de omgeving waarin iemand is opgegroeid. Iemand die in een Arabisch land is geboren, verkrijgt een totaal andere inhoud ingelepeld dan een Eskimo, of een Kayapo indiaan uit het Amazonegebied. Het is dus vreemd dat mensen denken dat de inhoud van hun brein 'de hunne' is. Eigenlijk is het 'geleende kennis', en dus helemaal geen echt, zelfverworven 'bezit'.

Kortom: slechts weinig mensen zijn zich bewust van het daadwerkelijke feit dat ze in wezen hun hersenen zijn. Het is maar van zodra er iets aan hun brein hapert dat ze - misschien - kunnen realiseren hoe afhankelijk ze ervan zijn, en dus niet veel méér zijn dan de inhoud en de kwaliteit ervan.

Natuurlijk kan je met deze personen niet spreken over een 'Zijn' met betrekking tot Zelfkennis. Het 'probleem' kan aan het licht komen van zodra ze aan zichzelf dé vraag stellen: "Wie ben ik?". Groot geluk dus, dat weinig mensen zich deze vraag durven stellen - want, daar is moed voor nodig, heel veel moed.

Maar ..., wat als er iets met die hersenen scheelt?

Een hersen spect, in het Nederlands ook 'Tomoscintigrafie van de hersenen' genoemd, wordt gebruikt om neurologische doorbloedingsafwijkingen op te sporen.

SPECT is de afkorting van: Single Photon Emission Tomography. Dankzij een hersen spect worden de hersenen op een beeldscherm zichtbaar.

Men injecteert, via een kleine katheder, een kleine hoeveelheid radioactieve stof in een ader van de arm, de hersenen nemen deze stof op, en de radioactieve stof zendt voor een korte tijd zwakke straling uit. Hierdoor is het mogelijk de doorbloeding van hersenen af te beelden en er foto's van te maken, waarbij een gammacamera stapsgewijze ongeveer een half uur lang eenmaal rondom het hoofd gaat.

Deze techniek wordt soms ook wel eens hersenperfusiescintigrafie genoemd en toont drie zaken aan, namelijk: (1) hersengebieden die optimaal werken, (2) delen waarin een verhoogde activiteit zichtbaar is, en (3) gebieden met een verlaagde activiteit. Ook hier zeggen beelden meer dan woorden...

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht