ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Coronanieuws: enkele vragen over de vaccins beantwoord

Enkele zaken die we mogen weten…
door Tsenne Kikke - dinsdag 29 december 2020 15:02

Het EMA heeft gisteren alvast aanbevolen om het coronavaccin van Pfizer en BioNTech een voorwaardelijke marktvergunning te geven. Die goedkeuring is een jaar geldig, maar kan verlengd worden. Een voorwaardelijke goedkeuring legt meestal ook een verplichting op aan de vaccinbedrijven om resultaten te blijven verstrekken over de werking en bijwerkingen.

De autoriteiten hebben er overigens geen belang bij om een matig of onveilig vaccin toe te laten. Want dat keert als een boomerang terug: minder mensen zullen zich laten vaccineren, ook als er later een beter en veiliger vaccin goedgekeurd wordt.

Hoe werkt een mRNA-vaccin?

Bij een vaccinatie wil je onschadelijke stukjes van een ziekteverwekker, zoals het coronavirus, aan het immuunsysteem laten zien. Dat immuunsysteem leert het virus dan herkennen, bouwt er een geheugen voor op en staat bij een echte infectie klaar om het op te ruimen.

Een mRNA-vaccin bevat een klein stukje van de genetische code van het coronavirus: die voor het karakteristieke ‘spike-eiwit’ of ‘stekel-eiwit’ dat op de buitenkant van het virus zit. Die code, het mRNA, gaat na de injectie de cellen rond de prikplek in, en die maken vervolgens het corona-eiwit. Dit voor het lijf onbekende eiwit alarmeert het immuunsysteem. Van het vaccin van Pfizer worden twee prikken gegeven, met drie weken ertussen. Die tweede dosis zwengelt de afweerreactie nog beter aan.

RNA staat voor ribonucleïnezuur, en alle cellen in ons lichaam zitten er vol van. Beschouw je het DNA, diep in de kern van elke cel, als het kookboek waarin alle recepten voor alle eiwitten van ons lichaam staan, dan is mRNA (messenger RNA) het kladpapiertje waarop het recept wordt overgenomen voor het eiwit dat op dat moment nodig is. Deze instructie gaat de celkern uit, en dan maakt een cel aan de hand daarvan het benodigde eiwit.

Vervolgens breekt een cel het mRNA weer af: het kladpapiertje kan de prullenbak in. ‘Er zitten tien- tot honderdduizenden mRNA’s van onszelf in een cel’, zei moleculair viroloog Eric Snijder van het Leids UMC. ‘Daar voegt een vaccin wat kunstmatig mRNA aan toe, in een beperkt aantal cellen rondom de prikplek.’

Onbekend mRNA wordt overigens niet met open armen ontvangen in een cel: er gaan allerlei alarmbellen af, en als het toch binnenkomt wordt het meestal direct afgebroken. ‘Daarom is het mRNA in vaccins zó aangepast dat het ongezien een cel binnen kan komen en daar enkele dagen aanwezig blijft, zodat er meer tijd is om het stekeleiwit te maken en de afweerreactie op te bouwen’, zei Snijder. ModRNA noemen vaccinmakers dat, gemodificeerd (modified) mRNA.

Virussen zelf maken ook gebruik van dit systeem. Het coronavirus bestaat zelf uit een groot stuk RNA dat zich bij een infectie cellen inwerkt. Aan de hand van die instructie gaat een cel dan kopieën van het complete coronavirus maken. Een mRNA-vaccin bootst als het ware de infectie door het virus na, maar dan met slechts één virusonderdeel, zodat je er niet ziek van wordt.

Wat zit er in het vaccin van Pfizer?

Het actieve bestanddeel is 0,03 milligram van het mRNA (modRNA), dat codeert voor het stekeleiwit van het coronavirus. Daarnaast bevat het vier soorten vettige stoffen (lipiden), samen ongeveer 0,8 milligram. Die vormen minuscule vetbolletjes waarin het mRNA wordt verpakt, zodat het onbeschadigd de cel in komt. Sommige van die vetten komen ook van nature voor in het lichaam, zoals cholesterol, andere niet. ‘Zo’n vetmanteltje is altijd een combinatie van wat slappere en wat stevigere vetten’, zei vaccinoloog Cécile van Els van de Universiteit Utrecht, die ook als immunoloog werkt bij het RIVM. ‘Ik zie niets opzienbarends in die ingrediëntenlijst.’

Verder zitten er zouten in de oplossing: voornamelijk natriumchloride (keukenzout), wat natriumfosfaat en een klein beetje kaliumchloride en kaliumfosfaat. Die houden de zuurgraad op peil, zorgen dat de vetbolletjes stabiel blijven en dat het vaccin goed wordt opgenomen door het lichaam. Tot slot zit er 6 milligram suiker in, sucrose, als antivriesmiddel. Voor de toediening wordt het vaccin nog eens verdund met een oplossing van water en keukenzout.

Welke bijwerkingen geven de ­vaccins op korte termijn?

Een helder overzicht van welke bijwerkingen optreden en hoe vaak die voorkomen, is er vandaag niet. Voorlopig moeten we het doen met wat de farmabedrijven in persberichten melden. Daaruit blijkt dat na de prik voornamelijk hoofdpijn, koorts en vermoeidheid kunnen optreden. De meeste details zijn bekend over het Pfizer/BioNTech-vaccin. Dat veroorzaakt bij bijna 4 procent van de gevaccineerden vermoeidheid en bij 2 procent hoofdpijn, en dat op een manier dat ze niet hun normale dagelijkse activiteiten kunnen doen. Maar het gaat niet om ­levensbedreigende neveneffecten. ‘De dag na de inenting zijn die klachten meestal weer verdwenen’, zei Leroux-Roels.

Zijn we zeker dat er geen ernstige bijwerkingen zullen optreden op lange termijn?

Dat weten we nog helemaal niet zeker. De grote studies met experimentele coronavaccins zijn nog niet afgerond. De meeste bedrijven volgen hun proefpersonen zo’n twee jaar op.

Is de inenting dus een sprong in het duister wat effecten op lange termijn betreft? ‘Het is een berekend risico’, zei professor vaccinologie Pierre Van Damme (UAntwerpen). ‘Ook als we een vaccin 5 jaar zouden testen, weten we niet wat de effecten zijn na 10 of 20 jaar. Maar het is belangrijk om ook na de goedkeuring de veiligheid langdurig op te volgen. Het is een afweging waarbij de ernst van de ­infectieziekte die men kan voorkomen ook in rekening wordt gebracht.’

De evaluatie van de veiligheid richt zich hoe dan ook in de eerste plaats op de mogelijke neveneffecten op korte termijn. Want volgens Leroux-Roels is het zo goed als onmogelijk om laattijdig optredende neveneffecten met absolute zekerheid aan het vaccin toe te schrijven. ‘Je kunt een medisch probleem twee jaar na de in­enting maar moeilijk nog linken aan de ­vaccinatie. Dat is een probleem waarvoor we geen oplossing hebben, ook niet bij de vaccins die al heel lang bestaan.’

Kunnen sommige vaccins onherstelbare schade ­toebrengen aan ons DNA?

De vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna zijn RNA-vaccins. Die bevatten stukjes genetische code van het sars-CoV-2-virus. Het gaat om de stukjes code voor de typische ‘stekel’-eiwitten van sars-CoV-2.

Als het virus-RNA in het lichaam wordt ingespoten, wordt het opgenomen in ­lichaamscellen. Die cellen maken dan de stekeleiwitten aan. Het immuunsysteem reageert daarop door (onder andere) antistoffen te produceren. Bij een echte aanval van sars-CoV-2 is het lichaam dan gewapend om het virus te neutraliseren.

Dat de genetische code van het RNA in lichaamscellen ons menselijke DNA beschadigt of wijzigt, hoeven we niet te ­vrezen, zei viroloog Johan Neyts. ‘Het is gewoon niet mogelijk dat een stuk RNA in ons DNA wordt ingebouwd. DNA bestaat uit twee strengen en RNA slechts uit één streng. Dat is niet compatibel.’

Hoe weet ik zeker dat ik geen slecht ­bewaard en dus waardeloos vaccin ingespoten krijg?

Farmabedrijven garanderen dat hun vaccins tot de levering bij een groothandelaar of bij een vaccinatiecentrum op de juiste temperatuur worden gehouden. ‘Er is ­permanent toezicht op de temperatuur’, zei Elisabeth Van Damme, woordvoerster van GSK, een van de grootste vaccinproducenten wereldwijd. ‘Tijdens het transport wordt de temperatuur continu gemeten. Als het te warm wordt, gaat een alarm af. Per lot kunnen we nagaan hoe hoog de temperatuur is geweest.’

Die logbestanden kan het Genees­middelenagentschap (FAGG) bij inspecties ­inkijken. Het FAGG meldde dat incidenten met de koude keten vrij zeldzaam zijn. ‘Farmaceutische bedrijven hebben de juiste apparatuur en gekwalificeerd personeel. Ook dat wordt gecontroleerd.’

En wat na de levering, als de vaccins in een vaccinatiecentrum liggen en daar ­bijvoorbeeld bij een stroomonderbreking de koeling ­uitvalt? De farmabedrijven ­kunnen in zo’n geval voor de specifieke ­loten nakijken hoe groot de temperatuurschommelingen eerder, bijvoorbeeld ­tijdens het transport, zijn geweest en wat de vaccins nog kunnen verdragen aan ­temperatuurschommelingen.

Per lot worden bovendien enkele stalen opgestuurd naar het Duitse Paul-Ehrlich-Institut. ‘Zij voeren een algemene kwaliteitscontrole uit en gaan na of de ­samenstelling van het vaccin klopt’, zei Van Damme. ‘Zo gaan ze bijvoorbeeld de concentratie RNA na.’

Mag ik kiezen welk vaccin ik krijg?

Die luxe zullen we in de beginfase niet hebben. ‘Met de vaccins die beschikbaar zijn, zullen eerst de prioritaire groepen afgewerkt worden’, zei professor Van Damme. ‘De Europese goedkeuring garandeert dat het stuk voor stuk goede vaccins zijn.’

Als vaccins verschillen in hun werkzaamheid bij de ene of andere groep, zal de vaccinwerkgroep bepalen wie best welk ­vaccin krijgt. De patiënt zal voorlopig niet zelf mogen kiezen. ‘Het wordt een keuze puur op basis van wetenschappelijke feiten.’

Hoe groot is de kans dat ik na ­vaccinatie toch covid-19 oploop?

Volgens de eerste berichten bieden de coronavaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca een ‘goede’ ­bescherming tegen covid-19. Gemiddeld zou het om 70 procent (AstraZeneca) en meer dan 90 procent (Pfizer/BioNTech en ­Moderna) gaan. Die percentages geven de kans weer dat de vaccinatie – twee spuitjes met enkele weken ertussen – jou echt beschermt tegen covid-19 bij contact met een besmettelijke persoon. Het vaccin vermindert dus het risico dat je (ernstig) ziek wordt, maar neemt het niet volledig weg (zolang het virus circuleert).

Maar er staan nog grote vragen open over de werkzaamheid. Hoe doeltreffend de vaccins precies zijn, opgesplitst per leeftijdsgroep of per risicogroep (mensen met/zonder onderliggende aandoeningen), is nog niet bekend. Gedetailleerde gegevens hebben de farmabedrijven nog niet bekendgemaakt.

De duur van de bescherming is ook nog onduidelijk. Mogelijk vermindert de werkzaamheid na verloop van tijd. En dan hebben we het nog niet gehad over de kwestie of de vaccins voorkomen dat ­mensen het virus toch door­geven aan ­anderen als ze (ongemerkt, zonder symptomen) geïnfecteerd zijn met het virus.

Ik heb al covid-19 gehad. Dan is een vaccinatie toch niet meer nodig?

Naar schatting 15 procent van de ­Belgen is al in contact gekomen met sars-CoV-2. Hen ook inenten, is dat geen verspilling? Zijn ze niet al immuun?

'Daar mogen we niet van uitgaan,' zei Pierre Van Damme. ‘Er zijn meldingen van her­infecties. We weten nog niet hoelang een natuurlijke infectie een persoon immuun maakt tegen een nieuwe infectie. De hoop is dat de vaccinatie een betere ­bescherming geeft dan een natuurlijke ­infectie. Dat wordt ook in de fase 3-studies ­verder in kaart gebracht.’

Het is volgens Van Damme overigens ­logistiek onbegonnen werk om bij de uitrol van de vaccinatie eerst via een bloedtest na te gaan of mensen anti­lichamen ­tegen sars-CoV-2 in het bloed hebben.

Wie covid-19 heeft, kan 15 dagen na het verdwijnen van de symptomen ingeënt worden. ‘Zo’n wachtperiode wordt voor ­alle vaccinaties gehanteerd’, aldus Van Damme. ‘Dan worden mogelijke ziektesymptomen niet geïnterpreteerd als bijwerkingen van de vaccinatie.’

Als het fout loopt, wie is dan verantwoordelijk?

Daar is heel wat verwarring over. Dat komt omdat de Europese Commissie en ook de Belgische overheid niet scheutig zijn met informatie over de afspraken die gemaakt zijn met de farmabedrijven over vaccinleveringen. De omvang van de bestellingen zijn bekend, maar het is gissen wat afgesproken is over de aansprakelijkheid wanneer er iets zou mislopen met het vaccin. Bijvoorbeeld: als er zware bijwerkingen zijn die de gezondheid schaden. Zo wees de Belgische toezichthouder FAGG deze week de vraag af van de consumentenorganisatie 'Test Aankoop' naar een kopie van de leveringscontracten waarop België heeft ingetekend. Volgens FAGG-woordvoerster Ann Eeckhout hoeft de burger zich niet ongerust te maken. ‘De rechten van de burger en patiënten blijven even sterk en ongewijzigd.’ Ze wees erop dat de overheid en de vaccinbedrijven wel de aansprakelijkheid onder elkaar kunnen verdelen.

Komt er een vaccinpasje?

Er bestaat alvast een registratie van wie gevaccineerd wordt. Voor Vlaanderen komt dat in het overheidssysteem ‘Vaccinnet’. Elke persoon kan inzage krijgen in de eigen gegevens via mijngezondheid.be. De stap naar zo’n pasje lijkt dan snel gezet, maar is zeer delicaat omdat het om een bewijs van de gezondheidsstatus gaat.

Bron: De Standaard

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen." Stuur wel geen eenden naar de arendenschool. :-)

- DIMschool vzw, de énige gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stoppen we ermee op 31/12/2020 ???

Of, voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren, opdat we tóch online blijven?

Klik hier en, alvast bedankt!

Overschrijven kan ook via: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB

- Ook kan je in onze webshop iets aankopen, waaronder:

Archetypen vragenlijst
Boeken (sterk afgeprijst)
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

En.., voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er Eclecticus!

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht