ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Voor alles is er een seizoen: een tijd om te bouwen, te oogsten, te zaaien en te genezen.

Biden maakte een energieke indruk tijdens zijn presidentiële speech in thuisstaat Delaware.
door Tsenne Kikke - maandag 9 november 2020 19:36

Over de jaren heen heeft Joe Biden de meeste van zijn pluimen verloren, maar voor zijn Acceptance Speech verkrijgt hij van mij een dikke pluim.

In een kwartier tijd ging het over de natie weer helen, over de pandemie, de klimaatopwarming, racismebestrijding, over verbroedering, en zo meer. “Ik beloof een president te worden die niet tracht te verdelen, maar te verenigen. Die geen rode staten en blauwe staten ziet, maar enkel de Verenigde Staten. En ik werk met heel mijn hart aan het vertrouwen ...".

Luister zelf maar eens...: het is de moeite waard. En, ook staat de Nederlandse vertaling ervan onderaan op deze bladzijde.

Maar, Donald Trump en zijn onderdanen spoken nog rond...

Zo weigerde de door hem benoemde topvrouw van de overheidsdienst, die officieel de transitie in gang zou moeten zetten, de brief van de General Services Administration - die tot die transitie zou moeten leiden - te ondertekenen. Een woordvoerster van de dienst zei dat er nog geen 'vaststelling' van de winnaar is gebeurd, en zal zich verder aan alle wettelijke bepalingen houden.

Het is het zoveelste teken dat Donald Trump de zege van zijn Democratische rivaal Joe Biden nog steeds niet erkent en de machtswissel wil verstoren. Met rechtsmiddelen, zoals klachten indienen, is hij ervan overtuigd de stembusgang toch nog te kunnen winnen. Zelfs Melania Trump wierp zich mee in de strijd.

"Er zijn sterke bewijzen dat deze verkiezing in minstens drie tot vier en mogelijk tien staten is gestolen," zei advocaat Rudy Giuliani. "Met andere woorden: het resultaat was gebaseerd op valse stemmen. Je kan deze verkiezing nu niet de geschiedenis laten ingaan zonder dit aan te vechten."

Ondertussen heeft Biden voorlopig 290 kiesmannen achter hem staan en Trump 214. Wat Trump ook nog kan doen, is het volk opjutten... Weet daarbij dat er 71.045.055 mensen op hem hadden gestemd; 75.604.024 op Biden.

Lees hieronder de volledige Acceptance Speech

"Hallo. Mede-Amerikanen en de mensen die me uitnodigden, Delawareans. Ik zie mijn vriend Tom - senator Tom Carper daar beneden en ik denk dat senator Coons daar staat en ik denk dat de gouverneur er is. Is dat Ruth Ann? Is dat de voormalige gouverneur Ruth Ann Minner? Het allerbelangrijkste: mijn schoonzusjes en mijn zus Valerie. Hoe dan ook...

Mensen, de mensen van dit land hebben gesproken. Ze hebben ons een duidelijke overwinning bezorgd, een overtuigende overwinning, een overwinning voor ons, het volk. We hebben gewonnen met de meeste stemmen ooit uitgebracht tijdens presidentsverkiezingen in de geschiedenis van dit land, 74 miljoen!

En ik moet toegeven dat het me verrast heeft dat we vanavond overal in dit land, in alle steden, in alle delen van het land, zelfs over de hele wereld, een uitbarsting van vreugde zien, van hoop op hernieuwd geloof in morgen, een betere tijd. En ik ben vereerd door het vertrouwen dat u in mij stelt.

Ik beloof een president te worden die niet probeert te verdelen, maar te verenigen. Die geen rode staten en blauwe staten ziet, maar alleen de Verenigde Staten. En ik werk met heel mijn hart aan het vertrouwen van het hele volk, om het vertrouwen van jullie allemaal te winnen. Dat is waar Amerika volgens mij over gaat. Het gaat om mensen. En dat is waar onze regering om draait.

Ik wilde dit ambt om de ziel van Amerika te herstellen, de ruggengraat van deze natie, de middenklasse, weer op te bouwen en Amerika weer gerespecteerd te maken over de hele wereld. En om ons hier thuis te verenigen. Het is de eer van mijn leven dat zoveel miljoenen Amerikanen voor die visie hebben gestemd. En nu is het werk om die visie waar te maken, het is een taak - de taak van onze tijd.

Mensen, zoals ik al vaker zei, ik ben Jills echtgenoot. En ik zou hier niet zijn zonder de liefde en onvermoeibare steun van Jill en mijn zoon Hunter en mijn dochter Ashley, en al onze kleinkinderen en hun echtgenoten en ons hele gezin. Ze zijn mijn steun en toeverlaat. Jill is een moeder, een sterke moeder, een opvoeder.

Ze heeft haar leven gewijd aan onderwijs, maar lesgeven is niet alles wat ze doet. Het is wie ze is. Voor Amerikaanse docenten is dit een geweldige dag. Je krijgt er zelfs een in het Witte Huis. En Jill wordt een geweldige first lady. Ik ben zo trots op haar.

Ik heb de eer om te dienen met een fantastische vice-president van wie jullie zojuist hebben gehoord, Kamala Harris, die geschiedenis schrijft als de eerste vrouw, de eerste zwarte vrouw, de eerste vrouw van Zuid-Aziatische afkomst, de eerste dochter van immigranten ooit in dit land.

Zeg me niet dat het niet mogelijk is in de Verenigde Staten! Het was er allang tijd voor. En we staan vanavond stil bij degenen die zo lang zo hard hebben gevochten om dit mogelijk te maken. Opnieuw buigt Amerika de boog van het morele universum meer naar gerechtigheid. Kamala, Doug, of je het nu leuk vindt of niet, je bent familie. Je bent een ere-Biden geworden. Er is geen ontkomen aan.

Aan al diegenen die zich vrijwillig hebben aangemeld en in de stembureaus hebben gewerkt tijdens deze pandemie, lokale gekozen functionarissen, u verdient speciale dank van de hele natie. En aan mijn campagneteam en alle vrijwilligers en iedereen die zoveel van zichzelf heeft gegeven om dit moment mogelijk te maken. Ik ben jullie wat verschuldigd. Ik heb alles aan jullie te danken. En voor iedereen die ons heeft gesteund: ik ben trots op de campagne die we hebben opgezet en uitgevoerd.

Ik ben trots op de coalitie die we hebben gevormd. De breedste en meest diverse coalitie in de geschiedenis. Democraten, Republikeinen, onafhankelijken, progressieven, gematigden, conservatieven, jong, oud, stedelijk, voorstedelijk, landelijk, homo, hetero, transgender, blank, Latino, Aziatisch, Indiaas. Ik meen het. Vooral die momenten - en vooral die momenten waarop deze campagne op zijn dieptepunt was, kwam de Afro-Amerikaanse gemeenschap voor me op.

Jullie hebben me altijd gesteund en ik zal jullie altijd steunen. Ik zei het al aan het begin: ik wilde dat deze campagne Amerika vertegenwoordigde en eruitzag als Amerika. Dat hebben we gedaan. Dat is hoe ik wil dat de regering eruitziet en zich gedraagt. Voor al degenen onder u die de huidige president hebben gekozen: ik begrijp de teleurstelling van vanavond.

Ik heb zelf een paar keer verloren, maar laten we elkaar nu een kans geven. Het is tijd om de harde retoriek opzij te zetten, de temperatuur te verlagen, elkaar weer te zien, weer naar elkaar te luisteren. En om vooruitgang te boeken, moeten we stoppen onze tegenstanders als onze vijanden te behandelen. Ze zijn niet onze vijanden. Het zijn Amerikanen. Het zijn Amerikanen.

De Bijbel zegt ons: ,,Voor alles is er een seizoen: een tijd om op te bouwen, een tijd om te oogsten, een tijd om te zaaien en een tijd om te genezen.” Dit is de tijd om te genezen in Amerika. Wat is de wens van het volk, nu deze campagne voorbij is? Wat is ons mandaat?

Ik geloof dat het dit is: Amerikanen hebben ons opgeroepen om de krachten van fatsoen, de krachten van eerlijkheid te bundelen, om de krachten van de wetenschap en de krachten van hoop te bundelen in de harde strijd van onze tijd. De strijd om het virus te beheersen. De strijd om welvaart op te bouwen. De strijd om de gezondheidszorg van uw gezin veilig te stellen. De strijd om raciale gerechtigheid te bereiken en structureel racisme in dit land uit te bannen.

En de strijd om onze planeet te redden door het klimaat onder controle te krijgen. De strijd om het fatsoen te herstellen, de democratie te verdedigen en iedereen in dit land een eerlijke kans te geven. Dat is alles waar ze om vragen, een eerlijke kans. Mensen, ons werk begint met het onder controle krijgen van COVID.

We kunnen de economie niet herstellen, onze gezondheid niet herstellen of genieten van de kostbaarste momenten van het leven, onze kleinkinderen, onze kinderen, onze verjaardagen, bruiloften, diploma-uitreikingen, alle momenten die voor ons het belangrijkst zijn, knuffelen, totdat we het onder controle hebben. Maandag zal ik een groep vooraanstaande wetenschappers en experts aanwijzen als adviseurs om het Biden-Harris COVID-plan te helpen omzetten in een actieplan dat begint op 20 januari 2021. Dat plan zal worden gestaafd door de wetenschap.

Het zal worden gemaakt uit mededogen, empathie en bezorgdheid. Ik zal alles in het werk stellen om deze pandemie te keren. Mensen, ik ben een trotse Democraat. Maar ik zal regeren als een Amerikaanse president.

Ik zal net zo hard werken voor degenen die niet op mij hebben gestemd als voor degenen die dat wel deden. Laat dit grimmige tijdperk van demonisering in Amerika hier en nu eindigen. De weigering van Democraten en Republikeinen om met elkaar samen te werken, is geen mysterieuze kracht die buiten onze macht ligt.

Het is een beslissing. Een keuze die we maken. En als we kunnen besluiten om niet mee te werken, dan kunnen we ook besluiten om wel mee te werken. En ik geloof dat dit deel uitmaakt van het mandaat dat ons is gegeven door het Amerikaanse volk.

Dat volk wil dat we samenwerken in hun belang, en dat is de keuze die ik zal maken. En ik roep het Congres, zowel Democraten als Republikeinen, op om die keuze met mij te maken. Het Amerikaanse verhaal gaat over het langzaam maar gestaag vergroten van de kansen in Amerika. En vergis u niet, te veel dromen zijn te lang uitgesteld. We moeten de belofte van het land voor iedereen waarmaken, ongeacht hun ras, hun etniciteit, hun geloof, hun identiteit of hun handicap.

Mensen, Amerika is altijd gevormd door omslagpunten, door momenten in de tijd waarop we moeilijke beslissingen hebben genomen over wie we zijn en wat we willen zijn. Lincoln kwam in 1860 om de vakbond te redden. FDR in 1932 beloofde een belegerd land een nieuwe deal. JFK beloofde in 1960 een nieuwe grens, en 12 jaar geleden, toen Barack Obama geschiedenis schreef, zei hij tegen ons: ,, Ja, dat kunnen we. “

Nou mensen, we staan ​​op een keerpunt. We hebben de kans om wanhoop te overwinnen, om een ​​natie van welvaart en zingeving op te bouwen. We kunnen het. Ik weet dat we het kunnen.

Ik heb lang gesproken over de strijd om de ziel van Amerika. We moeten de ziel van Amerika herstellen. Onze natie wordt gevormd door de constante strijd tussen onze mooie kant en onze donkerste impulsen. En wat presidenten zeggen in deze strijd is belangrijk. Het is tijd dat onze goede kant zegeviert. Vanavond kijkt de hele wereld naar Amerika. En ik geloof oprecht dat Amerika een baken voor de wereld is.

We zullen niet alleen leiden door het voorbeeld van onze kracht, maar door de kracht van ons voorbeeld. Ik weet het, ik heb altijd geloofd, velen van u hebben me het horen zeggen, ik heb altijd geloofd dat we Amerika in één woord kunnen definiëren: mogelijkheden. Dat in Amerika iedereen de kans moet krijgen om zijn dromen en zijn door God gegeven kansen te verwezenlijken.

Weet je, ik geloof in de mogelijkheden van dit land. We kijken altijd vooruit, naar een Amerika dat vrijer, rechtvaardiger is. Op weg naar een Amerika dat banen creëert met waardigheid en respect. Op weg naar een Amerika dat ziekten als kanker en de ziekte van Alzheimer geneest. Op weg naar een Amerika dat nooit iemand achterlaat.

Naar een Amerika dat nooit opgeeft, nooit toegeeft. Dit is een geweldig land. Het is altijd een slechte gok geweest om tegen Amerika te wedden. We zijn goede mensen. Dit zijn de Verenigde Staten van Amerika, en er is nooit iets geweest dat we niet hebben kunnen doen omdat we het altijd samen hebben gedaan.

Mensen, in de laatste dagen van de campagne begon ik na te denken over een hymne die veel voor mij en mijn familie betekent, vooral voor mijn overleden zoon Beau. Het geeft het geloof weer dat mij schraagt ​​en waarvan ik geloof dat het Amerika schraagt. En ik hoop dat het enige troost kan bieden aan de 230 duizend Amerikanen die dit jaar een geliefde hebben verloren door dit vreselijke virus. Mijn hart gaat uit naar jullie allemaal. Hopelijk geeft deze hymne jullie ook troost. Het gaat als volgt.

"En hij zal je op de vleugels van een arend verheffen, je dragen in de adem van de dageraad, en je laten stralen als de zon en je in de palm van zijn hand houden.” En nu beginnen we samen op arendsvleugels aan het werk waartoe God en de geschiedenis ons hebben opgeroepen, met een vol hart en stevige handen, met geloof in Amerika en in elkaar, met liefde voor het land, een dorst naar gerechtigheid. Laat ons het land zijn waarvan we weten dat we het kunnen zijn. Een verenigde natie, een sterke natie, een genezen natie.

De Verenigde Staten van Amerika, dames en heren, er is nooit iets geweest dat we hebben geprobeerd en dat we niet hebben kunnen doen. Dus onthoud wat mijn grootvader - onze grootvader zei hij toen ik zijn huis uitliep in mijn jeugd in Scranton. Hij zei: "Joey, behoud je geloof.” En onze grootmoeder schreeuwde toen ze nog leefde: "Nee, Joey, verspreid het maar.”

Verspreid het geloof. God houdt van jullie allemaal. Moge God Amerika zegenen en moge God onze troepen beschermen. Dank u, dank u, dank u.

Bron: www.ad.nl

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Winkeluitbater: "Kan ik u helpen."...
Bezoeker: "Nee, dank u! Ik kijk gewoonweg eventjes rond..."
Kortom: Véél te veel bezoekers, die Spiritualia niet ondersteunen...

Stoppen we ermee op 31/12/2020 ???

Of, voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren, opdat we tóch online blijven?

Klik hier en, alvast bedankt!

Overschrijven kan ook via: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB

- Ook kan je in onze webshop iets aankopen, waaronder:

Archetypen vragenlijst
Boeken (sterk afgeprijst)
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

En.., voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er Eclecticus!

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht