ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Je houdt niet van jouw persoonlijkheid? Verander het dan!

Tsenne Kikke Auteur
Tsenne Kikke

Geplaatst op
donderdag 2 januari 2020 17:24

Een luipaard kan aan zijn vlekken geen wijzigingen aanbrengen. Hetzelfde geldt voor tijgers en zebra's, wat hun strepen betreft. Een oude aap kan je geen nieuwe trucs aanleren, en jij kunt jouw persoonlijkheid niet meer veranderen. Nietwaar? Niet waar!

"Misschien hebben je het verhaal gelezen," zei Carol Dweck, "over die identieke tweeling: ze huwden een vrouw met dezelfde naam, ze gaven hun hond dezelfde naam, ze bouwden miniatuurschepen die in flessen pasten, en als ze op een bijeenkomst arriveerden, waren ze op eenzelfde manier gekleed."

Dit impliceert dat alles vanaf onze geboorte in onze persoonlijkheid is voorgeprogrammeerd omdat de indrukken in onze genen zijn ingebouwd.

Toen Carol Dweck aan haar studie over persoonlijkheden begon, zo'n 40 jaar geleden, bestudeerde ze de studenten van de Columbia Universiteit. Ze ondervond dat studenten, die met vastgeroeste overtuigingen over het begrip 'intelligentie' rondliepen zich vooral concentreerden om hun slimheid te demonstreren - met als gevolg, dat ze minder gemotiveerd waren om te leren en minder gedreven waren om uitdagingen aan te gaan.

Dweck toonde daarna aan dat 'wanneer je de geloofsovertuigingen verandert er zeer vele belangrijke dingen gebeuren: de studenten waren plotseling meer gemotiveerd, hun cijfers verbeterden op een opmerkelijke manier, en zaakvoerders groeiden uit tot betere mentoren én tot meer succesvolle onderhandelaars.

Wanneer aan kinderen, en zelfs aan volwassenen, wordt onderwezen dat capaciteiten en karaktereigenschappen zich kunnen ontwikkelen en veranderen, worden ze elastischer ten opzichte van tegenslagen. Angsten verdwijnen en hindernissen worden sneller overwonnen.

Op het eerste zicht zou men de nu 73-jarige psychologe Carol Dweck hoogstwaarschijnlijk geen sportmotivatie-goeroe kunnen noemen. Maar haar deskundigheid, die ze in haar boek 'Mindset: De nieuwe Psychologie van succes' uit 2007 trachtte te vertalen, moest het tegendeel bewijzen.

Carol Dweck's 'Mindset' is een nieuwe manier van denken. Het komt er in wezen op neer om jouw oude overtuigingen door gloednieuwe te vervangen, ze te geloven, en ernaar te handelen. Dankzij een systematisch onderzoek, dat meer dan drie decennia heeft geduurd, wist ze te ontrafelen waarom sommige mensen hun potentieel ontwikkelen en waarom anderen, die even begaafd waren, dit nooit deden. Zij is, naar het schijnt, aan de weet gekomen waarom sommigen uitgroeien tot een Muhammed Ali, en anderen tot een Mike Tyson. De sleutel, vond zij, ligt niet in aangeboren eigenschappen.

Doch, om te vermijden dat we al te ver in een wetenschappelijk jargon zouden verdwalen - want zij heeft er tenslotte een geheel boek aan gewijd - komen we ter zake, en stellen ons onmiddellijk de vraag: 'Waar komt het nu eigenlijk op neer?'

Wel, de hoofdvraag in de wereld van de verkoop, bijvoorbeeld, was tot op heden altijd geweest: 'Word een topverkoper als een topverkoper geboren, of kan hij worden gemaakt?' Soortgelijke vraag wordt in elke wereld gesteld. Je zou in plaats van het woordje 'topverkoper' een of andere naam kunnen gebruiken; namen zoals Jezus, Chopin, Mozart, Da Vinci, Boeddha, Justine Hénin, Serena Williams, John Lennon, of welke naam dan ook. Wat denk je? Werd een Jezus als een Jezus geboren, of werd hij tot een Jezus omgevormd?...

Hetzelfde geldt, bijvoorbeeld, voor een Mozart die al op zijn 6-jarige leeftijd componeerde. Hierbij moeten we wél rekening houden met het volgende: met een kwaliteit geboren worden is één ding, deze ten volle ontplooien, is dan weer iets totaal anders. Natuurlijk moest een Jezus, een Boeddha, of een Mozart, hun aangeboren eigenschappen op de een of andere manier hebben kunnen ontwikkelen. Ze hebben daarvoor zowel de juiste omgeving als de juiste leerscholen nodig. Indien Mozart's vader zelf geen muzikant was, indien Mozart geen beschikking had over een piano of clavicimbel, en in het geval Mozart van geen degelijke opleiding had kunnen genieten, et cetera, dan zou hij hoogstwaarschijnlijk nooit tot de Mozart - zoals wij hem kennen - zijn uitgegroeid. Met andere woorden: het is niet omdat je met unieke kwaliteiten wordt geboren dat je bij je geboorte een garantiebewijs meekrijgt dat die ooit zouden worden ontwikkeld. Carol denkt daar anders over...

Zij toonde aan dat men mensen de tweede optie kan aanleren, namelijk: dat topmensen worden gevormd. Dweck toonde aan dat mensen de geloofsovertuiging kunnen aanleren dat ze kunnen worden omgevormd, met als gevolg dat er dramatische wijzigingen ontstaan in hun prestaties.

Maar zijn er daar buiten dan niet zeer vele mensen die in aangeboren capaciteiten geloven en daarenboven in de veronderstelling leven dat niets kan bereikt worden zonder inspanning? Natuurlijk! En deze mensen moeten dan ook dringend iets aan dat basisdenken doen, beweert Carol. Doch, psychologisch gezien, verklaarde Carol Dweck verder, is het ook een feit, dat mensen die geloof hechten aan zuivere intelligentie, zij de neiging hebben om het kalmpjes aan te doen, en denken dat je niet hard moet werken om goed werk te presteren.

Volgens haar is deze vorm van denken dan ook weer niet irrationeel. Een student, die een wiskundig probleem in 10 minuten tijd kan oplossen is inderdaad beter in wiskunde dan iemand die er 4 uur over doet. En een voetbalspeler die moeiteloos scoort, is hoogstwaarschijnlijk meer begaafd dan iemand die alsmaar oefent en oefent. "De denkfout ontstaat," zei Carol, "wanneer mensen de dingen gaan veralgemenen, en zichzelf ervan overtuigen dat indien men een inspanning uitoefent om een taak uit te voeren, zelfs indien het om een zeer moeilijke taak gaat, dit dan impliceert, dat de persoon die die taak uitvoert over weinig capaciteiten beschikt."

Haar advies aan eenieder die in een vast denkpatroon is verzeild geraakt is: "Jouw denken veranderen via 'Mindset' kan je niet met een chirurgische ingreep vergelijken. Je kunt vaste denkpatronen zomaar niet eenvoudigweg uit je brein verwijderen en ze door andere vervangen."

Natuurlijk is Dweck's 'Mindset' niet gericht tot mensen die met de nodige gaven en talenten zijn geboren, maar eerder tot hen die bepaalde talenten willen ontwikkelen. Natuurtalenten hebben nu eenmaal weinig aansporing nodig. Maar zij, die het willen ontwikkelen, moeten dus eerst haar boek lezen, of haar seminaries volgen, teneinde hun bestaande denken te herprogrammeren. In elk geval kan een mens, die niet over aangeboren gaven beschikt, en wil uitgroeien tot een Da Vinci, John Lennon, of tot een Jezus, ze wel aanleren. Nieuwe persoonlijkheden kunnen via leerprocessen geboren worden. Is dit nu eens geen goed nieuws? Maar ja: je moet er wel geloof aan hechten, hé - om het daarna voor jezelf uit te proberen.

Met andere woorden: Carol Dweck heeft misschien gelijk, maar dan ook weer niet... Zo kan iemand alle muziekstukken van Mozart kopiëren, en dus naspelen, doch dat maakt van die persoon nog immer geen componist. En, tracht maar eens tot een Jezus of een Boeddha uit te groeien...

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 13-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

En.., voor de echte Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid is er Eclecticus.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht