ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Week van de Geletterdheid: van 7 tot en met 11 september

Bijna 10 procent van de Belgen gebruikte nog nooit internet.
door Tsenne Kikke - dinsdag 18 augustus 2020 16:38

Minstens 1 miljoen van de mensen tussen 16 en 74 jaar, die in België verblijven, hebben nog nooit gebruikgemaakt van het internet. Dat bleek uit een wetenschappelijk rapport dat de Koning Boudewijnstichting publiceerde naar aanleiding van de aanstaande 'Week van de Geletterdheid'.

Zo lopen 4 burgers op 10 risico op digitale uitsluiting. Want, uit het onderzoek van de Koning Boudewijnstichting kwam ook naar voren dat bijna 40% van de bevolking geen of een zwakke digitale kennis heeft. Vaardigheden die je vandaag de dag nodig hebt om goed te kunnen functioneren en participeren in de maatschappij. Het fenomeen treft vooral mensen met een laag opleidingsniveau en een bescheiden inkomen, maar ook oudere mensen.

Zo is 1 op 7 volwassenen in Vlaanderen laaggeletterd. Zij hebben moeite met taal, cijfers en de digitale wereld. Bijvoorbeeld: alle info over corona begrijpen is voor hen een heuse opdracht. Anderzijds heeft 25% van de alleenstaande vrouwen en mannen in Vlaanderen thuis geen toegang tot het internet. In Wallonië is dat maar liefst 45%.

"Geen goed nieuws," beweerde de Koning Boudewijnstichting, "want digitale kennis wordt in de toekomst even belangrijk als kunnen lezen en schrijven. En digitaal uitgesloten zijn, betekent in onze maatschappij vaak ook sociaal uitgesloten."

Bovendien verloopt door de coronacrisis alles nog meer digitaal: thuiswerken, lessen volgen en sociaal contact onderhouden. Dit geldt ook voor de dienstverlening van steden en gemeenten. Het aantal e-loketten neemt toe. Opvragingen van officiële documenten, adreswijzigingen en reserveringen verlopen vaak online.

Daarom focust de 'Week van de Geletterdheid', die loopt van 7 tot 11 september, op e-inclusie voor lokale besturen. E-inclusie gaat over het wegwerken van digitale uitsluiting, aandacht hebben voor digitale drempels en het versterken van digitale vaardigheden en mediawijsheid bij de bevolking.

“Enkel met een sterk e-inclusiebeleid kan iedereen deelnemen aan de digitale samenleving. De campagne biedt samen met VVSG lokale besturen expertise en hulpmiddelen om een e-inclusief beleid op te zetten.”

Laaggeletterde ouders en school

De Week van de Geletterdheid focust dit jaar vooral op laaggeletterde ouders met kinderen in het lager onderwijs. Terwijl kinderen op school leren lezen, schrijven, rekenen en met de computer werken, kunnen de ouders niet altijd mee.

- Een inschrijvingsformulier niet kunnen invullen, het rapport niet begrijpen, de digitale agenda niet kunnen volgen, en zo meer. 1 op 10 ouders met kinderen jonger dan 13 jaar heeft het daar moeilijk mee. Sommige kinderen zullen dit waarschijnlijk als een zegen ervaren, omdat ze hun ouders eender wat kunnen wijsmaken. Zie je het al gebeuren?... "Hier jouw handtekening plaatsen, papa..." Maar anderzijds krijgen kinderen met laaggeletterde ouders vaker problemen op school. En dat kan een impact hebben op de schoolresultaten.

- Als eerste opvoeders van kinderen ontbreekt het die ouders zo ook aan enkele broodnodige basisvaardigheden om hun kinderen te ondersteunen. En, zo wordt laaggeletterdheid van generatie op generatie doorgegeven.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren, opdat we online blijven?

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

- Ook doe je ons een groot plezier door naar onze webshop te gaan en er iets aan te kopen, waaronder:

Archetypen vragenlijst
Boeken (sterk afgeprijst)
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

En.., voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er Eclecticus!

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht