ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De rol van het klimaat tijdens een SARS-COV-2 epidemie

Australische onderzoekers suggereren dat het virus zich gemakkelijker verspreidt bij een lagere luchtvochtigheid.
door Tsenne Kikke - vrijdag 5 juni 2020 16:45

Luchtvochtigheid

Een nieuw onderzoek uit Australië onthulde dat de SARS-CoV-2 verspreiding niet zozeer te maken heeft met temperatuur, maar met luchtvochtigheid. Heel concreet wijst hun studie erop dat wanneer de luchtvochtigheid met 1 procent afneemt, het aantal besmettingen met 6 procent toeneemt. Dat is te lezen in het blad 'Transboundary and Emerging Diseases'.

“COVID-19 is waarschijnlijk een seizoensziekte, die terugkeert in perioden met een lage luchtvochtigheid,” aldus onderzoeker Michael Ward, verbonden aan de universiteit van Sydney. Het heeft belangrijke implicaties voor de Australische winter, wanneer de luchtvochtigheid daalt. “We moeten bedenken dat wanneer het wintertijd is, het mogelijk ook de tijd is van COVID-19.”

Het onderzoek

Ward en collega’s trokken hun conclusies op basis van een onderzoek onder 749 Australische coronapatiënten in Sydney en omgeving die het coronavirus ergens tussen eind februari en eind maart opliepen. De onderzoekers stelden aan de hand van de postcode van elke patiënt vast, waar het dichtstbijzijnde weerstation was. Vervolgens gebruikten ze de data van dat weerstation om de temperaturen, regenval en luchtvochtigheid in de eerste drie maanden vast te stellen. Uit het onderzoek bleek duidelijk dat een lagere luchtvochtigheid verband hield met met meer nieuwe coronagevallen. “We ontdekten dat een lagere luchtvochtigheid de belangrijkste drijvende kracht is, belangrijker dan lage temperaturen,” stelde Ward. “Het betekent dat de kans op besmettingen in de winter, als de luchtvochtigheid afneemt, toeneemt.”

Hoe is luchtvochtigheid van invloed op het virus?

Het onderzoek van Ward en collega’s suggereerde dat het virus zich gemakkelijker verspreidt als de luchtvochtigheid laag is. Maar hoe komt dat dan? Ward legde uit: “Wanneer de luchtvochtigheid lager is, is de lucht droger en dat maakt de aerosolen kleiner. Wanneer je niest en hoest kunnen die kleinere infectieuze aerosolen langer in de lucht blijven hangen. En kunnen er dus meer mensen aan worden blootgesteld. Wanneer de lucht vochtiger is en de aerosolen groter en zwaarder zijn, vallen ze sneller naar beneden.”

Andere studies

Het is zeker niet voor het eerst dat wetenschappers onderzoek doen naar de verspreiding van SARS-CoV-2 onder uiteenlopende weersomstandigheden. Zo verscheen in april bijvoorbeeld een studie waarin men 224 Chinese steden, waarin het nieuwe coronavirus in de maanden ervoor was opgedoken, met elkaar vergeleek. Van elke stad werd de gemiddelde temperatuur, de luchtvochtigheid en mate van UV-straling vastgesteld. En vervolgens werd er gekeken of het virus zich in steden met hogere temperaturen, meer UV-straling en een hogere luchtvochtigheid lastiger verspreidde dan in steden waar het kouder en droger was. Dat onderzoek wees eveneens uit dat temperatuur geen invloed heeft op de verspreiding van het virus. De onderzoekers konden echter ook geen significant verband vinden tussen de luchtvochtigheid en de verspreiding van het virus. De studie staat echter weer haaks op een ander Chinees onderzoek dat juist aantoont dat een lagere temperatuur en lagere luchtvochtigheid tot meer COVID-19-gevallen leidt.

De verschillende resultaten verklaard

Dat de verschillende studies elkaar tegenspreken, is overigens niet zo heel gek. We kennen het virus nog maar net. En alle onderzoeken die naar het virus zijn gedaan, vonden in de afgelopen maanden plaats, toen er eveneens op tal van plekken strikte maatregelen werden genomen die het virus moesten bedwingen. Dat maakt het lastig om onderscheid te maken tussen een afname in besmettingen ten gevolge van bepaalde weersomstandigheden en een afname in besmettingen ten gevolg van die maatregelen.

Voorbereiding

Op dit moment zijn er weliswaar in verschillende studies dus voorzichtige aanwijzingen te vinden dat het virus zich ’s winters anders gedraagt dan ’s zomers, maar om het effect dat temperatuur, luchtvochtigheid en UV-straling werkelijk op het virus hebben, nauwkeurig vast te kunnen stellen, moet er eigenlijk langduriger – het liefst over de verschillende seizoenen heen – onderzoek worden gedaan. Ward erkend dat. Tegelijkertijd is het – in afwachting van die vervolgstudies – goed om ons voorzichtig voor te bereiden op een door slechter weer gefaciliteerde opkomst van het virus. “Blijven testen en monitoren is belangrijk wanneer we de wintermaanden ingaan en de omstandigheden mogelijk gunstiger zijn voor de verspreiding van het virus,” aldus Ward.

In Australië, waar Ward en collega’s hun onderzoek verrichtten – zijn volgens de laatste cijfers zo’n 7.221 mensen met het coronavirus besmet, en zijn er 102 aan het virus overleden. Toen het virus op 21 januari 2020 in Australië uitbrak, was het midden zomer. Strikte maatregelen hebben ook hier geleid tot een afname in het aantal nieuwe besmettingen. De komende maanden zal moeten blijken of die afname standhoudt - want, er is een maar...

De winter is in Australië zopas begonnen, en in augustus is de luchtvochtigheid in Sydney – waar het onderzoek plaatsvond – over het algemeen het laagst. In de eerstkomende maanden is er dus meer onderzoek nodig, en die moet dan ook meer inzicht geven in de rol die weersomstandigheden in deze pandemie kunnen spelen.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 15-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we in december 2019 zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

En.., voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er Eclecticus.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht