ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Wie zal uiteindelijk de strijd winnen? Jouw lichaamscellen, of de bacteriën?

In ons lichaam grijpen er voortdurend diverse oorlogen plaats.
door Tsenne Kikke - maandag 25 mei 2020 6:30

Via de voedselketen kunnen we duidelijk zien hoe het 'hogere' of het 'sterkere' zich voedt met het 'lagere' en het 'zwakkere'. Ook de mens verkreeg een plaatsje in die voedselketen.

Over bacteriën heb ik het reeds meermaals gehad. Je bent door hen gevuld, geheel door bedekt, en zeer velen onder hen wachten gewoonweg het moment af dat je sterft. En, van zodra de dood is ingetreden, zullen ze neerstrijken, van buitenaf binnendringen, en ook degenen die reeds een gehele tijd binnen waren, kunnen aan de grote feestmaaltijd beginnen.

Hoe intelligent een bacterie is, weet  ik niet, maar ik vermoed dat je een bacterie gerust kunt vergelijken met een hersencel, en miljarden bacteriën bij elkaar met een geheel brein.

Anders gezegd: allemaal bij elkaar genomen, zijn ze als kolonie superintelligent, en zijn ze met elkaar via een soort van gesofisticeerd chemisch communicatiesysteem verbonden. Zo'n kolonie leert - net als wijzelf - uit het opdoen van ervaringen, het past zich aan eender welke omgeving aan, het bereidt zich op de nabije toekomst voor, en het kan beslissingen nemen.

Ondanks het feit dat een kolonie uit meer dan 100 keer het aantal mensen op Aarde kan zijn samengesteld, zijn bacteriën dus in staat ervoor te zorgen dat ze allemaal met elkaar gesynchroniseerd blijven en dat ieder van hen dezelfde eenvoudige chemische boodschappen kan ontvangen.

Zo hebben dappere wetenschappers met ijzersterke magen ontdekt hoe bacteriën aan ons knagen. Maandenlang brachten ze door met het kijken naar hoe dode lichamen decomposteren door dag na dag al de bacteriën, schimmels en wormen te blijven volgen. Forensische wetenschappers, bijvoorbeeld, kunnen dankzij deze tijdlijn het tijdstip en zelfs de plaats van overlijden bepalen.

De bacteriën in jouw darmen krijgen de allereerste, en dus ook de meest lekkere beetjes. Van zodra je dood bent, beginnen ze jou van binnenuit te ontbinden. Onderwijl beginnen andere bacteriën, die zich op jouw huid bevinden - of, op de bodem leven van de plaats waar je ligt en naar boven klimmen, jou van buitenaf aan te vallen.

De enige vraag die ons hier resteert, is: "Wat houdt al die bacteriën tegen om jou niet te ontbinden terwijl je nog leeft?"

Je zou kunnen antwoorden dat het een domme vraag is, omdat slechts dode dingen decomposteren. Juist, maar waarom?...

Studies toonden aan dat de twee meest cruciale verdedigingsmechanismen, die ons tegen ontbinding beschermen, afbrokkelen van zodra we sterven. Ons immuunsysteem wordt afgesloten, en onze lichamen koelen af. Bacteriën houden daarvan. In een warm lichaam wordt het hen niet gemakkelijk gemaakt te groeien. Denk daar eens over na: wanneer we een infectie hebben opgelopen, ontwikkelen onze lichamen koorts om die groei af te weren.

Kortom: een groot deel van het leven bestaat uit de strijd die jouw cellen voeren, een strijd tot de dood, met bacteriële cellen weliswaar. Zolang je nog in leven bent en van een goede gezondheid geniet, winnen jouw lichaamscellen. Decomposteren of ontbinden betekent dat jouw cellen de strijd hebben verloren.

De duidelijkste beschrijving, die ik ooit heb gelezen, komt van de hand van Moheb Costandi, getiteld: "Dit is wat er gebeurt na jouw dood", waarvan hier de link, en hieronder enkele uittreksels.

Het komt er op neer, dat van zodra je sterft, jouw lichaam zijn allereerste rustpauze verkrijgt in een oorlog dat het vanaf jouw geboorte jouw gehele leven lang heeft gevoerd.

Wanneer de bacteriën - terwijl je leeft - de oorlog aan het winnen zijn, wordt het een infectie genoemd, en dan trachten we de indringers, bijvoorbeeld, uit een wonde weg te spoelen. Of, we zoeken onze toevlucht bij antibiotica, om ze te vergiftigen.

Laten we even bij die antibiotica stilstaan. We dachten dat we de bacteriën te slim af waren. Maar ondertussen hebben we die antibiotica veel teveel gebruikt en misbruikt, waardoor we de bacteriën de kans gaven uit te kienen uit wat onze verdediging bestond. Nadat ze erachter waren gekomen, zijn ze zich gaan aanpassen, werden resistent tegen onze wapens, en we merken langzamerhand het falen van onze laatste verdedigingslijnen, hetgeen leidt tot meer ontstekingen, ziekte en tot de onvermijdelijke dood.

Uiteindelijk verliezen we bij onze dood de levenslange strijd met de bacteriën. Toch is het boeiend om eventjes aan die fijne lijn te denken; de lijn tussen leven en de voeding worden van bacteriën. In elk geval leven we veel langer dan onze voorouders.

Stel jezelf die evolutionaire wapenwedloop voor, die ertoe heeft geleid dat ons immuunsysteem waakzamer is geworden; dermate waakzamer, dat het decennia lang de constante aanvallen kan blijven afweren.

Laten we ons inmiddels verheugen en het Leven dankbaar zijn, dat we op dit eigenste ogenblik niet aan het ontbinden zijn, nietwaar?

Nawoord: Beschouw deze tekst als aanvulling op alle andere, reeds eerder verschenen artikelen over bacteriën. Zoals gewoonlijk dient men, als men een onderdeel van iets onderzoekt, altijd rekening te houden met het geheel. Vooral hier is het interessant een onderscheid te maken tussen lichaamseigen bacteriën en de lichaamsvreemde.

Aanhoor hoe bacteriën jouw gemoedgesteldheden, gedrag en eetlust beïnvloeden... - en, denk eens na over wat ze kunnen te maken hebben met jouw zogenaamde 'vrije wil'.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 15-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we in december 2019 zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

En.., voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er Eclecticus.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht