ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Mazelenvirus op de proef gesteld. Dr. Stefan Lanka wint voor de rechtbank …

Over de 'zaak van het mazelenvirus' tussen Dr. Stefan Lanka en de Duitse arts David Bardens.
door Tsenne Kikke - maandag 18 mei 2020 0:40

Sinds het begin van de jaren negentig staat de Duitse bioloog Dr. Stefan Lanka in de frontlinie van het uitdagen van de medische theorie waarin wordt gesteld dat virussen de oorzaak zijn van infectieziekten zoals hepatitis, aids, griep, polio, herpes of mazelen. Caroline Markolin heeft de activiteiten van Dr. Lanka uitgebreid gepresenteerd in haar video 'Virus Mania' (zie onderaan).

Gebaseerd op zijn onderzoekswerk in de virologie ontdekte Dr. Lanka dat virussen in feite vitale componenten zijn van eenvoudige levensvormen die niet voorkomen in de meer complexe levensvormen, zoals die in de wereld van mensen, dieren of planten. Zijn onderzoek toont ook aan dat virussen, die als 'virale infecties' worden beschouwd, in werkelijkheid gewoon deeltjes van cellen zijn die abusievelijk worden geïnterpreteerd als bestanddelen van de betreffende virussen. Dr. Lanka heeft ook vastgesteld dat virussen geen destructief effect op de gastheer hebben, zoals algemeen wordt aangenomen. Deze ontdekkingen komen volledig overeen met de ontdekkingen van Dr. Ryke Geerd Hamer, die in de jaren tachtig al aantoonde dat microben in tegenstelling tot de gangbare theorie het organisme geen kwaad doen maar in tegenstelling daartoe juist een ondersteunende rol spelen gedurende de helingsfase van ziektes.

De 'zaak van het mazelenvirus' tussen Dr. Stefan Lanka en de Duitse arts David Bardens geniet inmiddels internationale aandacht (zie de 2015 bijdragen in 'CTV News Canada' en 'BBC News'). De zaak heeft niet alleen het lopende 'virusdebat' verhit, het voedt ook de discussie over de rechtvaardiging van vaccinatie bij kinderen en vaccinatie in het algemeen.

Hier volgt een kort overzicht van de korte procedure:

Op 24 november 2011 maakte Dr. Lanka op zijn website bekend dat hij een prijs van €100.000 uitloofde aan iedereen die het bestaan van het mazelenvirus kon bewijzen. "De beloning zal worden uitbetaald, als een wetenschappelijke publicatie wordt gepresenteerd, waarin het bestaan van het mazelenvirus niet alleen wordt beweerd, maar ook, onder andere, waarin de diameter van het mazelenvirus is bepaald."

In januari 2012 maakte dr. David Bardens aanspraak op de belofte van Dr. Lanka. Hij bood zes papers aan over het onderwerp en vroeg Dr. Lanka om de €100.000 over te maken naar zijn bankrekening.

Deze zes papers waren:

1.   Enders JF, Peebles TC. Propagation in tissue cultures of cytopathogenic agents from patients with measles. Proc Soc Exp Biol Med. 1954 Jun;86(2):277–286.

2.   Bech V, Magnus Pv. Studies on measles virus in monkey kidney tissue cultures. Acta Pathol Microbiol Scand. 1959; 42(1): 75–85

3.   Horikami SM, Moyer SA. Structure, Transcription, and Replication of Measles Virus. Curr Top Microbiol Immunol. 1995; 191: 35–50.

4.   Nakai M, Imagawa DT. Electron microscopy of measles virus replication. J Virol. 1969 Feb; 3(2): 187–97.

5.   Lund GA, Tyrell, DL, Bradley RD, Scraba DG. The molecular length of measles virus RNA and the structural organization of measles nucleocapsids. J Gen Virol. 1984 Sep;65 (Pt 9):1535–42

 6.   Daikoku E, Morita C, Kohno T, Sano K. Analysis of Morphology and Infectivity of Measles Virus Particles. Bulletin of the Osaka Medical College. 2007; 53(2): 107–14.

Dr. Lanka weigerde het geld te betalen vanwege zijn stelling dat de publicaties geen toereikend bewijs leverden. Vervolgens daagde Dr. Bardens Dr. Lanka voor de rechtbank...

Op 12 maart 2015 sprak het District Court Ravensburg in Zuid-Duitsland uit dat voldoende bewijs was geleverd en oordeelde dat Dr. Lanka zou betalen. Dr. Lanka ging in beroep tegen de uitspraak.

Op 16 februari 2016 herzag de Hogere Regionale Rechtbank van Stuttgart (OLG) deze uitspraak en oordeelde dat Dr. Bardens niet voldeed aan de criteria voor het leveren van bewijs voor het bestaan van het mazelenvirus in één publicatie, zoals gevraagd door Dr. Lanka in zijn aankondiging. Daarom hoeft Dr. Lanka het prijzengeld niet te betalen.

Op 16 januari 2017 bevestigde de Eerste Burgerlijke Senaat van het Duitse Federale Hof van Justitie (BGH) de uitspraak van de OLG Stuttgart.

Critici van dit gerechtelijke vonnis beweren dat de overwinning van Dr. Lanka uitsluitend gebaseerd is op de formulering van het een en ander, namelijk door de  gevraagde presentatie van het bewijs in een enkele publicatie te doen (die Dr. Bardens niet kon geven). Dit argument leidt echter de aandacht af van de essentiële punten.

Volgens de notulen van de gerechtelijke procedure (pagina 7/eerste paragraaf) verklaarde Andreas Podbielski als hoofd van de afdeling Medische Microbiologie, Virologie en Hygiëne in het Universitair Ziekenhuis in Rostock, die een van de experts was tijdens het proces, dat hoewel het bestaan van de mazelen kon worden geconcludeerd uit de samenvatting van de zes papers zoals deze werden ingediend door Dr. Bardens, geen van de auteurs enige gecontroleerde proeven had uitgevoerd volgens internationale, wetenschappelijke standaarden en principes van goed wetenschappelijk onderzoek. Professor Podbielski beschouwt dit gebrek aan controle-experimenten als een 'methodologische zwakte' van de genoemde publicaties, wat toch als een van de toonaangevende studies is over dit onderwerp 'het mazelenvirus' moet worden beschouwd (er bestaan geen andere documenten waarin wordt geprobeerd het bestaan van het mazelenvirus te bewijzen). Dus, op dit punt is er nog geen publicatie over het bestaan van het mazelenvirus dat de toets der kritiek van goed wetenschappelijk onderzoek kan doorstaan.

Bovendien werd tijdens het proces opgemerkt dat het Robert Koch Instituut (RKI), de hoogste Duitse autoriteit op het gebied van infectieziekten, in strijd met de wettigheid ervan met betrekking tot § 4 Infection Protection Act (IfSG), zijn tests omtrent het vermeende mazelenvirus niet heeft uitgevoerd en gepubliceerd. De RKI beweert dat zij intern onderzoek heeft gedaan naar het mazelenvirus, maar weigert de resultaten over te dragen of te publiceren.

Dr. Lanka: "Met de uitspraak van het Hooggerechtshof in de zaak van het mazelenvirus zijn alle nationale en internationale beweringen over het vermeende mazelenvirus, de besmettelijkheid van het mazelenvirus en de werkzaamheid en veiligheid van vaccinatie tegen het mazelenvirus onwetenschappelijk en ontberen daarmee hun gerechtelijke grondslag.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 15-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we in december 2019 zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

En.., voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er Eclecticus.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht