ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Heilige Corona, bid voor ons…

1860 jaar geleden werd de echte Corona geboren…
door Tsenne Kikke - vrijdag 1 mei 2020 18:08

Wist je dat er sprake is van de Heilige Corona!? Zij heeft een plaats op de heiligenkalender, namelijk: 14 mei. En wist je ook dat deze heilige tegenwoordig wordt aanroepen als een beschermster tegen de corona-epidemie!? Epidemie-beschermster?... Je moet het maar willen geloven.

Zo las ik op het internet het volgende: "De Gerardus Majellaparochie in Utrecht gaat de heilige Corona aanroepen in de strijd tegen het coronavirus, met een speciaal daarvoor gezegende afbeelding van de vergeten heilige uit de tweede eeuw na Christus. Dagelijks zal de kerk aan de Vleutenseweg open zijn voor persoonlijk gebed bij een door de pastoor van de parochie ingezegende afbeelding van de heilige Corona. In de rooms-katholieke traditie kunnen gelovigen overleden heiligen vragen om voor hen tot God te bidden."

UIt wat hierna wordt vermeld, zal uiteindelijk blijken dat het feit dat ze tot epidemie-beschermster werd uitgeroepen op pure fantasie berust. Anderzijds is het interessant leesmateriaal. Lees dus gerust verder...

Of Corona echt bestaan heeft, is zelfs niet helemaal zeker. Evenmin is het zeker dat zij de marteldood zou gestorven zijn. Dat laatste, de marteldood, is wel de constante in de verhalen over Corona. Die marteldood was gruwelijk. Ze werd tussen twee neergebogen palmbomen vastgebonden: vervolgens werd het touw dat de palmbomen bijeenhield doorgesneden zodat zij door de kracht van de terugverende bomen uiteen werd gescheurd.

Doorgaans wordt de marteldood gesitueerd halverwege de 2e eeuw (± 160? of 177?). Volgens de enen was dit in de periode van keizer Antoninus Pius (138-161), volgens anderen van keizer Marcus Aurelius (161-180). Waar de gebeurtenis plaats vond, is onduidelijk: de ene versie vermeldt Egypte, de andere Syrië, nog een andere Italië. Wat de relatie met de martelaar Victor betreft is de variatie nog groter. De meeste verhalen vermelden dat Corona de vrouw was van Victor. Maar in de ene versie is zij de jonge vrouw (16 jaar) van de oude Victor, in de andere versie is Victor ook nog een frisse jonge knaap. Dan zijn er ook nog tradities die Corona als een oude vrouw van een jonge Victor voorstellen. En alsof dat nog niet genoeg was: volgens sommige bronnen was Corona de vrouw van een medestrijder van de Heilige Victor.

Wat was nu de aanleiding voor de marteldood van Corona? Ook hier lopen de verhalen uiteen. Victor zou een christen geweest zijn terwijl Corona zelf nog de heidense godsdienst aanhing. Toen Victor het slachtoffer werd van de christenvervolgingen  en de marteldood stierf, bekeerde zij zich bij het zien daarvan tot Christus. Met als gevolg dat ook zij bovenvermelde marteldood moest ondergaan. Anderen beweren echter dat haar gruwelijke marteling plaatsvond op aanstichten van haar echtgenoot. Hij zou er goedkeurend bijgestaan hebben.

Volgens de traditie kwamen de lichamen van de twee martelaren in Feltre (Noord-Italië) in de 9e eeuw en werden ze op de huidige plaats bijgezet tussen 1096 en 1101. Over de aankomst van de relieken in Feltre bestaat volgende legende: "Toen de kar waarop zich de resten van de Heilige Martelaren bevonden, de smalle kloof van de Piave passeerde, aan de voet van de Monte Miesna, vlakbij Feltre, vond een wonderbaarlijke gebeurtenis plaats. De paarden weigerden verder te lopen. De wielen leken aan de weg genageld. Men wisselde de paarden, men zette er ossen voor, de bisschop hield plechtige gebeden maar alles zonder resultaat. De kar bewoog geen centimeter. Maar de nacht erop verscheen Sint-Victor aan een boerenmeid uit Anzù en zei haar dat ze haar twee koeien voor de kar moest spannen en ze vervolgens los moest laten. De koeien zouden tonen waar de lichamen heen moesten. Aldus geschiedde. Toen de vaarzen voor de kar stonden en werden losgelaten renden ze de berg op, tot de plek waar nu het heiligdom staat."

Besluit: we hebben hier duidelijk te maken met een legende, die mogelijk terugvalt op historische feiten. De etymologie van het woord 'legende' maakt duidelijk hoe we een legende moeten interpreteren. Legende betekent: ‘wat moet gelezen worden’. Een legende wordt doorverteld omdat men een boodschap wil meedelen. De boodschap is daarbij belangrijker dan de details. En hier is de boodschap: een jonge vrouw was zo gegrepen door het geloof in Christus, dat zij er haar leven voor wou geven. Het element dat voortdurend terugkeert is het feit dat Corona de folterdood is gestorven, getuigend van haar geloof. Het Griekse woord voor getuige is ‘martys’; Corona is dus een martelares.

De meeste relieken van de Heilige Corona worden bewaard in de 'Basilica van St. Victor en Corona' in Feltre. De kerk is na de Eerste Kruistocht (1096-1099) opgericht door kruisvaarders uit Feltre, een bergdorpje in de provincie Belluno in de regio Veneto (Noord-Italië), met andere woorden precies één van de gebieden waar de corona-pandemie voor het eerst leidde tot lock-downs. De Heilige Corona is de patroonheilige van Belluno-Feltre.

Sint-Corona wordt voornamelijk aanbeden in Oostenrijk. In 1504 werd bijvoorbeeld een beeld van Sint-Corona gevonden in een holle lindenboom in Oostenrijk. Het dorpje heet sindsdien Sankt Corona am Wechsel. Ook in het oostelijk deel van Beieren is Corona een relatief populaire heilige. In al deze gebieden zijn verschillende bedevaartsoorden rond haar cultus te vinden.

Is of wordt Heilige Corona patroonheilige van epidemieën?

Corona wordt beschouwd als patroonheilige voor de ‘standvastigheid in geloof’ en verder ook als patrones van zaken die gepaard gaan met geld, zoals gokken en schattenjagen. Ze wordt ook genoemd als beschermheilige van slagers en van houthakkers. Dat laatste houdt verband met de wijze waarop ze werd gedood.

Dat de Heilige Corona een beschermheilige zou zijn tegen epidemieën, blijkt niet uit het bronnenmateriaal. Er is slechts één heel licht verband te leggen. In St. Corona am Wechsel werd de heilige Corona namelijk in de 16e of 17e eeuw bij vee-epidemieën aangeroepen.  Het gaat dan om een heel lokale traditie waarnaar verwezen wordt in Sonntags-Blatt, een verzameling van artikels uit de bijlage bij een krant 'Oesterreichischen Volksfreund', van het jaar 1856. Daar lezen we op pagina's 788-790 in verband met de Corona-kapel in Kirchberg am Wechsel (Neder-Oostenrijk) een terloopse verwijzing naar het feit dat Corona ook wel eens aanroepen werd om vee-epidemieën (um Abwendung der Viehfeuche) af te wenden.

Heiligen worden in de traditie aanroepen voor specifieke noden of voor algemene bijstand. In 2020, in volle coronacrisis, zien we hoe sommige gelovigen de Heilige Corona als een beschermheilige tegen epidemieën gaan vereren. De  Heilige Corona wordt met andere woorden van onder het stof gehaald met een nieuw statuut: beschermheilige tegen epidemieën. Zo wordt zij een kersverse ‘collega’ van beroemde pestheiligen zoals de Heilige Rochus. Meteen is ook duidelijk dat de canon van heiligen geen statisch gegeven is. Regelmatig zijn er nieuwe heiligverklaringen, bestaande heiligen kunnen dus ook een grotere’ bevoegdheid’ krijgen, pastoors - zoals die in Utrecht - maken er handig gebruik van, en veel gelovigen hebben misschien niets liever...

Toeval

Hoe is men dan ertoe gekomen om de Heilige Corona opeens te associëren met de epidemieën? Uiteraard is dat te wijten aan de toevalligheid dat de naam van het virus en van de heilige identiek waren. Een belangrijk gegeven is verder het feit dat men in de kathedraal van Aken, nog vóór de coronacrisis uitbrak, bezig was met het restaureren en oppoetsen van het schrijn waarin zich de relieken van de Heilige Corona bevonden. Dit schrijn stond al een kwarteeuw lang in de kelders van de kathedraal van Aken. Dat het schrijn net nu weer naar boven wordt gehaald, is puur toeval. Het maakt deze zomer immers deel uit van een grotere tentoonstelling. Het is boeiend om te zien hoe in moderne tijden de legende wordt aangevuld en hoe zich een hele discussie ontwikkelt over zin en onzin van heiligenverering.

De naam Corona

De naam Corona is de gelatiniseerde versie van het Griekse woord korone; dit Griekse woord betekende oorspronkelijk ‘gekromd voorwerp’, ‘een haak’.  De betekenis van het Latijnse corona is geëvolueerd naar ‘krans’ of ‘kroon’. Het Griekse woord voor krans is ‘stephanos’. Corona wordt in de Griekse traditie dan ook als Stephana of Stephania vereerd.

Voor alle duidelijkheid: het corona-virus heeft zijn naam niet gekregen van de Heilige Corona. Als men het virus onder de microscoop bekijkt, ziet men een soort ‘krans’, vandaar de naam ‘corona-virus’.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 15-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we in december 2019 zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden. -

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht