ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Liefde: Linda en Bruce hernieuwden hun jaarlijks huwelijkscontract!

Liefde uit zich in diverse vormen en gedaanten, en tegenwoordig aanvaard de breeddenkende mens eender welke variëteit als 'normaal'.
door Tsenne Kikke - zaterdag 23 mei 2020 20:16

Dat 'vrije wil' een illusie zou kunnen zijn, en dat het lichamelijke van de mens geregeerd wordt door de inhoud van zijn brein, kan worden bevestigd van zodra je enkele minuten met iemand een diepzinnig gesprek hebt gevoerd.

Over de jaren heb ik dan ook van oppervlakkigheden leren houden. Oppervlakkige contacten laten nog het mooie in de mens zien, vind ik. Het is van zodra je iemand veel beter leert kennen, dat je in aanraking komt met de verschillende hersenkronkels, wereldvreemde opinies, bizarre geloofsovertuigingen, aangeleerde gewoonten, aangeboren neigingen, animale begeerten, en zo meer.

Je komt daarbuiten het een en ander tegen... Zo kan een mens, bijvoorbeeld, op alles en nog wat verliefd worden. Maar, dankzij het feit dat we in de 21ste eeuw leven, zijn we bereid om dingen, die indertijd ziekelijk, knettergek of abnormaal werden beschouwd te aanvaarden alsof ze dagelijkse kost zijn. Voorbeelden ervan zijn legio.

Zo kunnen we beseffen dat het voor Linda Ducharme uit Gibstonton, Florida, een heel bijzondere en tevens een gelukkige dag was toen ze de jaarlijkse huwelijksbelofte met haar echtgenoot Bruce vernieuwde. De enige eigenaardigheid hierin was dat Bruce geen man is, maar een enorm groot kermisrad.

Ducharme lijdt aan het syndroom Objectum-seksualiteit; een thema, dat ik reeds eerder heb behandeld, gewoonweg omdat het onderwerp zo fascinerend is.

'Lijden' is een zwaar woord, gewoonweg omdat Linda er niet onder lijdt, integendeel: ze geniet er ten volle van; een iets, dat veel gestoorde geesten met hun symptomen, of uitdrukkingsverschijnselen doen.

Die 'gestoorde geesten' worden tegenwoordig als normaal beschouwd, en zo blijven we in die meest eigenaardige pot ronddraaien.

In elk geval: voor de Staat van Florida zijn Bruce - wiens ware naam 'Skydiver' is - en Linda officieel erkend als een gehuwd koppel. De ceremonie stond onder leiding van een ex-katholieke priester; die, wegens het erkennen van dit huwelijk, als priester ontslag nam. "Ik verbind jullie, vlees aan staal," zei hij tegen het gelukkig koppeltje.

Momenteel zijn ze al 38 jaar bij elkaar. Wel is Bruce niet haar eerste liefde. Voordat ze hem in 1982 leerde kennen, had Linda reeds een kortstondige relatie gehad met een vliegtuig en met een trein, die spijtig genoeg ontspoorde en nadien nooit meer op de rails werd gezet.

Net zoals elke relatie ervoeren Linda en Bruce eveneens diverse problemen. In 1986, bijvoorbeeld, werd het reuzenrad door een hevige storm zwaar beschadigd en moest het voor herstellingswerken naar Wichita, Kansas worden verstuurd. Ook ontbraken er stukken, die door de wind werden weggeblazen, en voor haar was het belangrijk dat Bruce zijn originele onderdelen één voor één terugkreeg. Na lang zoeken was ze in staat alles opnieuw bij elkaar te schrapen om Bruce, na zijn genezingsproces, terug in volle glorie aan het werk te zien.

Ook Amy heeft een telepatisch contact met haar geliefde...

Verliefd op de Eiffeltoren? Opgepast: je hebt concurrentie!

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 15-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we in december 2019 zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

En.., voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er Eclecticus.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht