ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Kan yoga de kundalini in ons doen ontwaken ?

Over meditatie, kundalini, verlichting, yoga, zelfkennis, en zo meer.
door Tsenne Kikke - zondag 12 april 2020 16:03

De yoga, die in het Westen werd geïntroduceerd, is misschien goed als een vorm van lichaamsbeweging, of noem het 'gymnastiek', en vooral gericht tot mensen die sterk met hun lichaam zijn geïdentificeerd.

Als een vorm van mediatie is het waardeloos, gewoonweg omdat mediteren zowel kan gebeuren als je in je bed ligt, of gewoonweg op een stoel zit. Het énige wat bij meditatie belangrijk is, is de manier waarop. Maar, die manier vind je niet in boeken, noch wordt ze hier in het Westen via Yoga onderwezen, gegarandeerd.

Wat ware yoga is, of ooit was, wordt door Krishnamurti duidelijk uitgelegd - want, indien ik net hetzelfde zeg of schrijf, ontvang ik ongelooflijk veel kritiek van mensen die in de veronderstelling leven dat ze het veel beter weten - of, me verwijten dat ik veel te hard bij lezers overkom - met als  gevolg, dat ik stervelingen wegjaag.

Ik ben mezelf daarvan voor 100% bewust, en onlangs beloofd dat ik me ietwat zal inhouden. Maar leugens vertellen, of naar de monden van onwetenden praten, vertik ik. De dag, waarop men mij dat gaat verplichten, zal ik mezelf volledig terugtrekken. Oké: geen gewone sterveling zal me missen. :-) En, ze zijn met 7 1/2 miljard.

Maar 'k geef toe, dat ik soms veel te hard overkom, mensen wegjaag, gewoonweg omdat ik al meer dan 15 jaar lang via deze website op zoek ben naar mensen, die interesse stellen om aan Zelfkennis te doen. Tevens moet ik toegeven dat ik in al die jaren - via deze website - nog geen één persoon heb kunnen aantrekken... Anders gezegd: mijn haring braadde niet.

Via deze blog laat ik Krishnamurti aan het woord. Hij mag misschien hardop zeggen wat ik niet mag. In het filmpje beantwoordt hij de vraag: "Is het waar dat yoga de diepere energie in onszelf zal doen ontwaken; de energie, die kundalini wordt genoemd?"...

Krishnamurti heeft zélf aan yoga gedaan en in contact geweest met 'grote meesters'. Zo beweert hij net hetzelfde als datgene wat ik beweer, namelijk: je mag je gehele leven aan yoga doen, maar in jezelf zal je nooit spirituele verlichting, of wat dan ook, ervaren. En, al wat mensen over kundalini zeggen of schrijven, is pure onzin.

Wat het thema 'kundalini' betreft, heb ik reeds eerder mijn opinie weergegeven. Ook mensen die het onderwijzen, zullen nooit over eigen ervaringen kunnen spreken - tenzij ze liegen. Wel halen ze soms andere auteurs, of zogenaamde 'meesters' uit het verleden. Met andere woorden: hun sterkte ligt in het feit dat de namen, die ze aanhalen, namen zijn van mensen die reeds lang geleden zijn overleden. Krishnamurti zegt, dat ze verwijzen naar de originele 'misschief makers'.

Wat die 'meesters' doen, is energie opbouwen om nog meer 'misschief', ditmaal in de betekenis van 'onheil', aan te richten. Natuurlijk verkrijgt elke mens meer energie indien men op een bewuste en intense manier ademhaalt, hetgeen men dan als een 'superieur gevoel' kan vertalen. Maar verlichting, of kundalini oproepen?... Vergeet het, en maak jezelf iets anders wijs.

Wel zijn er methoden, schreef ik al, die je niet in boeken vindt. Die methoden heb ik tot op heden nog nooit aan anderen doorgegeven. Wel de basismethoden, gebaseerd op een Zelfkennis, afkomstig van een man die overleden is, zijnde: Gurdjieff, de originele 'misschief maker', of brokkenmaker, maar dan wel in de ware en positieve zin van het woord... Tenslotte kan niemand 'herboren' worden vooraleer hij 'sterft'. Geen fysieke dood sterven, natuurlijk.

De vragen die Krishnamurti  voorleest, heb ik reeds meer dan honderdmaal in mijn leven aangehoord... Welk antwoord geef je aan die gewone stervelingen? Ik bedoel: zonder ze te willen kwetsen...

In elk geval; wat Krishnamurti vertelt, is voor 100% juist. Ook hieronder haalt hij het thema 'kundalini' aan, en beweert nogmaals dat zij, die erover spreken, er niets van afweten. Eerder schreef ik al dat Gurdjieff ons afraadde om van die energie af te blijven: ofwel doet het de mens in een diepere slaap verzinken, ofwel zorgt diezelfde energie ervoor dat men krankzinnig wordt. Dus: hoe minder dat men ervan afweet, des te beter, en om die reden weet geen sterveling er godzijdank niets van af.

Question: Will the practice of yoga help to bring spiritual awakening? Is it true that yoga can awaken the deeper energy called Kundalini?

Answer by Krishnamurti: "Right. From the sublime to the ridiculous!... The so-called Yoga which the west and part of the east in India, was invented about the seventeenth and eighteenth century, the exercises, in order not only to have a very good body, healthy body, through force, you understand, through discipline, through control, in order to awaken so-called higher energy – seventeenth, eighteenth century. The real Yoga, which is called Raja Yoga, King of Yogas, is to lead a highly moral life – not morality according to circumstances, according to culture, but true ethical activity in life – not to hurt, not to drink, not to drug yourself, right amount of sleep, right amount of food, clear thinking, and acting morally, doing the right thing. I won’t go into all that, what is right and wrong. They never mentioned, as far as I understand after talking with a great many scholars, they never mentioned about exercise. They say exercise normally, walk, swim, all that, but their emphasis was a very moral life, a mind which is active.

And modern yoga – the meaning of the word you all know, you probably know, I have talked to the scholars too and they say it doesn’t quite mean that, which is to join. The meaning of the word, Yoga, is to join, join the higher with the lower, or the lower with the higher. You understand? And modern Yoga – I don’t know why I am talking about all this nonsense! – I don’t know why they call it yoga, it should be called just exercise, but that wouldn’t appeal to you! You have to pay money to learn yoga, to breathe properly and all that. You can practise yoga, the exercises of different kinds, the speaker has done some of it for years, taught by the experts, fortunately they didn’t charge! Because they also thought I was an expert!! Sorry. (Laughter) I am not an expert and so they soon deserted me! I deserted them.

Sirs, you can do this kind of yoga exercise for the rest of your life, you won’t awaken spiritual insight, nor will the awakening of a higher energy come into being. You know in the east they have a word for this called Kundalini, some of you probably have read or been caught in that word. But most of the people, as far as I have discussed with them, who have gone into this matter very deeply, they are always quoting somebody else, back to the original mischief-maker – sorry. (Laughter). And none of them, please believe me, none of them have awakened this thing. They talk about it. They have certain experiences, which they call by this name. I have discussed with them very seriously and what they are talking about is a certain form of increasing energy to do more mischief. I mean that. By eating the right food, by control, by breathing properly, etc., etc., etc., you have more energy, naturally. And that gives you a sense of superiority, and you are enlightened and so on.

But there is a different form of – I won’t go into it because you are all eager, I am not touching it! – that can only happen when the self is not. Then there is a totally different kind of energy to keep the mind fresh, young, alive and that can only come when there is absolutely no sense of the self – right? Obviously. Because the self, the ‘me’, the centre, is in constant conflict – right? Wanting, not wanting, creating dualities, opposing desires, this constant struggle that’s going on. As long as that struggle is going on there is a wastage of energy obviously. When that struggle is not, there is a totally different kind of energy taking place – right?

There is the story of a man, a philosopher, or a patriarch, who was a well-known teacher. And a disciple came to him and said, ‘Master, teach me how to meditate’. So he sat up in the right position, you know, and closed his eyes and began to breathe very deeply, trying to capture the higher webs and vibrations and all the rest of it. So the Master picks up two pieces of stone and rubs them, keeps on rubbing them. And the disciple opens his eyes and says, ‘Master, what are you doing?’ He said, ‘I am trying to make out of these stones a mirror so that I can look at myself’ and the disciple says, ‘Master, you can never do that’. He says, ‘In the same way, my friend, you can sit like that and breathe like that for ever, but you will never…’ – got it?"

A Gurdjieff exercise for beginners - (read the description)

Nota's:

1) Sorry, voor de manier waarop hij spreekt... Zorg er dus voor dat je niet in een nog veel diepere slaap vervalt. :-)

2) Het heeft geen enkel nut jouw tijd in onderstaande videoclip te investeren indien je niet aan jouw zogenaamde 'Ware Ik', of noem het 'Essentie' of 'Ziel' werkt.

Gurdjieff: "Outwardly , at the first glance, this exercise is simple. For instance, you see, I sit here in my usual posture. I am dividing my attention. But no one can see this inner process. I divide my attention consciously into two parts. With one part I now sense, feel and constate simultaneously with one conscious concentration. Now I breathe. I feel that something happening to the air that I breath in. Part of it goes in, part goes out, and a part remains. My organism, that is my lungs, take a part, then a part leaves and a part remains. I feel what is happening in my lungs. When I breath in, part of the air is assimilated and I feel its flow all over the body. It goes everywhere. I keep my attention fixed; I feel, I sense how this air is being assimilated in me and how It flows in my presence. It is not necessary to find out where it goes, it just flows in my presence.

One part of my attention is occupied with this - breathing, assimilating and flowing of the air. Already my mental associations are very weak. I notice them sometimes, by the way, because part of my attention is free, and is able to notice mental associations.

Now I will concentrate the ether half of my attention on my mind. my head brain. I feel that in my head-brain something arises from the total of the flow of associations there. I don't know what is taking place there, but there is something, and with my half attention I notice this very thin something arise, so small, so light, so thin, that nobody feel it the first few times, not until constant practice gives the feeling. I know this subjectively because I have practised it. I feel , I sense, l constate, that something arises in my head-brain. All the time, of course, the other half of my attention is occupied with the breathing process. Even while speaking, this exercise is being automatically done.

Now I direct my attention to help this something in my brain to flow towards my solar plexus. What arises in the brain is not important. What is important is that the something that arises there should flow into the solar plexus. Now I feel how it flows. My attention is fully occupied and I don't see any more associations All my attention is occupied with feeling, sensing, and assimilating the flow of air, and also with this arising in my head-brain.

This flow of assimilated air, and this something which arises in my head brain, I specially, consciously, with my wish, concentrate to let it flow into my solar plexus. Now, by the way I feel and constate that I breathe, I assimilate and that this flow goes to the solar plexus. And all the time the flow from the air I breathe and the flow from my head-associations go to the solar plexus although they issue from different sources.

For me personally, at the same time, I feel very strongly that I AM. I feel that I AM ten times stronger. My "I" takes in this food more intensely, but for you, at the present moment, do not do this exercise in order to be stronger. For you this exercise is only a preparation to have an "I" and so that you should constate the two sources from which this "I" can arise. For me it gives food to my "I". It makes it stronger, so that now I am not "tail of donkey". I AM.

But you can not yet use this exercise to make yourself stronger; you must first learn and constate the two sources from which this possibility can arise, to have a real " I" - from air and from mentation, even automatic mentation; and then , when you will have practised this exercise a great deal, you may be able to have possibilities for real active mentation. And then with real active mentation, the I" can become stronger.

Enough. I stop and let these processes proceed in me automatically. Now, without titillation, without philosophizing and manipulation, try to understand the total of all this and formulate it according to your subjective understanding, according to whatever kind of idiot you are. Then do it."

- Een kleine tip, gericht aan de Eclectici: gebruik hierbij, bijvoorbeeld, 'het zilveren bolletje' als tijdelijk hulpmiddel.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 15-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we in december 2019 zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden. -

Commentaar


Gepost op: 12/04/2020 16:39:43

Hee! Ik reageerde al als eerste - waar is mijn reactie gebleven?


Gepost op: 12/04/2020 16:54:19

Ha! Na mijn (eerste) reactie is de tekst veranderd, zie ik; de verwijzing naar mij is er uit gehaald, bijvoorbeeld. Een nieuwe fase in de gedachtenwisseling is kennelijk aangebroken: gewoon gedeelten uit je eigen tekst weggooien zodat je je ook gerechtigd kunt voelen om je van reacties daarop te ontdoen. Dat belooft wat voor de toekomst van Spiritualia.be.... Veel genoegen met je monologue intérieure !

Met hartelijke groet,

Peter Kampschuur (auteur van 'Spiritualiteit en energie: de kundalini-kwestie')


Tsenne Kikke Gepost op: 12/04/2020 18:52:46
Tsenne Kikke

Ja, ik verwees naar jou, omdat je een typisch voorbeeld bent van een 'dood'-gewone sterveling, die anderen kopieerde en de zoveelste onzin over het thema Kundalini publiceerde en daardoor zand in de ogen van mensen strooit. Anders gezegd. je weet niet waarover je schrijft, en kunt het dan ook niet in de praktijk toepassen. En, als je het tegendeel zou durven beweren, lieg je.Toegegeven: ik verwijderde jouw naam omdat het deze website als het ware bezoedelde. :-) Met andere woorden: ik hou nu eenmaal niet van jouw veneinige, sarcastische en vernietigende geaardheid.


Gepost op: 13/04/2020 11:39:54

Inderdaad, ik ben heel gewoon - anders dan jij, uiteraard. Uit wat je nu weer schrijft is overduidelijk af te leiden dat je mijn boek niet hebt gelezen. Waarschijnlijk heb je zelfs de inhoudsopgave niet gezien, terwijl die op internet staat. Het is zonneklaar wie je met jouw manier van doen diskwalificeert!


Tsenne Kikke Gepost op: 13/04/2020 16:34:09
Tsenne Kikke

Je blijft jezelf opdringen en dat boek promoten. We zouden jou daarvoor een factuur moeten sturen. :-) Juist: 'k heb het niet gelezen: wel jouw website bezocht en conclusies getrokken nadat ik een hoop rommel had gelezen. Maar, vanwege jouw eerdere replieken is het vooral jouw negatieve geaardheid die me niet aanspreekt. Anders gezegd: jouw destructief ingesteld menstype kan vanuit eigen ervaringswereld onmogelijk iets zinnigs schrijven. Hoogstens anderen kopiëren... Kortom: je schreef over iets waarvan je zélf geen sikkepit afweet. Daarvan ben ik 100% overtuigd. En, nogmaals, indien je me tegenspreekt, weten we allebei dat je liegt. Conclusie: jouw boek raad ik dan ook niemand aan.

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht