ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Godsdiensten: Hoe de schapen in Amerika worden gemolken

In een videoclip legde John Oliver bloot hoe televangelisten naar geld graaien.
door Tsenne Kikke - dinsdag 21 april 2020 18:17

Ik had er voordien nooit aan gedacht, maar nadat ik een videoclip had bekeken - een filmpje, dat je hieronder voor jezelf kunt bekijken en aanhoren - kwam het idee in me op om een vliegtuig voor mezelf aan te schaffen; dit, dankzij jouw inbreng. Het was wel niet God die me inspireerde, maar John Oliver.

Er moet dus iets van een 75 miljoen euro in kas komen, en jij beste lezer, ja: jij - bent één van de vele gelukkige uitverkorenen. Gun jezelf nu één minuut stilte, en ervaar tijdens die stilte de dankbaarheid in jezelf, ... omdat je jezelf geroepen voelt.

Weet, dat je zult oogsten wat je zaait. Anders gezegd: hoe meer je zaait, hoe groter de oogst! Stuur al dat zaad - in de vorm van geld, natuurlijk - naar bankrekening IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB - en, God met al zijn engelen zal jou er dubbel en dik voor belonen. Is het niet nu, dan gegarandeerd in het hiernamaals. Halleluja!

Gestort?... Ja? Danke! Lees dan verder, niet eerder.

De wereld is een schouwtoneel en iedereen krijgt zijn rol en zijn schaarse deel. Het probleem is, dat weinige toneelspelers zich van hun persoonlijke rol bewust zijn, de teksten die bij die rol passen niet instuderen, en om die reden het slachtoffer worden van een persoon die daarboven aan de touwtjes trekt.

Dat kerken, sekten en andere gemeenschappen zich verrijken op de kap van goedgelovige zielen is algemeen geweten, maar in Amerika weet men van overdrijven. Zo hoorden diverse Amerikaanse televangelisten dat God hen had beloofd dat hun volgelingen 65 miljoen dollar zouden inzamelen voor een privéjet. En jawel: dat speelden ze ook klaar!

Het is een bekend fenomeen voor wie wel eens zapt op een Amerikaanse televisieprogramma: predikanten, die beweren een directe lijn met God te hebben, en die deze lijn combineren met een rekeningnummer waarop goedgelovige volgelingen kunnen storten.

Die televangelisten maken deel uit van een theologische strekking die de 'Welvaartsboodschap' (The Prosperity Gospel) wordt genoemd. Succes en welvaart zijn tekenen van God's gratie. Geef geld aan de kerk die God's gratie geniet, en dat geld zal - net als zaad - honderdvoudig vruchten opleveren.

Verscheidene van die televangelisten hebben de voorbije decennia een serie schandalen veroorzaakt, zoals: buitenechtelijke relaties nadat ze hadden gepreekt over echtelijke trouw, of homofiele relaties nadat ze de zondigheid ervan hadden bezongen, maar dat was klein bier in vergelijking met de voorbeelden die Oliver toonde.

Zo kwam de predikant ter sprake, die zijn naam niet heeft gestolen: Creflo Dollar. Ook hij had van God vernomen dat hij recht had op een privévliegtuig van 65 miljoen dollar (58,5 miljoen euro), en dat zijn volgelingen ervoor zouden betalen. Een iets, dat eveneens is geschied, en Creflo Dollar is niet de enige televangelist, die - door de naam 'God' erbij te betrekken - een vliegtuig kreeg.

Mike Murdock, een andere televangelist, pochte in het bijzijn van zijn congregatie over het feit dat hij eerst één jet had betaald - cash, en kort daarna een tweede, duurdere jet eveneens handje contantje betaalde.

Nog een predikant, Kenneth Copeland, die een duo vormt met een even gretig graaiende echtgenote, Gloria, noemde zijn jet een 'preekmachine'. Zijn dokkende volgelingen hoorden dat hij die preekmachine nodig had om zijn werk de baas te kunnen. Intussen is duidelijk geworden dat het vliegtuig ook diende om de predikant toe te laten te gaan skiën en om op jacht te gaan, onder meer in India.

Deze luxe, met behalve vliegtuigen ook extravagante woonsten en buitenverblijven, kan volgens de Amerikaanse wetgeving belastingvrij geschieden, want religies zijn vrijgesteld van belastingen. De Copelands, bijvoorbeeld, leven in een huis van 6,3 miljoen dollar, waarop ze ook geen belasting betalen omdat het als pastorij is opgegeven.

Hoe verdienen deze televangelisten zoveel geld? Oliver gaf daarvan het gruwelijke voorbeeld van Gloria Copeland, de vrouw van Kenneth Copeland, die chemotherapie afwijst.

Bonnie Parker stierf in 2004 van kanker nadat ze op aanraden van die Gloria Copeland haar therapie had afgebroken. "Als ze naar een dokter ging, was dat zonde", vertelde haar dochter in het programma, op basis van dagboeken die haar moeder achterliet. "Je geloofde onvoldoende als je een dokter raadpleegde". In plaats van therapie te volgen schreef Bonnie Parker op een briefje: "God genees me. God genees me. God genees me".

Gloria Copeland had over kanker gepreekt. "Je hebt kanker", zei ze tijdens een uitzending, "Het slechte nieuws is dat we (de medische wereld) niet weten wat eraan te doen, behalve dat we je een gif geven dat jou nog zieker maakt. Wat wil je doen? Dat... (een medische behandeling)? Of hier op zaterdagochtend zitten, het woord van God aanhoren, geloof in jouw hart laten komen, en genezen? Halleluja."

Parker 'zaaide' het geld dat ze uitspaarde door haar therapie af te breken...

Mike Murdock, de man die pochte over zijn twee vliegtuigen, had een andere doelgroep: mensen met schuld. Hij suggereerde aan degenen die moeite hadden om de schuld op hun creditcard af te betalen een onverwachte uitweg. Als ze hem 1.000 dollar zouden schenken, zou dat 'zaad' uiteindelijk de ganse schuld wegwassen.

Komiek John Oliver correspondeerde met zo'n televangelist en zag hoe onbeschaamd die naar geld hengelde. Om uit te vissen hoe het graaien precies werkte, begon Oliver - naar zijn zeggen - zeven maanden lang aan een correspondentie met televangelist Robert Tilton. Hij stuurde hem in januari 20 dollar. Hij kreeg twee weken later een antwoord: "Ik geloof dat God ons op bovennatuurlijke manier samengebracht heeft". Nog wat later kreeg Oliver een brief met 1 dollar erin. Oliver werd geacht 37 dollar aan de ene dollar toe te voegen.

In de loop van de volgende maanden kreeg Oliver olie toegestuurd door, die hij over een brief moest laten vloeien, en aangevuld met geld terugsturen. Daarna kreeg hij een stukje textiel, dat hij  - tezamen met geld - moest terugsturen. Of, hij kreeg 1 dollar die hij één nacht in zijn Bijbel moest stoppen en de volgende dag met 49 andere dollars moest terugsturen. In ruil daarvoor zou hij dan 1 gewijde dollar terugkrijgen. Oliver kreeg ook de voetafdruk van Tilton toegestuurd. Hij moest zijn eigen voetafdruk aan de afdruk van de predikant toevoegen en terugsturen, met (het wordt eentonig): extra geld. Enzovoort, enzoverder.

Na 7 maanden had Oliver 26 brieven ontvangen (bijna één per week) en 319 dollar aan de predikant geschonken, pakweg 290 euro.

"Dit is hilarisch," aldus Oliver, "totdat je je inbeeldt dat deze brieven ook gestuurd worden naar iemand die zich niet kan veroorloven wat gevraagd wordt."

Oliver maakte vervolgens bekend dat hij zijn eigen uitzending zal omvormen tot een kerk, 'Onze Lieve Vrouw van de Eeuwige Vrijstelling', om zo belastingvrije status te verkrijgen, wat volgens zijn advocaten gemakkelijk moet lukken.

De rest van het verhaal hoor je onderaan. Onderstaande videoclip is dan ook een echte aanrader! Het geeft ons tevens het zoveelste bewijs van hoe knettergek goedgelovige stervelingen zijn en hoe leiders van sekten, gemeenschappen en kerken in staat zijn die arme schaapjes uit te melken. Of, verdienen die schapen niet beter, omdat ze nu eenmaal beantwoorden aan datgene waarvoor ze geschapen zijn?...

A propos: Je hebt toch gestort!? Nee?...  Doe het dan nu, vooraleer het filmpje te bekijken - want, anders zou je het nogmaals kunnen vergeten, en dat zou echt Zonde zijn, nietwaar!?

God's Wind vernietigde het Corona-virus voor eeuwig en altijd dankzij Kenneth Copeland!

In de naam van Jezus!...

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 15-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we in december 2019 zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden. -

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht