ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: Wijsheid komt niet vóór de jaren

Ooit eens aan jezelf de vraag "Wie of wat Ben Ik?" gesteld?
door Tsenne Kikke - woensdag 25 maart 2020 15:54

Zoals je weet - of, zou moeten weten, indien je me regelmatig hebt gelezen - heeft elk woord zeven verschillende betekenissen; dit, afhankelijk van het menstype en diens niveau van bewustzijn.

Om van het niveau van bewustzijn een beeld te kunnen vormen, moet ik het in het zwart-wit trachten uit te leggen. Helemaal links kan het zwarte 'diepe slaap' worden genoemd, en helemaal rechts, naar het witte licht toe, hebben we 'de wens om te ontwaken'.

Zo kunnen we dan schrijven dat de mens, die in het lichtgrijze deel vertoeft, een ietwat hoger niveau van bewustzijn heeft dan de mens wiens niveau van bewustzijn meestal in het zwarte gedeelte fluctueert. Fluctueren is een zeer goede beschrijving van iets dat er nu is, en plots alweer verdwijnt om dan iets later terug op te treden. 'Begrijpen' fluctueert dan eveneens met dat niveau van bewustzijn. Iets wat je nu denkt te begrijpen, begrijp je veel later niet meer - of, veel beter.

Natuurlijk zijn er nog veel meer hogere niveaus van bewustzijn dan het slaap- en het wakend bewustzijn. Hogere niveaus, waarvan de mens soms flitsen verkrijgt. Maar daarover heb ik het reeds meermaals gehad. En, de niveaus van bewustzijn van menstypen-4, -5, -6 en -7 hoeven hier eveneens niet besproken te worden, gewoonweg omdat veel lezers mij misschien niet zullen kunnen 'begrijpen'. Ik bedoel: ze zullen het op hún manier vertalen. Net zoals ze - ondanks het feit dat ze geen woordje Chinees kennen - een Chinese tekst zouden willen vertalen.

Wat 'ontwaken' betekent, verstond men zelfs niet ten tijde van Jezus. Daarom staan er zoveel malen de uitspraken "Ontwaak!" - "Ontslaap!" - "Word wakker!" in het Nieuwe Testament.

Wat betekent 'ontwaken'? En, wie of wat dient te 'ontwaken'? Zo kan een mens aan zichzelf de vraag stellen: "Hoe kan ik, bestaande uit diverse persoonlijkheden en honderdtallen ikjes, ontwaken? Anders gezegd: welke van al die ikjes kan of zou moeten ontwaken?".

Tussen haakjes: heb je mijn vorige blog, getiteld: 'Dossier Zelfkennis: Hoe kan een mens het kaf van het koren in zichzelf scheiden?' gelezen?...

Werken met de Ontkenningen

Best is om ooit eens aan jezelf de eerlijke vraag "Wie of Wat Ben Ik?" te stellen, en als je er na jarenlange vraagstelling nog immer geen antwoord op hebt verkregen, zal vroeg of laat de tijd aanbreken dat je de vraag opnieuw formuleert en de tegenstelling aanspreekt, zijnde: "Wie of wat ben ik niet?".

Ga dan het rijtje af, zoals: "Ben ik mijn gedachten? Mijn gevoelens? Welke van al die honderdtallen ikjes met elk hun eigen wensen, verlangens, dromen, begeerten, et cetera, ben ik in wezen niet?" Enzovoorts.

Door met tegenstellingen te werken, kom je misschien via de diverse leugens (de dingen die je niet bent) tot de waarheid in jezelf (datgene/diegene die je écht bent, of zou kunnen 'Zijn').

Feit is, dat zeer weinig mensen dit proces in zichzelf wensen door te maken, gewoonweg omdat het 'niet plezierig is' - of, 'omdat het veel teveel moeite kost' - of, omdat ze het alsmaar blijven uitstellen, en zo meer. Dit resulteert dan ook in het feit dat velen niet beseffen dat ze al slapend, en dus op een mechanische manier door het leven gaan. Woorden, zoals "Ontwaak!" - "Ontslaap!" - "Word wakker!", zijn dan ook voor hen bestemd.

Maar ja: waarom zouden ze er gehoor aan geven  indien ze denken dat ze al wakker zijn?... :-)

Maar, elk woord heeft zeven betekenissen, en ook ikzelf wordt daarmee regelmatig geconfronteerd; met als gevolg, dat iets dat ik dacht ooit begrepen te hebben nu besef dat ik dat nooit had gedaan. Ik zal je daarvan een klein voorbeeldje geven.

Al jarenlang gebruik ik de uitspraak: "Wijsheid komt niet vóór de jaren".

Ik geef toe dat zelfs een klein kind denkt het te kunnen begrijpen. Niets is minder waar. Oké, zelfs jij 'begrijpt' deze woorden. Tenslotte maken ze deel uit van ons dagelijks taalgebruik en elk woord ervan staat in elke woordenboek. Maar, ik heb het niet over dat soort van begrijpen.

Gurdjieff legde ons duidelijk uit hoe 'begrijpen' groeit van zodra ons 'weten' en 'zijn' aangroeit. Simplistisch vertaald: van zodra het zijnsniveau vermeerdert, doet men kennis op die men beter begrijpt dan voordien.

Zo was voor mezelf "Waarheid komt niet voor de jaren" een iets dat ik voordien nooit begreep, al dacht ik altijd van wel. In wezen waren het dode woorden, die pas enkele jaren geleden in mezelf tot leven kwamen omdat ik iets ervoer dat voordien altijd ontbrak.

Zo stoorde ik me indertijd aan Gurdjieff's laatste woorden. Op zijn sterfbed zei hij tegen de mensen die hem omringden: "I leave you all in a fine mess". Woorden, die ik altijd vertaalde in: "Ik laat jullie allemaal met een hele hoop rotzooi achter" - gewoonweg, omdat ik ze nooit begreep.

Sterker zelfs: ooit gaf ik aan mezelf de belofte dat ik ervoor zou zorgen dat ik die woorden op mijn sterfbed niet hoef uit te spreken. Hoe naïef en onwetend was ik toen.

Weet, dat ik zelfs dacht dat "I leave you in a fine mess" een sarcastische uitspraak was. Maar de laatste woorden van Ouspensky waren niet veel beter. Hij zei aan zijn leerlingen: "Begin helemaal opnieuw". Ook die woorden wil ik niet over mijn lippen laten vloeien...

Maar, wijsheid komt niet voor de jaren, en begrijp vandaag de dag dat de uitspraak: "I leave you all in a fine mess" helemaal niet sarcastisch was bedoeld, maar dat ze uit zijn hart kwamen.

Met andere woorden: ik ben ervan overtuigd dat Gurdjieff als gids en leraar er alles - maar ook alles - aan heeft gedaan om zijn kennis aan anderen over te dragen. Nog anders uitgedrukt: aan hem valt niets te verwijten. Het zijn de mensen, die zijn kennis op een filosofische manier hadden benadert, en het theoretische nooit in de praktijk hadden toegepast, die er zélf voor gezorgd hadden dat ze in hun eigen rotzooi werden achtergelaten.

Een Pierre Withaeghels zou hebben gezegd: "Eigen schuld - dikke bult".

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 15-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden. -

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht