ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: een intro tot 'langzaam ontwaken'

Tijdens de laatste bijeenkomst van de Werkgroep Zelfkennis kwam het thema 'ontwaken' aan bod.
door Tsenne Kikke - dinsdag 17 maart 2020 2:54

Wie zei alweer: "Word wakker!" - "Ontwaak!" - "Ontslaap!"?

Over de slaap, dromen en ontwaken (= niet-slapen, wakker worden) heb ik het reeds meermaals gehad. Vooral dromen, als werkwoord, is een meest eigenaardig fenomeen.  

Daar waar we dagdromen meestal zelf een richting kunnen geven - of, in staat zijn ze bij te sturen, is dit met de droom van tijdens onze slaap totaal onmogelijk.

Aan een droom kunnen we vier eigenschappen toebedelen. Zo heb je het gedroomde, de dromer en de waarnemer van de droom.

Tevens bestaan er verschillende soorten droom. Zo onderscheiden we de voorspellende of waarschuwende droom, de droom waarin we de ervaringen van de dag verwerken, en zo meer. Maar het merendeel van onze droomwereld is vergelijkbaar met het chaotische denken tijdens ons zogenaamd 'waakbewustzijn', waarvan het merendeel van de mensheid in de zekerheid leeft 'wakker' te zijn.

Maar, net zoals we elke seconde van de dag door gedachten, gevoelens, fantasieën, et cetera, worden overvallen, wordt ons brein tijdens onze nachtelijke slaap met gelijkaardige chaotische gedachten en gevoelens opgevuld. Niet met woorden, doch met beelden, zijnde: de taal van ons onderbewustzijn en van die van onze hypnotische slaap.

En meestal zijn de binnenkomende impulsen dermate onbegrijpelijk voor ons verstandelijke denken, dat de vertalingen ervan verwrongen worden - met als gevolg, dat die beelden logischerwijze onmogelijk te vertalen zijn. Gelukkiglijk zijn er veel mensen die hun dromen niet kunnen onthouden - of, sommigen beweren dat ze nooit dromen, hetgeen eerder het gevolg is van het feit dat ze zeer diep slapen.

Toch zijn er auteurs, die er boeken over durven schrijven, en aan elk beeld een verklaring of beschrijving trachten te geven. Sommige onder hen maken mensen wijs dat toekomstige aandoeningen uit die droombeelden kunnen gedistilleerd worden. Allemaal goed en wel, zolang je er geloof aan hecht - en, hoe meer je geloof hecht aan het verkrijgen van een bepaalde ziekte, hoe groter de kans dat je die dan ook in jezelf creëert. Anders gezegd: het placebo-mes snijdt langs beide kanten, en de punt ervan is vlijmscherp.

Momenteel weten we nog niet al teveel over de werkzaamheden van onze hersenen af. Een 10% misschien, maar met hetgeen we er wél van afweten, kunnen we - indien we het proces van ontwaken willen begrijpen - reeds een tijdje voort.

Interessant hierbij zijn misschien de onderstaande afbeeldingen ...

De hersenstam is belangrijk bij veel verschillende vitale functies, zoals lichaamstemperatuur, hartslag, ademhaling en bloeddruk. Ook is de hersenstam belangrijk voor het behouden van een slaapritme, huilen, plassen, kauwen en het veranderen van de pupilgrootte.

De hersenstam bestaat uit de medulla, pons en middenhersenen. Het is het gedeelte van de hersenen dat als eerst volledig ontwikkeld is. Hiermee wordt bedoeld, dat de eerste gewervelde dieren al een ontwikkelde hersenstam hadden. De neuronen die zich daar bevinden zijn zeer klein en hebben weinig lange uitlopers.

- De medulla is het gedeelte van de hersenstam dat verbonden is aan het ruggenmerg. Vanuit hier worden de signalen uit de hersenen naar het lichaam gestuurd, bijvoorbeeld: naar de spieren om een bepaalde beweging te maken. Op deze manier is de medulla ook betrokken bij hartslag, bloeddruk, spijsvertering en lichaamstemperatuur.

- De pons - #1 in de afbeelding - is de verbinding tussen de kleine hersenen (het cerebellum) en de grote hersenen. Het voorste gedeelte van de pons is belangrijk voor het sturen van sensorische informatie naar de grote hersenen. Het gaat hierbij vooral om informatie over bewegingen. Het achterste gedeelte van de pons helpt bij ademhaling, smaak en slaap. De middenhersenen zijn betrokken bij zintuiglijke en motorische functies, visuele en auditieve reflexen, de pupilreflex en bij gehoor.

- De middenhersenen bestaat uit het tectum en tegmentum. In het tectum bevinden zich de superieure en inferieure colliculi, die de oogbewegingen aansturen.

Vraagstellingen

Indien je ooit wenst te ontwaken... op welk deel, of delen, van de hersenen dien je jezelf dan te concentreren? Wat wordt er met 'ontwaken' precies bedoeld? Wie of wat moet 'ontwaken'? Hoe? En, waarom is bewust waarnemen dan ook zo belangrijk?

Aan de eclectici: Indien nodig, herlees de tekst op bladzijde 238 bovenaan van het boek OZNHW.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 15-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden. -

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht