ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: Bestaat reïncarnatie? Zo ja, wie of wat reïncarneert? - Nawoord

Welke mens kent zichZelf? Enig idee van het antwoord op deze vraag?…
door Tsenne Kikke - zondag 29 maart 2020 19:02

Jawel: over het thema 'reïncarnatie' kan ik een boek schrijven, maar er bestaan al zoveel boeken over dat onderwerp. Maar, tussen de duizenden vind je slechts enkele boeken die de waarheid benaderen.

Tevens staan bibliotheken vol met boeken over hoe de mens zichzelf kan beteren, gelukkiger kan zijn, et cetera. Er bestaan vandaag de dag iets meer dan 4.200 sekten en godsdiensten en zoveel andere -ismen en - logieën van waaruit men kan kiezen. Maar, geen enkele regering, noch godsdienst, heeft tot op heden haar beloften nagekomen, noch woord gehouden. Indien we even de geschiedenis bekijken, en dan naar de huidige situatie, en op een angstvallig manier een mogelijke toekomst aanschouwen, heeft geen enkele ietwat bewuste mens veel nodig om hem te overtuigen dat de wereld met problemen is opgestapeld en dat de mensheid blind is voor de ware oplossingen.

Toen ik in 1976 de vzw Psychon oprichtte, was die vereniging de énige in geheel provincie Antwerpen, die dingen aanbod die niemand anders kon aanbieden. Op enkele jaren tijd groeide het van niets uit tot iets meer dan een 500-tal betalende leden. Een 7 à 8-tal jaren geleden, toen ik mezelf als vrijwillige blogger op deze website aanbood, hoopte ik eveneens de juiste doelgroep te kunnen bereiken. Maar, tijden veranderen, en over de laatste jaren werd ik dermate met realiteiten geconfronteerd dat mededogen de plaats van respect heeft ingenomen.

De meeste mensen, die ikzelf ooit heb ontmoet - of, waarvan ik dingen op het internet lees, en die zich met het zogenaamde 'spirituele' bezighouden, mankeren volgens mij iets in hun bovenkamer. Ook kennis van zaken. Ik refereer naar een kennis, gebaseerd op een echt weten, en niet naar 'geleende kennis'; een kennis, opgedaan via ergens gehoord, of gelezen te hebben. Zelfs mensen die boeken schrijven, kopiëren elkaar en voegen er hun meningen of fantasieën aan toe.

Weet, dat uitvinders niet bestaan: enkel en alleen ontdekkers - en, de meeste ontdekkingen gebeuren heel toevallig. Zo herinner ik mij het verhaal van een auteur, die op zwart zaad zat en dringend centjes nodig had. Hij zoog een techniek uit zijn duim; een techniek, waarbij men uit het lichaam kon treden, en die hij dan aan het grote publiek had aangeboden. Niet enkel en alleen kwam er een klein beetje geld binnen, maar ook brieven van mensen die hem bedankten voor hetgeen in zijn teksten afgedrukt stond, dat ze de techniek hadden toegepast, en het voor hen heel goed werkte. Het was dan dat hij besloot zijn eigen teksten te herlezen en de gefantaseerde technieken op zichzelf toe te passen.

Volgens mij is het feit dat de mens zichzelf niet kent, en het zelfs vertikt om aan Zelfkennis te doen, één van de hoofdredenen waarom de geschiedenis zich alsmaar blijft herhalen. De verpakkingen zien er misschien ietwat anders uit (in het verleden waren de Oude Romeinen anders gekleed dan nu, bijvoorbeeld) maar de inhouden blijven onveranderd.

Het zal nog minstens 1.000 volle jaren duren vooraleer de mensheid in zijn geheel ietwat bewust wordt van het feit dat elk individu meer kan zijn dan enkel en alleen een stoffelijk lichaam waarmee hij zichzelf alsmaar identificeert. Anders gezegd: de meeste mensen daarbuiten zijn niet in staat om in te zien dat ze meer kunnen zijn dan dat stoffelijke.

To Be, or Not to Be

'Spiritueel' ingestelde mensen lezen, spreken en debatteren wel over dat spirituele. Sommige éénogen hebben zelfs het lef om de blinden te onderwijzen en er zelfs een beroep van te maken, omdat ze over een onderwerp meer gelezen hebben dan de toehoorders. Huisvrouwen volgen cursussen, niet om zichzelf te helen, maar anderen, en ook om dan toch maar een beroep te hebben, en zo meer.

Maar ik heb het wel over een geheel andere soort van Spiritualiteit, namelijk over een Spiritualiteit, gebaseerd op een streven naar meer 'Innerlijk Zijn'.

Tussen haakjes: een Zijn, dat niets te maken heeft met het stoffelijke lichaam en dus ook niet met het Ego, met de vele hoofdpersoonlijkheden, noch met de vele ikjes die allemaal hun eigen wensen, eisen, verlangens, deugden, ondeugden, dromen, willetjes, en zo meer, hebben.

Eén van de wegen, die 'zoekende mensen' zouden kunnen bewandelen, is die van de bewustwording dat er buiten de twee gewone bewustzijnstoestanden waarin de mens verblijft nog een hoger niveau, of niveaus zouden kunnen bestaan. Het streven naar het ontdekken ervan zou dus een prioriteit kunnen zijn.

Ik besef dat het om reclame gaat, maar bij mijn weten is er in geheel Europa en verder, geen enkel andere organisatie dan DIMschool - de afkorting van ' School voor Ontwikkeling van De Innerlijke Mens - die de leerstelling van George I. Gurdjieff op zulk een manier brengt dat je er tenminste mee kunt kennismaken. Of je er daarna iets mee wilt, of kunt 'doen', laat ik aan jou over. Maar, ermee kennismaken is - volgens mij - in dit leven een individuele verplichting.

Van zodra je met de 'Gurdjieffiaanse Zelfkennis' vertrouwd bent geraakt, zullen we het nogmaals over het thema 'Reïncarnatie' hebben - beloofd.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 15-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden. -

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht