ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: Over de Wereld van het Instinctieve

Het merendeel van de mensheid wordt vanuit het 'benedenverdiep' geregeerd. Wat betekent dit precies?
door Tsenne Kikke - donderdag 27 februari 2020 19:35

Sommige spinnen maken webben, vogels bouwen nesten, bijen en wespen nesten, enzovoorts. Maar, op welke school hebben ze dat aangeleerd? Indien je nu reeds begrijpt waar ik naartoe wil gaan, kan je misschien beseffen dat de 'intelligentie' waarover stervelingen beschikken geen ware intelligentie is, maar eerder een welbepaalde functie dat met ons zogenaamde instinctcentrum is verweven. Voor de eclectici: het instinctcentrum van het denkcentrum van het bewegingscentrum.

'Misschien beseffen', schreef ik, hetgeen niets te maken heeft met echt weten én begrijpen.

Gurdjieff beweerde reeds 100 jaar geleden dat de mens met een huis, bestaande uit drie verdiepingen, kan vergeleken worden, zijnde: een bovenverdieping, een middenverdieping en een benedenverdieping. Indien je de mens daarmede vergelijkt, dan verblijft hij praktisch zijn gehele leven lang in één klein kamertje, ... ergens in het benedenverdiep. Maar, omdat in vele kamers op andere verdiepingen de lichten automatisch aan- en uitgaan, verspilt een mens dagelijks zeer veel onnodige energie.

Bovendien beschikt de mens niet over één brein, maar over drie: één per verdiep. Het is nu eenmaal geweten dat, bijvoorbeeld, het hart de hersenen niet nodig heeft om te functioneren en zichzelf in leven te houden. Zo hadden Australische chirurgen van het St. Vincent's ziekenhuis in Sydney in 2014 voor het eerst op succesvolle wijze een 'dood' hart getransplanteerd.

Vóór 2014 werd gebruik gemaakt van donorharten van 100 procent hersendode patiënten. Die organen werden vervolgens vier uur lang in het ijs gelegd om zo weinig mogelijk schade te berokkenen. Maar het team van St Vincent's liet toen weten dat ze die keer een hart namen dat al 20 minuten gestopt was met kloppen. Het orgaan werd vervolgens opnieuw tot leven gewekt met een revolutionaire bewaarvloeistof die mogelijke beschadiging aan de hartspier door gebrek aan zuurstof reduceert. Daarna legden de dokters het hart in een nieuw daarvoor ontwikkeld toestel, de zogenaamde 'heart in a box', waar de prestaties van het hart gedurende vier uur gemonitord werden.

De eerste patiënt die de operatie succesvol onderging was Michelle Gribilas. De 57-jarige vrouw uit Sydney zei dat ze na de operatie een andere persoon was. "Ik voel me 40 jaar oud," deelde ze aan de chirurgen mee.

Onderzoekers wilden achteraf uitzoeken hoe lang een hart dood kan zijn om nog tot leven te kunnen wekken. Voorlopig is dat 30 minuten.

Terug naar het hoofdthema...

Bovendien beweerde Gurdjieff dat geen mens kan doen, toch geen 'doen' in de ware betekenis van het woord, en dat bij de mens 'alles gebeurt' en de 'dingen hem overkomen'. Tussen de 48 wetten waarover hij sprak zijn drie grondwetten primordiaal, zijnde: de Wet van het Toeval, de Wet van het Lot, en de Wet van de Wil. Het merendeel van de mensheid leeft nu eenmaal in de sfeerwereld van de Eerste Wet. Mensen, die aan Zelfkennis doen, en een grondige studie maken van hun geboortehoroscoop, verkrijgen een klein idee van de invloeden van de Tweede Wet. Van de Derde weet geen sterveling iets af.

Hier ga ik nu niet dieper op in, omdat slechts 0.01% van de wereldbevolking het potentieel in zichzelf meedraagt om een Gurdjieff te begrijpen. Anderzijds is 0,01% van 7 miljard nog altijd een enorm groot aantal. Reken het maar zélf eventjes uit. Het probleem is om die mensen te kunnen vinden... Weinige ervan leven in onze gewesten - en, 'potentieel' houdt geen garanties in. Zeer veel mensen, die ik tot op heden heb ontmoet, en die ooit aan Zelfkennis hebben gedaan - ik spreek over honderden - hebben dat potentieel nooit aangeboord, maar filosofeerden of fantaseerden er wel over, waardoor zowel de theorie evenals de praktijk nooit aan bod kwamen. Sorry, ik ben nogmaals van het onderwerp afgeweken ...

Ook mieren en termieten zijn - net als mensgemeenschappen - kolonievormende soorten, wiens breinen door datzelfde collectieve instinctieve in werking worden gesteld én bestuurd.

Dat 'instinctieve' kan niet zomaar in enkele woorden worden uitgelegd. Maar mensen, die aan Zelfkennis doen, zijnde: het kennen van het Zelf (een iets dat niets met het stoffelijke lichaam, noch met de persoonlijkheden, noch met één van de honderdtallen 'ikjes' te maken heeft), kunnen er misschien een klein idee van krijgen.

Een klein idee... Als je weet dat we op een bolvormige planeet wonen, die aan een snelheid van bijna 1 miljoen kilometer per uur door de ruimte suist, verkrijg je een 'klein idee' van een werkelijkheid, waar je je onmogelijk van kunt bewust zijn. Anders gezegd: daarom 'weet' en 'ervaar' je het nog niet in de praktijk...

Och, mensen verzinnen zoveel dingen om zowel het Leven als de Dood zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Op 1 november, bijvoorbeeld, worden kerkhoven bezocht en bloemen op graven gelegd..., alsof zich daar nog iemand bevindt. Ofwel vertoeven de (zielen van de) overledenen zich - volgens sommige verbeeldingswerelden - in de hel of vagevuur - maar, als ze tijdens hun tijdelijke 'bestaan' nooit hadden gezondigd, zitten ze in de een of andere hemel. Nochtans kan men een dierbare overledene elke dag in het hoofd herdenken opdat hij/zij in gedachten 'voortleeft', zonder daarom de massa na te bootsen en 1 of 2 november af te wachten, nietwaar?

Waarheden kunnen ongewild kwetsend overkomen, en om die reden wil geen mens waarheden kennen, vooral de waarheden over henzelf. Maar, indien ik - volgens jou - één onwaarheid vertel, laat het gerust aan alle lezers van deze website weten, door geheel onderaan in de rubriek 'Commentaar' iets uit te schrijven. Interessante aanvullingen zijn natuurlijk ook van harte welkom. Terug naar het hoofdthema ...

In wezen heeft de mens dat instinctieve, net als een spin, bij, vogel, wesp, mier en termiet, bij zijn geboorte meegekregen, en zal zich - bewust of onbewust - net als een spin, bij, wesp, vogel, mier of termiet - er zijn gehele leven naar gedragen.

Kortom: indien je de werkzaamheden van mieren en termieten bestudeert, kun je een ideetje verkrijgen van hetgeen ik bedoel. Lees, bijvoorbeeld, mijn blog uit 2013, getiteld: "Dossier BewustZIJN: Termietenkolonie versus mierenkolonie versus mensenkolonie."

Oké, mensen kunnen zichzelf kleden, talen aanleren, een beroep zelfs, maar dat maakt hen niet minder 'instinctief'. Maak iemand, bijvoorbeeld, dronken en dat primitieve, instinctieve kan tevoorschijn komen. Of, analyseer mensen, die in landen leven waar geweld en oorlog overheersen en dromen van geluk, voorspoed, vrede, enzovoorts.

In een mierenkolonie heerst er een hiërarchie, waardoor elk lid ervan duidelijk 'weet' wat het te doen staat. Mieren communiceren op verschillende manieren met elkaar. Eén communicatiemiddel zijn feromonen. Allemaal goed en wel indien er reeds miljoenen mieren zijn, die dingen aan elkaar doorgeven opdat ze van elkaar kunnen leren. Maar, alles begint met een koningin. Hoe weten de eerste mieren wat ze precies moeten gaan 'doen' en hoe ze hun 'communicatiemiddelen' moeten gaan ontwikkelen en aanwenden?

En, wat vind je van vleesetende planten? Die hebben maar één verdieping in hun 'huis', maar - zoals je nu al weet - heeft elke verdieping een 'brein'... Doch, verwar het niet met datgene wat we 'intelligentie' noemen - want, daarvoor moet men over een bovenverdieping beschikken en er gebruik van kunnen maken; ... een iets waar zelfs geen mens in slaagt. Denk hierbij aan dat kleine kamertje van de benedenverdieping, dat anderzijds wel met de hersenen verbonden is. Verwarrend, nietwaar?

Vleesetende planten reageren - net als iedere mens - op prikkels. Tevens heeft datgene wat we 'intelligentie' noemen op zijn beurt niets te maken met 'zuivere rede', en zo meer. Zo maakt geen enkele mens gebruik van het denkcentrum van het denkcentrum.

Anders gezegd: zelfs de meest 'intelligente mens' -  (neem een Albert Einstein of een Stephen Hawking) - wordt nog immer elke seconde van de dag door zijn instinctcentrum geregeerd.

Toegegeven: Zelfkennis is niet voor iedereen weggelegd. En, trek jezelf er niets van aan indien het ietwat té moeilijk werd. Het heeft mij meer dan 25 jaar gekost om iets van het geheel te be-grijp-en, en nog 'weet' ik het allemaal niet.

Anderzijds draait alles in het leven omheen meer 'zijn', en dus niet rondom 'meer weten'.... Wat valt er tenslotte te weten? Weet jij het?....

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht