ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: de mens, waarin 'alles gebeurt', kan niets ontdekken …

Tsenne Kikke Auteur
Tsenne Kikke

Geplaatst op
zaterdag 8 februari 2020 18:31

Zeer vele uitspraken van George Ivanovitch Gurdjieff hebben me altijd gefascineerd. Rond het jaar 1916, bijvoorbeeld, beweerde hij het volgende: "Alles gebeurt. Alles wat een mens doet, al zijn handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, overtuigingen, meningen en gewoonten zijn het resultaat van invloeden en indrukken van buitenaf. Uit zichzelf kan een mens geen enkele gedachte, geen enkele handeling voortbrengen. Alles wat hij zegt, doet, denkt, voelt - dat alles gebeurt. De mens kan niets ontdekken, niets uitvinden. Alles gebeurt."

Ook ontdekkingen 'gebeuren'...

Christoffel Columbus (1451-1506) 'ontdekte' Amerika in 1492. Hij dacht na het oversteken van de Atlantische Oceaan Indië bereikt te hebben, maar was in werkelijkheid gestuit op een 'Nieuwe Wereld', die al eerder door iemand anders was 'ontdekt'.

Thomas Alva Edison (1847 - 1931) 'ontdekte' de gloeilamp op 21 oktober 1879 en een zekere Heinrich Göbel, een uit Duitsland afkomstige Amerikaanse immigrant, claimde dat hij in 1854 reeds een gloeilamp had gemaakt. Göbel was echter zijn tijd vooruit en kon door het ontbreken van een economische elektriciteitsbron zijn belangrijke uitvinding niet in de praktijk brengen. Edison pakte het bestaand idee later op, verbeterde het procedé, en maakte er een werkend en bruikbaar product van.

Toen Edison probeerde zijn uitvinding in het Verenigd Koninkrijk te patenteren bleek dat de Engelsman Joseph Swan – onafhankelijk van Edison – enkele maanden eerder de gloeilamp ook had uitgevonden en gepatenteerd. In eerste instantie probeerde Edison Swan te beschuldigen van plagiaat, maar de Britse justitie verwierp dit. Later legden ze hun juridische geschil bij en richtten ze in 1884 de 'Edison & Swan United Electric Company' op.

De Servische Nikola Tesla (1856 - 1943), vooral bekend als de uitvinder van de wisselstroomgenerator, wordt gezien als één van de grootste uitvinders aller tijden en het schoolvoorbeeld van 'hoe alles gebeurt'. Zijn lichaam was een voertuig van dat 'gebeuren', alhoewel hij het zélf niet altijd begreep. Hij werd in de Verenigde Staten het toonbeeld van de gekke geleerde. Anderen noemden hem liever idealistisch en niet-commercieel en daarin een tegenpool van zijn eveneens beroemde concurrent-uitvinder Thomas Alva Edison.

Tesla werkte zelfs een tijdlang in het bedrijf van Thomas Edison. Maar vrij snel raakte hij in conflict met Edison's ego en met zijn honger naar winstbejag.

Edison kreeg een bepaald probleem met een van zijn uitvindingen niet opgelost en beloofde een flinke beloning te betalen aan degene die dat voor hem kon doen. Tesla nam de uitdaging aan en vond binnen korte tijd de oplossing. Edison weigerde echter de uitgeloofde beloning te betalen en antwoordde: ‘Je begrijpt onze Amerikaanse humor niet, Tesla!’. Kort nadien weigerde Edison om Tesla’s weeksalaris van $18 te verhogen tot $20, waarop Tesla ontslag nam en een eigen bedrijf begon, gesteund door Edisons concurrent George Westinghouse.

Tesla verkocht 40 patenten aan Westinghouse, die daarmee het monopolie van Edison's 'General Electric' kon breken. In die tijd speelde zich de zogenaamde 'War of the Currents' af tussen het wisselstroomsysteem van Westinghouse en het gelijkstroomsysteem van Edison. Mede dankzij Tesla’s verbeteringen in veel componenten van het wisselstroomnet wist Westinghouse deze strijd te winnen. Na enige tijd was Edison zelfs gedwongen om zijn dure en inefficiënte gelijkstroomsysteem te laten varen en ook op wisselstroom over te schakelen.

Elkaar de handen geven, was niets voor Tesla, zowel letterlijk als figuurlijk. Hij had namelijk een ernstige vorm van smetvrees, die soms zo verergerde dat hem het werken onmogelijk werd. Ook had hij last van neurotische dwanghandelingen, zoals een obsessie met het getal drie, een aversie voor parfum en juwelen, enzovoorts. Kortom: Tesla was in zijn tijd het schoolvoorbeeld van de excentrieke geleerde en uitvinder waarin alles 'gebeurde'....

Bijvoorbeeld: zo was hij zijn leven lang erg gevoelig voor harde zintuiglijke indrukken en beweerde hij dat hij onweer op honderden kilometers afstand kon horen. Zo kon Tesla urenlang in de wijde natuur wandelen, enkele secondenlang in het zonlicht staren, en beelden spontaan oproepen. Zo verkreeg hij vaak zeer gedetailleerde visualisaties, waarin hij zijn machines mentaal kon laten 'proefdraaien', zodoende problemen met zijn uitvindingen direct zag, én dan ook in zijn hoofd onmiddellijk kon oplossen. In eigen woorden:

"Voordat ik een schets op papier zet, werk ik het hele idee in gedachten uit. In mijn hoofd verander ik de constructie, breng ik verbeteringen aan en zelfs laat ik het apparaat werken. Zonder ooit een schets te tekenen, kan ik de maten van alle onderdelen aan instrumentmakers geven. Eenmaal gemaakt, passen al die onderdelen, alsof ik de bouwtekeningen echt gemaakt zou hebben. Het maakt me niet uit of ik mijn machine in mijn hoofd of in mijn lab laat draaien. De uitvindingen, die ik op deze manier bedacht heb, werkten in dertig jaar zonder uitzondering altijd. Mijn eerste elektrische motor, de draadloze vacuümlamp en vele andere apparaten zijn allemaal precies zo ontwikkeld."

Tesla, een visionaire genie, was veel te ver vooruit op zijn tijd. Zijn laatste en meest voorname uitvinding werd nooit gerealiseerd, zijnde: één bron van energie - draadloze energie-overdracht - draadloze stroom, gratis voor iedereen, wereldwijd. Anders gezegd: een onrealistische technologie, gewoonweg omdat niemand er munt uit kon slaan. De Tesla coil, oftewel de 'Tesla-spoel',  is daarvan nog een overblijfsel.

In 1873 verklaarde James Clerk Maxwell (1831 - 1879) dat hij op een wiskundige manier het bewijs had geleverd dat licht een elektromagnetische radiatie was. Licht was elektriciteit, dat op een extreem hoge frekwentie vibreerde. Teneinde deze ongekende wereld te verkennen, ontwierp Nikola Tesla dit unieke apparaat, nog altijd gekend onder de naam 'Tesla coil', dat in staat was om voltages in hogere voltages te transformeren.

Indien je de octavenleer van George Ivanovitch Gurdjief begrijpt, waarbij de ene noot do kan uitgroeien tot een tweede met een dubbele intensiteit, kan je ook de theorie achter de Tesla coil ietwat beter begrijpen.

Zo kan ik nog duizenden voorbeelden geven van het feit dat een mens nooit iets 'ontdekt', tenzij 'toevallig'.

- De Belgische wetenschapper en Nobelprijswinnaar Christian de Duve vorige stapte op 95-jarige leeftijd uit het leven. Reeds eerder had hij al verwittigd dat hij van plan was euthanasie te plegen. Hij was, onder andere, de ontdekker van de celorganellen lysosoom en peroxisoom. Hij deed ook onderzoek naar insuline en glucagon. Hiervoor kreeg hij in 1974 de Nobelprijs voor geneeskunde. In 1990 werd jonkheer de Duve vereerd met de persoonlijke titel van burggraaf.

Over zijn werk stelde de Duve zich aan het eind van zijn leven eerlijk en erg bescheiden op: "Ik heb iets ontdekt wat bestond. Er was alleen een goede techniek voor nodig. Als ik het niet had gevonden, had iemand anders het wel gedaan. Je kunt het met een schattenjacht vergelijken."

- Uit zichzelf kan een mens niets ontdekken, en toch wél ... indien je de betekenis van het woord begrijpt, zijnde: 'ont-dekken', het deksel van iets oplichten en zien wat er eeuwenlang onder lag, of inzat. Maar ook dat 'gebeurt' 'toevallig', net zoals een Maria Salomea Curie (1837 - 1934), kortweg Madame Curie genaamd, toevallig het radium ontdekte en er ook aan stierf.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht