ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: mensen hebben ogen, maar zien niet…

Met de ogen, die mensen hebben, kunnen ze onmogelijk zien. Maar, wat betekent 'zien' voor de gewone mens?
door Tsenne Kikke - zaterdag 25 januari 2020 18:31

De hersenen dienen om de binnenkomende prikkels zodanig te vertalen dat het lichaam, in de omgeving waarin het op een bepaald moment vertoeft, zich weet te gedragen, en er in kan overleven. Zo nemen de hersenen de signalen op van het zicht, het gehoor, de smaak, de reukzin en die van de huid, dat het gehele lichaam bedekt.

Het brein zorgt ook voor een goede innerlijke werking van al onze organen, het bestuurt de stofwisseling, verdedigt het lichaam tegen aanvallen van virussen of bacteriën, heelt de wonden, zorgt dat de temperatuur constant wordt gehouden, en zo meer. Bijvoorbeeld: indien het in ons lichaam 5 graden warmer wordt, sterven we.

De ogen zien niet, maar laten de fotonen - waaruit de beelden, die we van de buitenwereld vormen – binnen, en voeren ze - via zenuwdraden - naar de hersenen, alwaar ze worden vertaald. Anders gezegd: noch de ogen, noch de hersenen kunnen ‘zien’. Toch niet in de ware betekenis van het woord.

Natuurlijk bestaan er ook levende wezens die ogen bezitten maar geen hersenen, zoals de hydroidpoliep Cladonema, een neteldier. De vorm van elektrische energie, die normaliter ontstaat van zodra licht op het oog valt waarop de fotoreceptorcellen de energie van de fotonen omzetten en aan de hersenen doorgeven, wordt in dit geval rechtstreeks naar de spieren gestuurd.

Zo kan je, bijvoorbeeld, een idee verkrijgen van wat er met de Bijbelse uitspraak: “mensen hebben ogen, maar zien niet, en mensen hebben oren waarmee ze niet kunnen horen” wordt bedoeld.

Ter herhaling: noch de ogen, noch de hersenen kunnen ‘zien’.

Volgende vraag: Is datgene wat jij onbewust 'zien' noemt dé enige werkelijkheid?

Stel, dat je de facetogen had van een bij of vlieg... hoe zou je dan de wereld rondom je heen ervaren en vertalen? Of, neem de ogen van een kikvors, die enkel grijstinten ontwaart, of de ogen van een uil, die zijn ogen niet naar links en rechts kan draaien - of die van een hond, die de rode kleur als groen ervaart?

Een rode bal in het gras is dus voor een hond lastig te zien en zal hij eerder op zijn reukzin moeten afgaan. Anderzijds is dat reukvermogen van een hond ongeveer één miljoen keer beter dan dat van de mens, omdat honden rond 300 keer per minuut kunnen ademen. Maar, net als bij ons, worden in de hondenhersenen de binnenkomende signalen verwerkt en het zijn dan ook diezelfde hersenen die de resultaten bepalen. Niet datgene wat we 'hond' noemen, zijnde: het verlengde van die hersenen.

Nogmaals: wat is ‘zien’? Kunnen we van een beveiligingscamera, die 24 uur op 24 uur beelden opneemt, spreken dat het ‘ziet’? 'Registreren', is misschien een beter woord.

Onze hersenen werken op precies dezelfde manier; met dit verschil, dat het de beelden kan vertalen en er zelfs ogenblikkelijk op kan reageren. En wijzelf? Wijzelf, het verlengde van dat brein, doen niet anders dan het opvolgen van interne instructies. Of, dat je echt dat je over een vrije wil beschikte?...

Sri Nisargadatta Maharaj zou hieraan kunnen toevoegen:  "Los van het lichaam is er geen ‘ik’ en ook geen wereld zoals wij die kennen. De drie verschijnen en verdwijnen tegelijk. Aan de bron ligt het gevoel ‘Ik Ben’. Ga dieper dan dat gevoel. Het idee ‘ik ben dit lichaam niet’ is alleen maar een tegengif voor het idee ‘ik ben het lichaam’. Hoe kan het idee ‘ik ben niet het lichaam’ opkomen als er geen lichaam is? Zo is de gedachte ‘ik ben vrij’ net zo dwaas als de gedachte ‘ik ben gebonden’. Zoek het ‘ik ben’ op dat die twee gedachten gemeen hebben en ga dan dieper. Wat is dat ‘ik ben’? Wat zou je kunnen kennen, zolang je jezelf, je ware ‘Ik Ben’, niet kent?

Onze wereld bestaat uit woorden en zinnen, maar wat hebben we er aan? We zitten verstrikt in een web van woorden, van definities en formuleringen. We moeten dieper kijken dan die begrippen en ideeën. De waarheid komt aan het licht als verlangen en denken plaats maken voor stilte. Het sterkste verlangen is het verlangen om te zijn, en dat verdwijnt pas als je je realiseert wat jouw ware natuur is."

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 13-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

En.., voor de echte Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid is er Eclecticus.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht