ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Is DIMschool, de 'School voor Ontwikkeling van de Innerlijke Mens' ooit iets voor jou ?

Ben jij klaar voor een 'School'?…
door Tsenne Kikke - maandag 13 januari 2020 19:35

Ten tijde van Gurdjieff betaalde ieder lid duizend roebel. Duizend roebel per jaar was in die tijd - we spreken over de jaren 1915-1920 - voor de meeste mensen een veel te groot bedrag om in zichzelf te investeren. Om die reden stelde ik er een vraag over - opende het boek 'Op zoek naar het wonderbaarlijke', geschreven door P. D. Ouspensky - waaop ik op het volgende stuitte...

Gurdjieff: "Er is geen andere regeling mogelijk, omdat ik door de bijzondere aard van het werk niet veel leerlingen kán hebben. Het is niet omdat ze geroepen zijn dat ze zichzelf uitverkiezen. Bovendien draagt mijn werk geen filantropisch karakter en kan dit ook niet dragen. In wezen moeten ze zélf de middelen vinden voor het huren van lokaliteiten waar zij bijeen kunnen komen. Daarenboven leert de ervaring dat mensen die in het gewone leven slap zijn ook slap zijn in dit werk."

- Hier haalt Gurdjieff enkele sterke punten aan. Bijvoorbeeld: hoe kan iemand in godsnaam controle verkrijgen over zijn lichaam als het lichaam alsmaar controle heeft over hem. En, iemand die het nodige potentieel in zich meedraagt om uit te groeien tot zijn Ware Zelf - losstaande van dat lichaam, dat slechts een tijdelijk voertuig is - kan zich geroepen voelen, maar bij de geboorte werd er geen garantiebewijs meegeleverd. Om uit te groeien tot zichzelf vereist inspanning, de standvastigheid van een yoga, het sterke verlangen van een monnik, en de discipline over het lichaam zoals het van een Oosterse fakir, of sadhu, wordt verwacht.

Gurdjieff: "Dit denkbeeld heeft verschillende kanten. Voor iedereen kan het werk onkosten met zich brengen, reiskosten, enzovoort. Als iemand zijn leven zo slecht georganiseerd heeft, dat duizend roebel hem in verlegenheid brengen, is het beter dat hij niet met dit werk begint. Veronderstel dat hij op een gegeven ogenblik voor zijn werk naar Caïro - of ergens anders heen moet gaan, dan moet hij daarvoor de middelen bezitten. Door onze eis komen wij te weten of hij al dan niet in staat is met ons te werken."

- Werken aan zichzelf is vandaag de dag moeilijk omdat het leven té gemakkelijk is. Tegenwoordig kunnen we Caïro bezoeken via het internet... Technologie dient de luie mens - met als gevolg, dat men meestal de weg van de minste weerstand kiest. Ook al ervaart de iets meer bewuste mens het als iets minder positiefs voor zijn persoonlijke groei, toch zal hij er niets aan doen omdat hij eraan gewend is.

Alles wordt dus alsmaar gemakkelijker gemaakt. Tenzij men tevreden is met zijn huidige 'toestand van zijn', heeft het stelsel doel noch zin indien er geen streven is naar verandering in zichzelf. En dat werk aan verandering in zichzelf moet vandaag beginnen, onmiddellijk, zei Gurdjieff ons.

Eén leven is voldoende om alle wetten te leren kennen. De kunst bestaat er dus uit om die geleende Tijd nuttig te besteden. Elke mens loopt hier op Aarde voor een welbepaalde tijd rond. Het lichaam op zichzelf heeft niets meer nodig dan eten, drinken, zitten, staan, liggen, wandelen, slapen, en seksen. En de rest van elke en iedere dag kan een mens bijvoorbeeld werken en zichzelf ontspannen. Elke mens, die zich met dat lichaam identificeert - met andere woorden: in de gedachte leeft dat hij enkel en alleen dat lichaam is en niets meer of minder - kan een leven leiden om aan de behoeften van dat lichaam te voldoen. Tenzij er 'iets anders' in dat lichaam daadwerkelijk is gekristalliseerd, kan dat lichaam slechts wederkeren tot stof. Tot wat anders?

Maar, er is een welbepaalde tijd, een bepaalde termijn voor alles. Voor ieder ding bestaan de mogelijkheden slechts gedurende een bepaalde tijd. Zo kan een vrouw, bijvoorbeeld, slechts een bepaalde tijd in haar leven zwanger worden. Eenmaal die tijd is verstreken, blijft kinderloos. Prima, indien het haar keuze was. Anders gezegd: dezelfde wet geldt ook voor het fysieke lichaam. Als er niets meer in kan geboren worden, dan is de verkregen tijd voorgoed voorbij. Zo is het met alles, inclusief een Werken aan Zichzelf. Tijd is een hemels geschenk: benut het, of verspil het.

Gurdjieff: "Bovendien heb ik veel te weinig vrije tijd om die aan anderen op te offeren zonder dat ik er zeker van kan zijn dat het hun goed zal doen. Ik acht mijn tijd zeer kostbaar, omdat ik die nodig heb voor mijn eigen werk en ik kán - en, zoals ik al zei, wil - die niet onproductief gebruiken...

Er is nog een andere kant aan deze zaak, namelijk: de mensen stellen iets waar zij niet voor hoeven te betalen niet op prijs."Tenslotte zei Gurdjieff:

"Stel dat er een school bestaat. Die school werd opgericht door een kleine groep van mensen met de juiste ingesteldheid. Geen na-apers dus. Maar wat is een school zonder gebouw?

Indien iemand een bestaande school bezoekt, moet die persoon ten volle beseffen dat dat gebouw er is dankzij de inspanningen van de voorgangers. Het is dan zijn taak om ervoor te zorgen dat de school én het gebouw blijven voortbestaan opdat degenen die na hem komen er ook van kunnen genieten. De ketting is maar zo sterk als de zwakste schakel en als je een school wenst op te richten, heb je in het begin - naast de oprichters - vooral sterke schakels nodig."

- Deze 'schakels' hebben we - zoals je misschien reeds weet - een naam gegeven, namelijk: 'eclectici', meervoud van 'eclecticus'. Daar zijn we al 13 jaar lang naar op zoek. Tot nog toe: vruchteloos. Maar ja, ook Diogenes zocht naar een 'Mens', maar vond hem niet.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 13-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

En.., voor de echte Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid is er Eclecticus.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht