ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Over het bestaan van zeven chakra's en zeven extra lichamen

Naar het schijnt heeft elke mens diverse lichamen: zeven nog wel.
door Tsenne Kikke - zondag 5 januari 2020 19:06

Veel auteurs, die elkaar natuurlijk kopieerden, schrijven dat het lichaam van elke mens 7 chakra's bezit. Er zijn er veel meer - naar het schijnt - maar ze hebben het wel over de 7 hoofdchakra's. Sommige mensen kunnen die waarnemen, beweert men. Ik moet die persoon nog ontmoeten.

Ooit heb ikzelf eens met zes proefpersonen gewerkt, waarvan elk van hen beweerde aura's te kunnen zien of lezen. Een proefpersoon zat gewoonweg op een stoel, en de chakralezers mochten hun bevindingen op een blad papier uitschrijven, of uittekenen en inkleuren. Het vreemde was dat geen één hetzelfde waarnam en ze elkaar dus drastisch tegenspraken. Waar de ene blauw zag, zag de andere rood, bijvoorbeeld. Misschien lijden sommige auralezers aan kleurenblindheid... Ook spraken ze elkaar sterk tegen aangaande de gezondheidstoestand van die persoon, en zo meer.

Extra lichamen

Al jarenlang gaan sommige chakradeskundigen ervan uit dat elke chakra de vertegenwoordiger is van een lichaam. 7 chakra's betekent dus: 7 lichamen. Je loopt dus met 7 extra lichamen rond. Gurdjieff sprak al over drie extra lichamen. Nu komen er dus nog een viertal bij. Ik neem de tekst integraal over zonder er veranderingen in aan te brengen, en maak er dus gratis reclame voor.

De Auralagen of de Aura lichamen

De Aura is het energieveld om ons heen. De Aura beslaat zeven lagen die alleen waargenomen kunnen worden door een speciale camera of door mensen die hier gevoelig voor zijn. Voor mensen die nog nooit een Aura hebben gezien, kan men die het beste voorstellen als verstrooid licht dat men om een kaarsvlammetje ziet.

De Aura is een spiegel van ons "innerlijk zijn" je chakra's dus. Afhankelijk van factoren, b.v. de geestesgesteldheid ( op een bepaald moment en gedurende ons hele leven ) kan een Aura groot of klein zijn, ijl of juist heel compact, stilstaand of bewegend etc.

De Aura is ook gevoelig voor invloeden uit de omgeving. Een Aura geeft altijd een beeld van een persoon op dat moment, je ziet een "moment opname". De volgende dag kan je Aura er weer anders uit zien en daarom is het zeer moeilijk om een goed beeld van iemand te hebben.

Je hebt dus de zeven lagen en die hebben dezelfde kleuren als de chakra's. De aura staat ook in verbinding met de chakra's. Veel mensen stralen in de aura die kleur uit die in verband staat met de chakra waar ze op dat moment in zitten.

Dus zie je iemand met een groene aura dan zit die persoon op dat moment in zijn hartchakra.
Je hebt ook mensen die alleen een goude of een witte aura hebben. Dat zijn personen die hoog ontwikkeld zijn en daarbij in evenwicht.

Alle kleuren hebben natuurlijk een betekenis. De andere kleuren zijn: Het grijswitte van het etherische lichaam, dat het dichtst met het lichaam verbonden is. Dan volgen de zeven andere kleuren, waarvan geel, groen, blauw, wit en goud de kleuren zijn die je meeste ziet wanneer je emotioneel verbonden bent.

Een healer is gevoelig voor de aura die mensen om zich heen hebben, en kan daardoor in contact komen met de onderliggende problematiek van cliënten en kan door helende energie verstoringen in het energiesysteem van de cliënt herstellen.Deze tekst was geplaatst door een zekere Aumée, geïnspireerd op het boek van Barbara Ann Brennan, getiteld: 'Licht op de aura'. Om het - volgens mij - nog geloofwaardiger te maken, gaat de tekst verder met:

De aura bestaat uit een 7-tal "lichamen" die voor een deel over elkaar heen liggen en voor een deel niet. Ons fysieke lichaam is in principe de meest verdichte vorm. Ons fysieke lichaam is de som van zeven over elkaar heen liggende "lichtlichamen". Als we de lagen tellen, tellen we van binnen naar buiten, de laag die dus het dichtst bij de huid zit, is laag een (1), en de verste laag is zeven (7). In dit onderdeel gaan we de 7 lagen en of lichamen bespreken.

De Aura lichamen

Het etherische lichaam is samengesteld uit fijne energielijnen en heeft dezelfde opbouw als het fysieke lichaam mét alle anatomische delen en organen. Het etherische lichaam is het lichaam dat wij, diegenen die astrale reizen maken, gebruiken, en veel mensen op de hele wereld die "uittreding"-ervaringen hebben gehad, vertellen dat ze neerkeken op hun fysieke lichaam terwijl ze nog steeds een lichaamsvorm hadden- en deze vorm was het etherische lichaam.

De tweede laag, ook wel het "fijnstoffelijke" lichaam genoemd, is het emotionele lichaam en is verbonden met onze gevoelens. De structuur is vloeiender dan het etherische lichaam en het is ook geen duplicaat van het fysieke lichaam.

De derde laag is het mentale lichaam. Het omgeeft het emotionele lichaam, is samengesteld uit nog fijnere substanties en elk daarvan is verbonden met gedachten en mentale processen.
Dit lichaam ziet er meestal uit als helder geel licht dat uitstraalt boven hoofd en schouders en het hele lichaam omgeeft.

De vierde laag is de astrale laag of het Astrale lichaam genoemd. Deze laag is amorf en samengesteld uit kleurwolken, die mooier zijn dan die van het emotionele lichaam. De kleuren zijn ongeveer hetzelfde, maar meestal vermengd met het roze licht van liefde.

De vijfde laag is het etherisch-causale lichaam. Het bevat de volledige blauwdruk van ons fysieke lichaam en alle vormen die op het fysieke niveau bestaan. Het is het negatiefje van het etherische lichaam, dat weer de "mal" is van ons fysieke lichaam. Dat wil zeggen dat het veel weg heeft van het negatief van een foto.

De zesde laag is het universele-liefdelichaam. Het is de emotionele laag van het spirituele gebied. Dit straalt van ongeveer 60 tot ruim 80 cm vanaf het lichaam. Via dit niveau kunnen we spirituele extase ervaren. Het is bereikbaar door bijvoorbeeld meditatie.

De zevende laag is het ketherisch-causale niveau of causale lichaam. Het is ons spirituele mentale lichaam. Het is het lichaam, waarin we één zijn met de Allerhoogste, met de Bron van alle leven. Het is de beschermlaag van ons energieveld en biedt weerstand aan alles dat er door wil.

- Einde tekst -

Nog niet overtuigd?...

'k Weet niet wat ik ervan moet denken, maar hopelijk heb jij iets aan deze tekst gehad. Wel ben ik bereid om ergens ten velde opnieuw zes begaafde auralezers uit te nodigen...

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 13-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

En.., voor de echte Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid is er Eclecticus.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht