ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Over de Leegten van Werelden-24, -12 en -6

'Leegte' is een begrip dat, net als elk ander begrip, verschillende niveaus van 'vertalingen kent, afhankelijk van het bewustzijnsniveau van de 'vertaler'.
door Tsenne Kikke - zaterdag 18 januari 2020 17:13

Saswitha (1901 - 1988), geboren als Josia Rijks, benadrukte de 'leegte' van dingen. Eerder had ik van dat begrip nog niet al teveel gehoord. Toch niet met eenzelfde diepgang. Ik herinner me nog één van de vele gesprekken uit de jaren einde 1970 die we met elkaar hielden. Regelmatig bracht ik hem een bezoek aan huis. Hij was toen al rond de 70 jaar oud. Hij kon uren over zijn verleden vertellen, vooral over zijn verblijf op Java, en ik kan je garanderen dat ik me bij hem geen minuut verveelde. Ook in zijn boek 'Swabhawat, een korte weg tot wijsheid' gaat hij meermaals in op het begrip 'leegte'. Nog immer ben ik Saswitha dankbaar, maar ik heb het nu over een andere soort van leegte. Dus niet over de leegte van een drinkglas, bijvoorbeeld, waarover hij het vooral had.

Nota: in de blog 'Saswitha: over 'Het Huwelijk' en de gebroken scherven, die daaruit kunnen ontstaan', lees je er meer over en kan je enkele foto's uit die tijd bekijken. Ook wat hij schrijft over thema's, zoals 'Oorzaak & Gevolg' en 'Het Huwelijk', zijn echt waar de moeite waard te lezen, en te herlezen!

Nu dat we in de 21ste eeuw leven, verkrijgt het originele begrip 'leegte' pseudowetenschappelijke betekenissen. Dit is vooral te danken aan het kwantumdenken en aan boeken zoals 'Het Veld' van Lynne McTaggart. In wezen is daar niets verkeerd aan. Anderzijds tracht men hierdoor het onbeschrijfbare onzichtbare te benoemen, waardoor het meer en meer wordt 'verstoffelijkt'. En 'leegte' is alles behalve stof of materie. Om die reden doen we er misschien altijd goed aan om de begrippen 'leegte' en 'ruimte' niet met elkaar te associëren.

Deze leegte heeft dus niets te maken met de ruimte van het universum, alhoewel het er wel in aanwezig is.

Zo heb je bijvoorbeeld 'de Grote Universele Leegte' en de 'leegte' in eenieder van ons. In wezen zijn ze aan elkaar gelijk. Indien je er goed over nadenkt klinkt dat paradoxaal - want, als ik spreek over de leegte in jezelf, dan verwacht je dat die leegte iets is van jezelf. Als ik het op de meest simplistisch mogelijke manier wil uitdrukken, moet ik jou op een metaforische manier vergelijken met een afgesloten fles, kruik, of stolp die de leegte bevat. Anders gezegd: die leegte neemt de vorm aan van jouw lichaam omdat het daarin is vervat. Het is dus 'jouw leegte' en niet de mijne, noch die van iemand anders, noch die van de Absolute Leegte.

En toch zijn 'jouw leegte' en de 'Absolute Leegte' identiek gelijk aan elkaar. Laten we een nieuwe metafoor gebruiken om het beter uit te leggen.

Stel, dat jouw lichaam een huis is dat een energie verbruikt, zoals elektriciteit, bijvoorbeeld. In dat geval is de 'stroom' die jij verbruikt afkomstig van een elektriciteitscentrale. We kunnen dus gerust zeggen dat er in jouw lichaam draden lopen, net als zenuwbanen, waardoor de elektriciteit stroomt en het huis verwarmt, de lichten doet branden, enzovoort. De elektriciteit in jouw lichaam is dus gelijk aan die van de Grote Centrale.

Van zodra je deze metafoor hebt begrepen, raad ik je aan om die los te laten, want de vergelijking gaat niet helemaal op. Het was goed - als beginsel, maar het benadert niet de werkelijkheid.

De mens draagt in zich verschillende 'leegten', elk bestaande uit een andere vorm van materialiteit. Zo kan ik zeggen dat jouw gedachten uit een andere 'materialiteit' zijn samengesteld dan jouw gevoelens en jouw nachtelijke droombeelden. Gedachten zijn even ongrijpbaar als de zuurstof die je inademt, toch hebben ze 'materialiteit'.

Ik ga hier nu niet al té diep op ingaan, zolang je maar een klein besef verkrijgt waarvoor het woord 'materialiteit staat.

Als ik spreek over verschillende leegten, denk dan misschien aan de matroesjka’s, ook baboesjka's genoemd. Je weet wel: die Russische poppetjes, die in zichzelf kleinere versies beschilderde houten poppetjes bevatten. In het Russisch worden ze eerder matrjosjkas genoemd. Zo is er een leegte in een leegte in een leegte in een leegte. En, nogmaals: elke leegte heeft een andere ‘materialiteit’, net zoals ijs, sneeuw, water, stoom een andere ‘materialiteit’ hebben, en toch hetzelfde zijn maar dan wel met een verschillende verdichtingsvorm.

Met andere woorden: de ‘leegte’ waarover ik het heb is 'voller' dan we ons kunnen inbeelden en tóch ongrijpbaar en onzichtbaar voor onze gewone zintuigen. Het volgende metafoor kan het misschien verduidelijken.

Tijdens de winter bemerken we de kale takken van de bomen. Maar in die takken gebeurt er ‘iets’ wat we ‘anticipatie op de komende lente’ kunnen noemen. In die takken zijn er onzichtbare energieën aan het werk, die ervoor zullen zorgen dat er de komende lente bladeren en bloesems en eventueel vruchten aan die takken zullen verschijnen. We kunnen dus spreken over de ‘leegte’ van de takken waarin de toekomst zich nu al manifesteert, zonder dat we het merken. In die ‘leegte’ bevinden zich andere ‘leegten’ die er in wezen de sturende bron van zijn.

Laat het allemaal bezinken, en misschien kom ik er hier ooit eens op terug, maar dan nog iets dieper. Anderzijds kan je er nu al meer over lezen in het Werkboek dat DIMschool vzw in haar cursussen Zelfkennis gebruikt. De titel ervan is 'Op zoek naar het wonderbaarlijke', geschreven door P. D. Ouspensky, één van de vele leerlingen van Gurdjieff.

Daarin worden zowel het ontstaan evenals de eigenschappen van de verschillende 'Werelden' besproken. Daarom de hoofding: 'Over de Leegten van Werelden-24, -12 en -6'.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 13-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

En.., voor de echte Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid is er Eclecticus.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht