ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Kan glas nabij het absolute nulpunt smelten?

Tsenne Kikke Auteur
Tsenne Kikke

Geplaatst op
zondag 19 januari 2020 18:28

Kwantummechanica, dat in de jaren 1920 werd ontwikkeld, heeft een enorme impact gehad op de uitleg hoe materie in wezen in elkaar steekt. De elementaire deeltjes - zoals elektronen, protonen, neutronen en fotonen - die de verschillende vormen van materie samenstellen, zijn ondertussen binnen het model van de kwantummechanica zeer goed begrepen. Zelfs nu - 100 jaar later - worden in de kwantumfysica nieuwe wetenschappelijke principes beschreven. De meest recente geeft de wereld een glimp van het ogenschijnlijke onmogelijke.

Professor Eran Ranabi, verbonden aan de School van Scheikunde van de Universiteit van Tel Aviv, heeft enkele jaren geleden- tezamen met zijn colleges van de Colombia Universiteit - een nieuw kwantummechanisch effect ontdekt met betrekking tot vloeistoffen die glas vormen. Zo hebben ze - op grond van berekeningen - vastgesteld dat het mogelijk is om glas te smelten - niet door verhitting, maar door het af te koelen tot op een temperatuur dat het absolute nulpunt benaderd.

De resultaten van dit nieuw wetenschappelijk onderzoek, dat in het tijdschrift 'Nature Physics' werd gepubliceerd, bevat momenteel slechts zeer weinige toepassingen. Maar kennis opdoen van het hoe en waarom materie zich op deze manier gedraagt, opent nieuwe wegen met het zicht op toekomstige doorbraak. "Het meest belangrijke in dit verhaal," zei Prof. Rabani, "is dat we door het kwantumeffect glas kunnen doen smelten dankzij afkoeling en niet enkel en alleen door hitte."

De klassieke fysica liet onderzoekers toe zekerheden te verkrijgen over de kwalitatieve eigenschappen van materiële voorwerpen. Maar op het atomisch moleculaire niveau, en tengevolge van het dualiteitsprincipe, dat kleine voorwerpen als golven beschrijft, is het op ieder moment mogelijk om op een exacte manier de moleculaire positie evenals de snelheid te determineren - een eigenschap, dat beter gekend is onder de naam 'Heisenberg's onzekerheidsprincipe'. Professor Rabani en zijn collega's waren, dankzij dit principe, in staat om hun meest verrassende natuurlijk fenomeen met glas aan de buitenwereld te demonstreren.

Veel verschillende aardse materialen, zoals het silica dat in ramen wordt gebruikt, kan tot glas worden verwerkt - in theorie althans - indien het maar snel genoeg wordt afgekoeld. Maar, zoals je reeds gelezen hebt, kan glas onder bepaalde omstandigheden smelten aan een temperatuur van enkele graden boven -273,15°C, zijnde: het absolute nulpunt.

Het absolute nulpunt is de temperatuur van 0 kelvin. Deze temperatuur staat gelijk aan -273,15°C en -459,67°F. Atomen gaan langzamer trillen naarmate de temperatuur lager wordt. Bij het absolute nulpunt, wordt vaak geleerd, zouden de atomen volledig stilstaan. Vanuit het oogpunt van de klassieke mechanica is dat juist, maar vanuit het oogpunt van de kwantummechanica is dat niet juist: er blijft altijd nog een nulpuntsbeweging over. Deze beweging geeft dus nog altijd energie af.

Deze onzekerheidsrelatie dicteert nu dat de plaats van het atoom erg onzeker wordt. Het atoom verandert wel degelijk in een wazige wolk, die steeds meer naburige atomen gaat overlappen. Wat eerst een bevroren vloeistof was, gaat daardoor steeds meer lijken op een echte vloeistof. En dit is precies wat het team onderzoekers van de Tel Aviv universiteit stelde.

Het heeft allemaal te maken met hoe moleculen in de materie zijn geordend. Op een bepaald punt in de afkoelingfase kan een materiaal glas worden en dan weer vloeistof, indien de juiste voorwaarden aanwezig zijn. "Nu hopen we maar," zei professor Rabani, "dat toekomstige laboratoriumexperimenten onze voorspellingen zullen kunnen bewijzen."

Het ganse onderzoek, dat gebaseerd is op een theoretisch, grondige onderbouwde techniek, maar toch nog altijd hypothetisch blijft, is geïnspireerd door de Nobelprijswinnaar Phillip W. Anderson, die ooit schreef dat het begrijpen van gewoon glas één van de grootste onopgeloste problemen is. Glas is iets totaal anders dan een onderkoelde vloeistof. Maar wat dan wel? Geen mens op Aarde die het weet.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 13-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

En.., voor de echte Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid is er Eclecticus.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht