ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Guanajuato biedt een luguber beeld van jouw eigen toekomst

Vraagje: Is er volgens jou een leven na dit leven?
door Tsenne Kikke - maandag 27 januari 2020 19:35

Sommige mensen geloven in reïncarnatie, anderen spreken vol lof over wedergeboorte, en nog anderen schijnen alles af te weten over een leven na dit leven, bijvoorbeeld: in de een of andere astrale wereld.

Dan zijn er mensen die nog immer geloof hechten aan een vagevuur, hel of hemel. En ieder van hen tracht met zijn overtuiging - dat ze tenslotte ooit ergens hebben opgedaan - toehoorders te overdonderen, alsof ze er alles van afweten. zo spreekt elke mens zijn, of haar, 'eigen waarheid'.

Sommige godsdiensten beweren dan weer dat we als een mier, een boom, of in de gedaante van een koe, enzovoorts, kunnen terugkomen. Ook in de newage-bewegingen en sommige indiaanse religies van Noord- en Zuid-Amerika komt geloof in reïncarnatie voor.

In westerse esoterische groeperingen wordt het idee van reïncarnatie aangehangen, hoewel niet altijd op dezelfde wijze. In navolging van de theosofie geloven ook de antroposofen, de rozenkruisers en andere esoterische groepen - waaronder sommige wicca-aanhangers - in reïncarnatie, waarbij zij echter de mogelijkheid van het reeds vermelde onaangename terugvallen naar een 'lager bewustzijnsniveau' - zoals het in het hindoeïsme mogelijk is - meestal verwerpen.

Volgens het christendom keert de geest na de dood terug tot God die haar gegeven heeft (Prediker 12:7), terwijl de ziel neerdaalt in het dodenrijk. Dit laatste wordt vele malen aangegeven in het Oude testament, en is er wel degelijk sprake van een neerdalen in het dodenrijk. Dit slaat op de ziel, niet het lichaam - want, dat kent immers geen bewustzijn na de dood. Stof kan nu eenmaal tot niets anders dan stof wederkeren, nietwaar?

Het hindoeïsme gaat er van uit dat ieder schepsel zijn oorsprong heeft in het Paramatman, en onlosmakelijk verbonden is met Brahman, de Kosmische Ziel.

Het boeddhisme ontkent het bestaan van een permanente ziel. Het beschouwt alles als anatta, als pali; het 'niet-zelf', 'leeg van zelf' of 'zonder zelf'. In het boeddhisme maakt wedergeboorte deel uit van samsara, de cyclus van dood en wedergeboorte zonder begin en zonder eind. Wedergeboorte, oftewel 'opnieuw geboren worden' is gerelateerd aan reïncarnatie. In het boeddhisme wordt echter om verscheidene redenen vaak de voorkeur aan het begrip 'wedergeboorte' gegeven, boven 'reïncarnatie', gewoonweg omdat de woorden twee verschillende dingen beschrijven. Maar, hoeveel mensen kennen dat verschil ?

Kortom: iedereen loopt zo met een van ergens opgeraapte overtuiging rond, en hecht er geloof aan..., alsof men het écht weet.

De Oude Egyptenaren vermeldden wel degelijk dingen over zielsverhuizingen, maar dan moest er wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Eén van die dingen was, bijvoorbeeld, dat na de dood het hart in de Hal van de Twee Waarheden werd gewogen. In het midden van de hal stond een grote weegschaal. Aan de ene kant van de weegschaal lag de Veer van de Waarheid. Aan de andere kant moest de dode zijn hart neerleggen. Anubis, de God van de doden, zat bij de weegschaal. Thoth, de god van de wijsheid, schreef de uitkomst van de test op en Osiris, de god van de onderwereld en de vruchtbaarheid, bekeek het geheel.

Als het hart even licht was als de veer, mocht de dode door naar de poorten van Yaru, het hiernamaals. Als het hart zwaarder was, sloeg de weegschaal door en at het monster Ammit het ogenblikkelijk op. Een ander monster at het huis van de ziel op en de ziel was dan verplicht om voor eeuwig en altijd over de aarde rond te zwerven.

"Och," zeggen sommigen, "dat is pure mythologie. Ik weet het beter!"...

Is er dan wel of niet een leven na dit leven? Moeilijke vraag, nietwaar? Soms vraag ik me af - als ik naar de verhalen van sommige mensen luister - of er dit leven wel een leven is; een leven, dat écht de moeite waard is om het (opnieuw) te beleven.

Waarin een mens ook gelooft: uiteindelijk doet het niets ter zake. Maar, hoe zullen we er in de toekomst uitzien?...

Wel, Guanajuato is een stadje in Mexico en telt een 185.000-tal inwoners. Daar bevindt zich een museum waarin men 119 mummies aantreft, de ene ietwat mooier of griezeliger dan de andere. Ooit waren het mensen, net als wij vandaag. Met andere woorden: als je een idee wil verkrijgen van hoe je er ooit onvermijdelijk zult gaan uitzien, dan is dit museum de moeite waard om er de nodige inspiratie voor op te gaan doen.

In 1833 brak er cholera uit, en vele doden werden toen op een natuurlijk wijze gemummificeerd. Tussen de jaren 1865 en 1958 werden tal van hen terug opgegraven, omdat de familieleden de taks van 170 pesos voor een begraafplaats niet wensten, of niet konden betalen. Arbeiders ledigden de kisten, en brachten de geraamten naar een soort van groot warenhuis. Zowel de plaatselijke bewoners, evenals toeristen, waren geïnteresseerd om alles te gaan bekijken, en de arbeiders maakten daarvan gretig gebruik om er enkele pesos voor te vragen. Uiteindelijk groeide het uit tot een museum dat tot op de dag van vandaag de naam 'El Museo De Las Momias' draagt: het Mummiemuseum.

In 1970 gebruikte filmregisseur Werner Herzog dat museum als achtergrond voor zijn 'Nosferatu, de Vampier'. In datzelfde jaar kwam er in Mexico de film 'Santo Versus de Mummies van Guanajuato' uit, een B-film van het zevenendertigste knoopsgat, maar van toen af aan trok het museum een groter publiek.

Dit koppel vond het echt interessant...Guanajuato is bekend voor zijn mummies, maar er zijn nog vele andere plaatsen in Mexico waar ze een soortgelijk museum open houden.

Mummies, is in wezen geen goede naam, want de meeste van de tentoongestelde 'mummies', zijn in wezen aangeklede geraamten. In het slechtste geval zijn ze 'naakt' en dragen ze enkel en alleen een paar kousen, of een paar schoenen. Sommige bijgelovigen zijn ervan overtuigd dat de eigenaars er dagdagelijks als geesten in ronddwalen...

Ook in Celaya is er zo'n museum...

Moraal van deze blog: Geniet ten volle van dit leven - want, de kans is groot dat er achteraf niet al teveel te be-leven valt.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 13-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

En.., voor de echte Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid is er Eclecticus.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht