ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De Vogelkop Bowerbird: de Grootste Verleider in de wereld van Moeder Natuur

Vragen met betrekking tot het instinct.
door Tsenne Kikke - vrijdag 10 januari 2020 18:08

Ondanks het feit dat ik al honderden boeken in mijn leven gelezen heb, de mens voor tenminste 50% ken én begrijp, zijn er nog zeer vele zaken die me fascineren; dingen, waar ik noch kop of staart aan krijg. Eén van die dingen wordt 'instinct' genoemd. Het is écht verbazingwekkend hoe instinct bij dieren werkt. Voorbeelden hiervan zijn legio, waaronder de spin die - ondanks het feit dat het nooit school heeft gelopen - een web op een meest ingenieuze manier in elkaar foefelt - of vogels, die nesten bouwen, automatisch. Zo vinden we in de natuur miljoenen voorbeelden van hoe zonderling instinct in elkaar steekt en werkt.

Instinct is een soortspecifiek en erfelijk vastgelegd gedragspatroon, waarbij ervaring of leren geen rol speelt. Het instinct van een levend organisme is genetisch vastgelegd, waarbij specifieke actiepatronen, zogenaamde stimulus-responsen, optreden als een gebonden keten van reflexen. De reacties van een spin op specifieke trillingen in haar web is hier slechts één voorbeeldje van.

Bij de mens kunnen Instincten niet zomaar gelijkgeschakeld worden met reflexen. De ooglidreflex en de kniepeesreflex enzovoort, zijn geen instincten, omdat ze enkelvoudig zijn en niet worden aangestuurd door de hersenen. Driften en karaktereigenschappen, zoals: introversie, extraversie, en agressie, zijn evenmin instincten, maar behoren eerder tot het domein van het temperament.

Neem de Vogelkop bowerbird, bijvoorbeeld. In het Nederlands: bruine tuiniervogel, die hoofdzakelijk in Nieuw Guinea wordt aangetroffen en zijn naam 'bower' te danken heeft aan het feit dat het op een meest architectonische manier zijn 'bower' in elkaar steekt. De vogel doet er jaren over om het samen te stellen. Het Engels woordje 'Bower' kan vertaald worden als 'prieel', of als 'verblijf'.

De Bowerbird maakt dus geen nest, maar eerder een waarachtige ultieme 'verleidingsontvangkamer'. Daarom is hij ook dé verleider bij uitstek. De ingang ervan wordt met veel passie met allerlei voorwerpen versierd, gewoonweg om een wijfje aan te trekken. Die voorwerpen vindt hij in de wijde natuur, en soms doet hij er uren over om de juiste prullaria, en dan nog wel in de juiste kleur, op te sporen en naar zijn verblijfplaats te vervoeren.

Soortgenoten doen net hetzelfde. Ook zij hebben de natuurlijke behoefte om een wijfje aan te trekken. Met andere woorden: er bestaat dus veel concurrentie onder hen. En deze concurrentie ontaardt praktisch altijd in diefstal. Als de ene vogel iets moois aan de ingang heeft liggen, zal een andere Vogelkop bowerbird ermee gaan lopen, bijvoorbeeld. Waakzaamheid is dus altijd geboden. Niet enkel en alleen om gewaar te worden of er ja dan neen een wijfje in de buurt is, maar ook om ervoor te zorgen dat men niet bestolen wordt.

In de vogelwereld zijn mannetjes altijd veel mooier en kleurrijker dan de vrouwtjes. Ze hebben die schoonheid ook nodig om een partner aan te trekken en te versieren. Deze Vogelkop bower is enerzijds niet zo 'mooi', noch kleurrijk, maar hij heeft het voordeel om zijn kleuren op zijn eigen manier uit te kiezen, jaar in - jaar uit. En, de manier waarop maakt hem zo uniek.

De Vogelkop bowerbird versiert dus zijn verblijfplaats en wel op zulk een manier dat hij in de stille hoop verkeert dat een vrouwtje er op af komt, én blijft - want, in de buurt hebben verschillende rivalen dezelfde doelstellingen, schreven we reeds. Van zodra een wijfje de ontvangstkamer bezoekt en deze met een kritisch oog onderzoekt, is het mannetje hoffelijke genoeg om zichzelf even terug te trekken. Als dan het vrouwtje niet wegvliegt, en dus blijft, komt hij tevoorschijn en binnen de enkele seconden wordt dan datgene gedaan wat Moeder Natuur van hen verwacht.

Het paringsritueel, dat jaren voorbereiding nodig heeft, maar dat in enkel seconden tijd wordt verricht, is uniek. Niet de daad op zichzelf, maar hetgeen er allemaal aan voorafgaat, is een unicum dat de moeite waard is om te worden aanschouwd. Tevens verklaart het voor de zoveelste maal waarom in onze mensenwereld vrouwen op een instinctieve manier moeder willen worden. Anders gezegd: er is geen logica bij gemoeid.

Hopelijk heb je de tijd om van onderstaand filmpje te genieten - want, het nam 3 volle weken in beslag om het te kunnen filmen...

Kan je je dat voorstellen? 21 volle dagen spenderen - dagen, van elk een 10-tal werkuren, en dan nog wel in een omgeving waar wij niet zo onmiddellijk zullen voor kiezen - om een filmpje samen te stellen, dat amper 6 minuten duurt.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 13-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

En.., voor de echte Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid is er Eclecticus.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht