ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Bestaan er nog échte Gurdjieff-scholen? …

En, indien die bestonden: zijn er daarvoor cursisten?
door Tsenne Kikke - maandag 13 januari 2020 17:41

Gurdjieff is dood, zijn leer is dood. Jezus is dood, zijn leer is dood. Boeddha is dood, zijn leer is dood, enzovoorts. De kunst bestaat er dus uit om de leer die zij hebben gebracht wederom tot leven te brengen. Dit kan slechts geschieden, zei Gurdjieff, door personen die zich in verbinding stellen met de zogenaamde 'Invloed C'.

Op 'Invloed C' gaan we in dit nieuwsberichtje niet dieper ingaan, maar als je ooit een Gurdjieff-school wenst te bezoeken, raad ik jou een 'levende school' aan.

Tegenwoordig bestaan er ongelooflijk vele nep-scholen, geleid door éénogen die blinden, goedgelovigen en onwetenden aantrekken om er hun boterham aan te verdienen. Toch moeten ze er ook zijn, gewoonweg omdat elke zogenaamde 'zoeker naar de eigen waarheid' geconfronteerd móet worden met de Leugen vooraleer de Waarheid te ontdekken. Om die reden moeten de pseudo-esoterische scholen blijven bestaan.

Zo bracht Gurdjieff ons de zogenaamde 'Vierde Weg', omdat er nog drie andere échte wegen bestaan, namelijk: die van de fakir, die van de monnik en die van de yogi. Maar die drie laatste wegen werken niet aan het geheel van de mens, wel aan een specifiek onderdeel. De Vierde Weg doet dat wel. Laten we Gurdjieff even aan het woord...

"Twee- of drieduizend jaar geleden bestonden er nog andere wegen maar deze zijn verdwenen. In die tijden waren de wegen, die nu nog bestaan, niet zo verdeeld, zij stonden veel dichter bij elkaar.

De vierde weg verschilt hierin van de oude en de nieuwe wegen dat hij nooit permanent is. Hij heeft geen vaste vormen en er zijn geen instellingen mee verbonden. Hij ontstaat en verdwijnt volgens zekere hem eigen wetmatigheden.

De vierde weg gaat altijd gepaard met een of ander werk dat een zeer bepaalde zin heeft, met de een of andere onderneming waarop zijn bestaan is gegrond en die dit bestaan rechtvaardigt. Wanneer dit werk is volbracht, dus wanneer het gestelde doel is bereikt, verdwijnt de vierde weg weer, dat wil zeggen: hij verdwijnt van de gegeven plaats en ontdoet zich van de gegeven vorm; maar op een andere plaats en in een andere vorm blijft hij misschien voortbestaan. Scholen van de vierde weg bestaan ter wille van het werk dat zij verrichten in verband met de voorgenomen onderneming. Zij bestaan nooit op zichzelf als scholen voor opvoeding en onderwijs.

Maar wat het fundamentele doel van het werk óók is, de scholen zullen slechts voortbestaan zolang dit werk voortgaat. Wanneer het werk is voleindigd, sluiten de scholen. De mensen die het werk waren begonnen, verlaten het toneel. Zij, die van hen geleerd hebben wat zij konden leren en de mogelijkheid verworven hebben zelfstandig voort te gaan op de weg, beginnen in de een of andere vorm hun eigen persoonlijke werk.

Wanneer de school gesloten wordt, gebeurt het echter soms dat er een aantal mensen overblijven die om het werk heengedraaid hebben, er de buitenkant van zagen en het hele werk alleen in dit uiterlijke aspect hebben gezien.

Zonder ook maar een ogenblik aan zichzelf of aan de juistheid van hun conclusies en hun begrip te twijfelen, besluiten zij het werk voort te zetten. Daartoe vormen zij nieuwe scholen, leren de mensen wat zij zelf hebben geleerd en geven hun dezelfde beloften die zij zelf hebben ontvangen. Dit alles kan natuurlijk alleen maar uiterlijke imitatie zijn.

Maar wanneer wij terugkijken in de geschiedenis, is het vrijwel onmogelijk te onderscheiden waar het echte ophoudt en de imitatie begint. Strikt genomen heeft nagenoeg alles wat wij weten over de verschillende occulte, maçonnieke en alchemistische scholen betrekking op dergelijke imitaties. Wij weten praktisch niets over echte scholen, behalve de resultaten van hun werk en ook dat slechts in de mate waarin wij deze weten te onderscheiden van namaak en imitatie.

Deze pseudo-esoterische stelsels spelen echter ook een rol in het werk en de activiteiten van esoterische kringen. Zij dienen namelijk als verbindingsschakel tussen de mensheid, die volledig is ondergedompeld in het materiële leven, en de scholen, die geïnteresseerd zijn in de opvoeding van een zeker aantal mensen, zowel ten behoeve van hun eigen bestaan alsook voor de doeleinden van kosmische aard die zij kunnen nastreven.

De grondidee van het esoterische, en van de inwijding, komt in de meeste gevallen tot de mensen door tussenkomst van deze pseudo-esoterische stelsels en scholen; als deze er niet waren, zou er voor de overgrote meerderheid van de mensen geen enkele mogelijkheid zijn ooit te horen of te leren over het bestaan van iets dat uitgaat boven het gewone leven, omdat de waarheid in zuivere vorm ontoegankelijk voor hen is.

Uit hoofde van de vele eigenaardigheden van het wezen van de mens - in het bijzonder van het hedendaagse wezen - kan de waarheid alleen tot de mensen komen in de vorm van een leugen. Alleen in deze vorm zijn zij in staat haar te aanvaarden en alleen in deze vorm kunnen zij haar verteren en assimileren. Onversneden waarheid zou voor hen onverteerbaar voedsel zijn.

Bovendien bevindt er zich soms een korreltje waarheid in onvermengde vorm in pseudo-esoterische bewegingen, kerkelijke godsdiensten en occulte en theosofische scholen. Dit kan bewaard zijn gebleven in hun geschriften, hun riten en tradities, hun hiërarchische systemen en hun dogma's en regels."

[*] Wordt voortgezet, aangevuld én besproken in 'Eclecticus' onder de hoofding: 'Bestaan er nog échte Gurdjieff-scholen?...', maar je mag nu reeds gerust weten dat DIMschool vzw ooit streefde naar de oprichting van zulk een échte school. Maar ja: wat is een Gurdjieff leerschool zonder cursisten?... Ondertussen bestaat er wel - en dit al jarenlang - een kleine Werkgroep. Anders gezegd...

Voor wat de School betreft, is er geen haast mee gemoeid. Laat elke 'ernstige zoeker' dus rustig proeven van al hetgeen er momenteel op de zogenaamde 'spirituele markt' beschikbaar is - want, als is de Leugen nog zo snel de Waarheid achterhaalt haar wel. Hopelijk deze eeuw nog....

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht